Tehdään taidetta yhdessä

Luettuani Akaan Seutu – lehdessä 11.6.2013 olleen Näkymä-ympäristötaidenäyttelyn kuraattorin haastattelun ja siinä esitetyn yksipuolisen kritiikin kaupungin puistotoimea kohtaan, koen tarpeelliseksi esittää oman kantani tapahtuneesta. Akaan kaupungin puistotoimi on mukana tukemassa Näkymä-ympäristötaidenäyttelyn rakentamista käytössä olevien resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Näkymä on kaupungin tukema, mutta kuitenkin erillinen hanke, johon me otamme osaa siltä osin, kuin omat työmme antavat myöten.

Haluaisin oikaista kuraattori Anna-Lea Kopperin esittämiä väitteitä toiminnastani: en ole turmellut aluetta, johon australialainen taiteilija tekee teoksensa. Kyseinen nurmikkoalue on edelleen leikkaamatta, eli pitkällä nurmella odottamassa teoksen syntyä. Emme kuitenkaan voineet jättää kahta suurta aluetta lammen nurmesta leikkaamatta. Tästä syystä toinen nurmikkoalue oli leikattava. Vaikka Näkymää rakennetaan yhteistyössä, työni kaupunginpuutarhurina edellyttää päätöksiä leikattavista ja leikkaamatta jätettävistä alueista. Taideteokselle olisimme voineet hyvin sopia yhdessä paikan jo ennen nurmikon kasvun alkua.

Olen todellinen taiteen ystävä ja harrastan taidetta itsekin. Haaveenani on saada Akaaseen julkisille paikoille lisää taideteoksia, jotka lisäisivät kaupunkilaisten viihtyvyyttä sekä keskustan alueen omaleimaisuutta.

Yhteistyöterveisin,

Heli Laine,

Akaan kaupunginpuutarhuri