Tiina Räsänen

Akaaseen halutaan yhtenäinen ja terve kouluverkko – Kaupunginhallitus esittää yhtä uutta koulua Viialaan

Tilaajille

Akaan kaupunginhallitus päätti kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan esittää valtuustolle, että Viialaan rakennetaan yksi 750 oppilaan yhtenäiskoulu. Päätös oli myös kaupunginjohtaja Antti Peltolan, sivistyslautakunnan ja elinvoimalautakunnan esityksien mukainen. – On erittäin tärkeää, että päätöksiä syntyy ja asioita saadaan asioita eteenpäin. Perustelut esitykselleni ovat ennen muuta taloudelliset, toiminnalliset ja tuotannolliset. Yksi yhtenäiskoulu puoltaa näitä kaikkia, joten mieluiten se,…

Digitalisaatio tuo palvelut lähelle, myös mökin mummolle ja ukille

Kirjautuneille

Sote-uudistus tuo mukanaan mahdollisuuden palvelujen monipuoliseen ja ennakkoluulottomaan kehittämiseen. Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien rohkea hyödyntäminen tuo palvelut lähelle, jopa kotiin asti. Rakennuksiin ja kiinteistöihin tehtävien investointien sijaan, on kustannustehokkaampaa investoida tietoverkkojen kehittämiseen, valokuituverkon laajentamiseen ja sitä hyödyntäen monipuolisen ja uudentyyppisen palveluverkon kehittämiseen. Olen mielenkiinnolla seurannut kotiseudullani käynnissä olevaa uraauurtavaa kokeilua. Kuntayhtymä Kaksneuvonen otti käyttöönsä Omni360-etäkonsultaatiojärjestelmän, jonka…

Kaupunginhallitus myönsi Heli Piiraiselle eron ilman perusteluja

Tilaajille

Akaan kaupunginhallitus on myöntänyt Heli Piiraiselle (vihr) eron kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä perusturvavaliokunnassa. Eron myöntämistä esitti Akaan va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, ja kaupunginhallitus oli päätöksessään yksimielinen. Kuntalaki sanoo, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Piirainen lähetti eropyyntönsä sähköpostilla 11. huhtikuuta, mutta eropyynnössä ei mainita mitään perusteluja. Niitä ei löydy myöskään hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Akaan hallintopäällikön Salla…

Tiina Räsänen ottaa vetovastuun Keskustan Akaan kunnallisjärjestössä

Keskustan Akaan kunnallisjärjestö on valinnut puheenjohtajakseen vuodelle 2018 Tiina Räsäsen. Valinta oli yksimielinen. Räsänen seuraa tehtävässä Jouni Vaittista. Myös varapuheenjohtajat vaihtuvat. Ossi Kupariselta ja Markku Anttilalta varapuheenjohtajuus siirtyy Jani Hevonojalle ja Olavi Mikkolalle. Sihteerinä toimii ensi vuonna Virpi Lintunen. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Pasi Kylmälä, Sirkka Koivuniemi, Kim Peltola, Timo Kontio, Reijo Lehtonen, Vesa Liehu,…

Syrjäytymiskehitykseen on puututtava varhaisessa vaiheessa

Varhaiskasvatukseen ja kouluihin on järjestettävä riittävästi oikeanlaisia tukitoimia. Yksilöllisten haasteiden huomaaminen ja oikeanlaisten tukitoimien saaminen riittävän varhaisessa vaiheessa ehkäisee lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia ja syrjäytymiskehitystä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja oppimista tukevaan oppimisympäristöön. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen ja oikeanlainen tukeminen helpottaa koko opetusryhmän työskentelyä ja parantaa oppimistulosta. Teen itse töitä haasteellisesti…