tasa-arvoinen avioliittolaki

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Se mahdollistaa samaan sukupuolta olevien avioliiton. Media on paljon julkituonut kirjoituksia, jotka suhtautuvat tähän uuteen lakiin positiivisesti ja hyväksyvät sen. Me, Akaan Miestyö, haluamme tuoda julki oman näkemyksen asiaan. Ankkuroimme sen vahvasti Raamattuun, joka selkeästi korostaa sitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Mielestämme on ihmeellistä, että Raamatun…

Kiitos Petri Sakalalle

Akaan Seudussa 26.11. Petri Sakala kirjoitti todella ansiokkaasti ja monipuolisesti lapsen oikeuksista ja tasa-arvoisesta avioliittolaista. Näin minäkin asiat näen. Samaa sukupuolta olevat vanhemmat voivat olla aivan yhtä hyviä ja rakastavia vanhempia kuin vastakkaista sukupuolta olevat. Perheitä on monenlaisia. Ei tavanomainen niin kovasti ihannoitu ydinperhe ole ainoa oikea. Joka tapauksessa perheitä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta,…

Lapsen oikeudet

Akaan Seudussa 19.11.2014 Reino Tanner kirjoitti lapsen oikeudesta vanhempiin. Näin YK:n lapsen oikeuksien julistuksen 25-vuotispäivän jälkimainingeissa haluaisin nähdä lapsen oikeudet laajemmin: Koen että kaikkein tärkein lapsen oikeus on oikeus häntä rakastaviin ja hänestä huolta pitäviin vanhempiin. Vanhempien sukupuoli ei ole käsittääkseni tässä suhteessa ratkaisevaa. Sukupuoleen tai seksuaalisuuteen katsomatta osa ihmisistä sopii vanhemmiksi, osa ei. Eri…