Viialan yhtenäiskoulu

Hirvialhon koulu puretaan, mutta kuka tietäisi, missä on peruskiveen muurattu lieriö?

Akaan kaupunki on päättänyt purkaa 1960-luvun puolivälissä valmistuneen ja vuonna 2007 peruskorjatun Hirvialhon koulurakennuksen Viialan yhtenäiskoulun uudisrakennuksen tieltä. Mikrobivaurioitunut ja sisäilmongelmainen Hirvialhon koulu ei ole ollut käytössä kahteen vuoteen. Samalla kun rakennus puretaan, kaupunki haluaisi ottaa talteen kapselin tai lieriön, joka on tapana muurata rakennuksen peruskiveen ajankotaisella materiaalilla täytettynä. Lieriön sijaintia ei ole saatu selvitettyä,…

Kuvataiteen tilat Viialan yhtenäiskoulussa on saatava riittäviksi – Hankesuunnitelman mitoitus on 55 neliötä liian pieni

Tilaajille

Akaan kuvataiteilijat ry:n tehtävänä on edistää kuvataidetta vaikuttamalla toiminta-alueensa taideharrastuksen ja -opetuksen kehittymiseen. Kuvataide on tärkeä kouluaine persoonallisuuden kehityksessä, kulttuurisesti ja suomalaisen menestyksen taustatekijänä. Esimerkiksi pelit, joissa Suomi menestyy, perustuvat suurelta osin tekijöidensä visuaaliseen taitoon. Tällä hetkellä Viialan yhtenäiskoulun uuden koulurakennuksen suunnittelu on ensimmäisessä julkisessa vaiheessa siten, että hankesuunnitelma on hyväksytty suunnittelun pohjaksi valtuuston kokouksessa…

Katso ilmakuvat Viialan kampusalueelta: Hirvialhon koulu puretaan – Myös Parmacon vuokrakouluja joudutaan ehkä siirtämään uuden yhtenäiskoulun tieltä

Tilaajille

Akaan kaupunginhallitus on päättänyt, että Hirvialhon koulu puretaan uuden Viialan yhtenäiskoulun toimintojen tieltä. Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistettu koulurakennus on syyskuussa 2018 määritelty ylläpitoluokkaan 3 maininnalla hankesuunnittelutarve. Luokka 3 tarkoittaa, että rakennuksen käyttötarkoitus voi muuttua ja tulevaisuus on epäselvä. Akaan valtuusto päätti 19.6.2019, että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu enintään 750 oppilaalle, ja kaupunginhallitus hyväksyi koulun hankesuunnitelman…

Kaupunginhallitus haluaa Viialaan 21,35 miljoonan euron yhtenäiskoulun ja siihen maalämmön – Hirvialhon kohtalo jäi auki, pienempi koulu jättäisi Rasin koulun nykyrakennuksen käyttöön

Tilaajille

Akaan sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat alkuvuoden aikana päättäneet oman kantansa siihen, minkälainen uudisrakennus Viialan yhtenäiskoululle tulisi tehdä. Lisäksi hankesuunnitelmaa on käsitelty Viialan yhtenäiskoulun rakennustoimikunnassa. Tämän viikon keskiviikkona asia eteni kaupunginhallituksen käsittelyyn, joka antoi kouluinvestoinnista oman esityksensä keskiviikkona 19.12. kokoontuvalle valtuustolle. Viialan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmassa on neljä vaihtoehtoa: koulu 750 oppilaalle luokkamallilla, koulu 675 oppilaalle luokkamallilla,…

Pääkirjoitus: Nuoret on otettava tosissaan

Tilaajille

Suomen kouluissa vietetään parasta aikaa Sanomalehtiviikkoa. Akaassakin on kouluille lähetetty tunnukset, joilla oppilaat pääsevät lukemaan suosittua digilehteämme. Tässä lehdessä julkaistaan Viialan yhtenäiskoulun 8.-luokkalaisten mielipidekirjoituksia. Toimittaja Mikko Peltoniemi on myös vieraillut koululla kertomassa työstään. Akaan Seutuun otetaan vuosittain TET-harjoitteluun muutama nuori. Sovittaessa paikallislehteen pääsee aina katsomaan, kuinka media toimii ja minkälaisia työpaikkoja alalla on. Kerromme mielellämme…

Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta haluavat Viialaan suuremman koulun kuin viranhaltijat

Tilaajille

Akaan tekninen lautakunta on sivistyslautakunnan kanssa samoilla linjoilla Viialaan rakennettavan uuden yhtenäiskoulun koosta. Tekninen lautakunta hyväksyi keskiviikkona yksimielisesti hankesuunnitelman 750 oppilaan koululle. Tekninen johtaja Jaana Koota esitti lautakunnalle 675 oppilaan koulun rakentamista. Suuremman mitoituksen kannalle tekninen lautakunta päätyi Saija Roinisen (sd) esityksestä. Roinisen perustelut olivat samat kuin Timo Pulkkisen (kok) sivistyslautakunnassa esittämät. Molemmissa lautakunnissa esitystä…

Tekninen johtaja esittää Hirvialhon koulun purkamista uuden tieltä – Koulua suunnitellaan aiempaa pienemmälle oppilasmäärälle

Tilaajille

Akaan tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta käsittelevät ensi viikolla Viialan uuden yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa. Valtuusto päätti kesäkuussa 2019, että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu enintään 750 oppilaalle. Jatkovalmistelussa uuden koulun mitoitus on pudonnut 675 oppilaaseen, mikä perustuu Viialan alueen laskevaan oppilasmääräennusteeseen. – Akaan kaupungin tavoitteena on edelleen lapsimäärän kasvattaminen ennusteeseen nähden. Mikäli tulevina vuosina ilmenisikin tarvetta koulun lisätilalle,…

Viialan yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa – Akaalla mittavien investointien ja palvelujen uudelleen organisoimisen vuosi 2020

Tilaajille

Akaan valtuuston hyväksymä vuoden 2020 talousarvio pitää sisällään määrärahat muun muassa Hyvinvointikeskuksen, Viialan uuden yhtenäiskoulun, Akaan Areenan, keskuskeittiön ja Akaa Pointin yritysalueen Täysperävaununtien rakentamisen käynnistämäiseen. Toijalan taajamaan rakennetaan myös ulkotekojääkenttä. Työllisyyden hoito siirtyy kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle ja tätä varten tehdään organisaatiossa muutoksia niin, että Akaaseen tulee työllisyyspäällikkö, kolme työtoiminnan ohjaajaa ja nuorisoneuvoja. Vanhus- ja vammaispalvelut saavat…

Akaa valmistaa suuren paineen alla edullista ruokaa päiväkoteihin, kouluille ja hoitolaitoksiin – Uusi keskuskeittiö lisää viihtyvyyttä ja tehokkuutta

Tilaajille

Akaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki keskittää ruoan valmistuksen sitä varten rakennettavaan keskuskeittiöön. Raaka-aineet uuteen keskuskeittiöön hankitaan mahdollisuuksien mukaan teollisuudelta ja elintarviketuottajilta lähiruoka huomioiden. Akaa selvitytti konsulttiyhtiö FCG:llä kolme vaihtoehtoa ruokapalvelujen tuottamiseksi: 1) toiminta säilytetään nykyisellään valmistus- ja palvelukeittiöissä, 2) rakennetaan uusi keskuskeittiö ja yksiköihin palvelukeittiöt, 3) ruokapalvelu ulkoistetaan kokonaan. Aterioita 3 400 asiakkaalle Konsulttiselvityksessä…

Talousarvio esittää mittavia investointeja, vuodeosaston siirtyminen Valkeakoskelle lopettaa yli 50 tehtävää – Akaa yrittää välttää kriisikunnaksi joutumisen kaupunkikonsernin sisäisin yhtiöjärjestelyin

Tilaajille

Akaan kaupunginjohtajan Antti Peltolan mielestä vuoden 2020 talousarvion tärkein tehtävä on voimassa olevan Viksu Akaa -strategian noudattaminen. Strategiassa todetaan muun muassa, että Akaa on kaunis. Niinpä teknisen lautakunnan alle esitetään alueiden kunnossapitoon viiden uuden ulkoalueiden hoitajan toimen perustamista osa-aikaisina. Näin yritetään välttää viime kesän keskustelu hoitamattomista puistoista Merkittävin muutos kaupunkiorganisaatioon tapahtuu 1. kesäkuuta, kun 49…