Akaan Seudun pääkirjoitukseen

Päätoimittaja Juha Kosonen kirjoitti pääkirjoituksessa pe 25.5. mielestäni hivenen väärin puhuttaessa kuntaliitoksen selvityksestä Toijalan, Viialan ja Valkeakosken välillä. Selvitystyön jatkamiseen ottivat kantaa kuntien valtuustot samanaikaisesti pidetyissä kokouksissaan. Valkeakosken valtuusto oli ainoa, joka esitti kuntaliitos selvityksen jatkoa. Toijala ja Viiala eivät halunneet jatkaa selvitystä Valkeakosken kanssa. Joten väite, että kuntaliitos kaatui Valkeakoskelaisten pelkoon, ei ole mielestäni oikea. Muutoin kirjoituksessa Valkeakoskea käsittelevät asiat ovat puhtaasti päätoimittajan omia ajatuksia, ja niitä en voi tietenkään kiistää.

Valkeakosken aluesairaalan säilymiseen riittää Valkeakosken väestöpohja. Valkeakoski voi ministeriöstä hakea luvan erikoissairaanhoidon palveluiden jatkumiselle, kun sitä on täällä harrastettu jo vuosikymmeniä. Näin on esityksessä linjattu. Toki on selvää, että mitä suurempi väestöpohja ja vahvemmat tukijalat, sitä parempi on lähtötilanne. Kaivannon kysymys myös osittain sanelee vaihtoehtoja.

Vasken osalta en tiedä, mitä päätoimittaja on kirjoituksellaan tarkoittanut, mutta uskon olevani jollain tapaa perillä mitä Vaskessa on puuhailtu. Jos kirjoituksessa on tarkoitettu hallitukseen tulleet muutokset Akaan osalta, niin olen erittäin iloinen ja uskon Vasken hallituksen kokoonpanon olevan erinomainen kun Etelä-Pirkanmaan elinkeinoasioita kehitetään.

Juhani Salinin hyvässä haastattelussa oli mainittu yleisöosastokirjoitukseni, joka julkaistiin VS:ssä. Sama kirjoitus on myös lähetetty Akaan Seutuun, ja olisin toki toivonut, että se sielläkin olisi voitu julkaista. Kirjoituksessani esitin perusteluita siihen, miksi kannattaisi ehkä miettiä miten asioita ja ennen kaikkea palveluita tulevaisuudessa järjestellään. Kuten kirjoituksessani on jo todettu, aluesairaala ei säilyäkseen vaadi kuntaliitoksia. Valkeakoski taas on siinä erinomaisessa asemassa, että sen väestöpohja riittää kaikkiin valtion taholta esitettyihin vaatimuksiin. Kuntaliitosselvityksiin toki Valkeakoski joutuu mukaan jos joku naapuri esimerkiksi esittää halunsa selvityksen tekoon Valkeakosken kanssa.

Valkeakosken mahdollisuuden ovat varsin laajat, etusijalla naapurit. Toki niihin kuuluu nykyään myös Hämeenlinna. Nykyisten tulkintojen mukaan myöskään Tampere ei ole pois suljettu vaihtoehto, joten mahdollisuuksia riittää jos tulee tarve toimia.

Pekka Järvinen