Viimeiseen hengenvetoon asti

Talouden tasapainottamistyöryhmän esityksessä on esitetty; Aseman koulun lakkauttaminen 1.8.2014 lukien (säästö kiinteistökustannuksissa, kiinteistö myyntiin.) Samalla esitetään myös koulurakennuksessa toimivan ryhmäperhepäivähoidon lakkauttamista.

Esityksen kohdalla ei ole lainkaan esitetty säästölaskelmia tuleville vuosille, miksi ei? Säästölaskelmat tulisi olla tarkkaan tehtynä tässä vaiheessa, kun lakkautusta esitetään. Säästöjä ei synny ennen kuin kiinteistöt on saatu myytyä.

Olin talouden tasapainottamistyöryhmän jäsen, ja vastustin koulun lakkauttamista jo työryhmässä. Jostain syystä eriäviä mielipiteitä ei kirjattu lainkaan raporttiin. Työryhmä ei kuitenkaan ollut samaa mieltä kaikista esitetyistä asioista. Talouden tasapainottamistyöryhmässä jäin yksin äänestystilanteessa, kun koulun sulkemista vastustin.

Aseman kyläkoulun lakkautuksen taustalla on varmasti oppilasennusteen aleneminen, tehokkuusajattelu, taantuma ja sitä myöden tämä talouden tasapainottamisen tarve. On myös arvioitava koulun säilyttämisen puoltavia asioita; maaseutupolitiikka, pieniä kouluja puoltava opetuksen laatuajattelu, perinteisen elämänmenon arvostaminen, erityislasten huomioiminen, kylätoiminta ja ylipäätään yhteistyö Akaan kaupungin ja kylien kesken. Asemalla tehdään paljon vapaaehtoistyötä kylän eteen, ja yhdistys on siitä nyt palkittukin vuoden tulokas-kylänä.

Seikat voivat olla puolesta ja vastaan, tapauskohtaisesti. Aina löytyy joku, joka on sitä mieltä että erityislapset kärsivät pienissä ryhmissä ja kouluissa. Nyt päätöksenteko koulun lakkauttamisesityksessä ohittaa kuntalaiset. Palaute kyläkoulusta muun muassa Viialan evakossa olleilta nelosluokkalaisilta oli hyvää, sekä oppilailta että vanhemmilta. Koulun ja ryhmäperhepäivähoidon käyttäjiä tulisi kuunnella ennen lopullista valtuuston päätöstä.

Mielestäni myös kustannukset per oppilas -laskelmat johtavat lukijoita harhaan, koska näissä ei oteta huomioon niitä 14 lasta, jotka nyt käyvät ryhmäperhepäivähoidossa. Lasten lukumäärä olisi jopa kasvussa, eikä laskusuunnassa niin kuin monet luulevat. Eli koulua käyttää päivittäin huomattavasti suurempi joukko kuin 34 oppilasta, jotka koulutyönsä tiistaina aloittivat Asemalla.

Nostaisin esiin myös Akaan kaupungin imagon, mikä kärsii varmasti entisestään, jos kyläkoulu, aktiivisen kylän kylätalo, tapahtumien pitopaikka sekä liikuntapaikka suljettaisiin näin pienien säästöpotentiaalien vuoksi.

Sivistysjohtaja Oksa esitti Akaan Seudussa tiistaina 13.8.2013; ”Aseman koulun puolustaminen kuljetuskustannuksiin vetoamalla ontuu Oksan mielestä pahasti. – Tälläkin hetkellä Aseman koulun oppilaita kuljetetaan kouluun, kirkonkylälle mentäessä vaihtuisi oikeastaan vain suunta.”

Aseman seudulla asuvia lapsia ei nyt kuljeteta, mutta jatkossa kaikki Aseman koulun lapset kuuluisivat kuljetusten piiriin. On havaittu, että kustannusten oikea arvioiminen on erittäin haasteellista kaupungissamme.

Ihmettelen myös asiaa, kun päätimme kaupunginhallituksen kokouksessa taannoin Viialan parakkikoulun hankinnasta. Tuolloin kaupunginjohtaja totesi, että on riski kuljettaa lapsia ympäri kaupunkia evakkotiloihin. Ilmeisemmin riskiä ei ole olemassa Aseman lapsilla, jotka tulisivat kuljetusten piiriin?

Rakennus on hyvässä kunnossa, remontteja ei tarvita. Pihapiiri on suuri, jossa lapset voivat urheilla, on talvisin kaukalot yms. liikuntapaikat. On perheitä, jotka arvostavat kyläkouluja, ja voisivat muuttaa Asemalle, jos koulussa olisi työrauha. On lyhytnäköistä sulkea hyväkuntoinen koulu, ja maksaa kuitenkin kiinteistökustannukset, muita säästöjähän tästä ei syntyisi. Samalla painimme sisäilmaongelmien kanssa kaupungin useissa muissa kouluissa.

Soraääniä kuuluu myös, että entinen Kylmäkoski ei olisi voinut taata asukkailleen mitään palveluja tulevaisuudessa, jos se olisi itsenäisenä jatkanut. Tohdin tässä huomauttaa, että niin olisi käynyt myös Toijalalle sekä Viialalle. Nyt vain on tuudittauduttu liitosavustusten tuomaan helpotukseen jo liian monta vuotta. Kuitenkin mekin täällä haluamme verovaroin ylläpitää peruspalveluita erityisesti sekä lapsille että vanhuksille. Tasapuolisuutta ja inhimillisyyttä, edes hieman, täällä kaupungin laidalla kaivataan.

Esitin hallituksen kokouksessa 13.8.2013, että Aseman koulua ei suljeta 1.8.2014 lukien, vaan muutettaisiin kohtaa seuraavasti; kun kiinteistöt on saatu käypään arvoon myytyä, koulutoiminta lakkautetaan kuluvan lukuvuoden päättyessä. Eli ei täällä ihan viimeiseen hengenvetoon asti vastaan taistella, mutta ainakin siihen asti, kun mitään järkevää säästöä koulun lakkauttamisesta ei synny. Hallitus kaatoi esitykseni kokouksessaan äänin 6–5.

 

Mari Peräkivi