talouden tasapainottamisohjelma

Mielipide: Taloutta ei saa tasapainottaa lasten ja nuorten kustannuksella

Akaan talouden tasapainottamisohjelman mukaan koulujen luokkakokoja on tarkoitus kasvattaa niin, että 1–2-luokilla on enintään 25 oppilasta, 3–9-luokilla enintään 32 oppilasta. Hintalappu tälle säästölle vuosille 2017–2019 on 495 000 euroa/vuosi. Akaan Seudun järjestämässä vaalipaneelissa torstaina 30.3. käytiin keskustelua luokkakoon suuruudesta ja niiden lieveilmiöistä. Kävi ilmi, että Akaan kouluissa on tunneilla häirintää ja opiskeluun on vaikea keskittyä…

Mielipide: Säästöjen vaikutuksista lasten ja nuorten elämään päiväkodeissa ja kouluissa

Mannerheimin lastensuojeluliitto tekee työtä lasten oikeuksien puolustamiseksi. Toiminta pohjaa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka myös Suomi on saattanut voimaan laissa. Tässä sopimuksessa määritellyt lapsen oikeudet siis velvoittavat ja sitovat myös kuntia, ja jokaista päättäjää: Lapsilla on oikeus huolenpitoon, lapsilla on oikeus leikkiin, lapsilla on oikeus hyvään elämään, lapsilla on oikeus käydä koulua, lapsilla on oikeus…

Mielipide: Oppilaat uupuvat koulussa eivätkä saa tukea

Vanhemmat ovat edelleen huolissaan Akaan kaupungin säästöjen vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin, heidän koulutukseensa ja tulevaisuuden näkymiinsä. Jo nyt on nähtävillä kuinka suuret luokkakoot vaikuttavat lastemme kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen sekä oppimistuloksiin negatiivisesti. Suuressa ryhmässä työrauhaongelmat ovat väistämättömiä. Vaikka luokassa kukaan ei tahallaan häiritsisi oppituntia, opiskelun taustahäly nousee häiritseväksi. Useat lapset tarvitsevat hyvää työrauhaa pystyäkseen opiskelemaan…

Akaan taloustilanne nosti luokkakokoja, sisäilmaongelmat vaivaavat ja nuoria syrjäytyy yhä enemmän

Akaan Kokoomuksen sivistysseminaarissa oli aivan liian vähän kuulijoita. Ajankohta oli haastava, maanantai kello 15.30, mutta aihe mitä tärkein. Toijalan yhteiskoulussa puhuttiin suomalaisesta koulusta. Jokainen alustaja, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonenkin (kok), toi aiheen hyvin lähelle akaalaisia. – Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus puhtaaseen sisäilmaan sekä turvalliseen koulunkäyntiin. Tämä koskee myös opettajia ja henkilökuntaa. Ja…

Akaa selvittää sähköistä kokouskäytäntöä

Reilu vuosi sitten Akaan valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyy sähköiseen päätöksentekoon siirtyminen ja paperisista esityslistoista luopuminen mahdollisesti vuoden 2016 aikana. Tätä ei ole kuitenkaan huomioitu kaupungin kuluvan vuoden määrärahoissa eikä vuoteen 2018 ulottuvassa taloussuunnitelmassa. Akaan kaupunginhallitus päätti viime kokouksessaan, että selvitystä sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisestä jatketaan hallintotoimessa. Lisäselvityksen jälkeen hallitus ratkaisee, siirrytäänkö sähköiseen kokouskäytäntöön uuden valtuustokauden…

Kaupungin säästökuuri näkyy vanhus- ja vammaistyössä

Eveliina Kiiski on helmikuun alussa aloittanut Akaan kaupungin uutena vanhus- ja vammaistyön johtajana. Tehtävään kuuluvat myös samaa yhteistoiminta-aluetta olevan Urjalan kunnan vanhus- ja vammaispalvelut. Kiiski seuraa virassa vammaistyön johtajaksi Lempäälään siirtynyttä Leila Haakanaa. Vähemmän käsipareja hoitotyössä Kiiski aloittaa työnsä tilanteessa, jossa kaupungissa toteutetaan valtuuston hyväksymää laajaa talouden tasapainottamisohjelmaa. Kiisken mukaan vanhustenhuollossa suurimpiin muutoksiin kuuluu henkilöstömitoituksen…

Säästökuuri leikkaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa

Akaan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma tietää tuntuvaa leikkausta 1.–2.-luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.  Taustalla ovat valtuuston hyväksymän säästöpaketin tavoitteet vähentää aamu- ja iltapäivätoiminnasta 4 henkilötyövuotta ja avustavaa henkilökuntaa 5 henkilötyövuotta. Näillä näkymin rajuimmin leikkaus kohdistuu iltapäivätoimintaan. – Todennäköisesti 1.–2.-luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan aikaa tullaan rajaamaan niin, että kun nyt palvelua on puoli seitsemästä  viiteen, jatkossa sitä olisi…

Oppilaiden hyvinvointi vaarassa – Akaastako opiskelun takapajula?

Akaan talouden tasapainottamisselvitys on karua luettavaa lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta. Ehdotetut säästötoimenpiteet eivät pitkällä aikavälillä tuo säästöjä vaan ne johtavat syrjäytymisen lisääntymiseen, oppimistulosten huonontumiseen ja oppilaiden tuen saannin heikkenemiseen. Jos Akaan kaupunki aikoo toteuttaa suunnitelmat ryhmäkokojen suurentamisesta, avustavan henkilökunnan vähentämisestä ja sijaiskiellosta, niin se ei kykene vastaamaan koulutuksen järjestäjänä opetussuunnitelman mukaisista opetusjärjestelyistä. Lisäksi Akaan…

Kaksi perussuomalaista maksaisi uimahallireissut säästetyillä kokouspalkkioilla

Perussuomalaisten valtuutettujen Henri Palmin ja Risto Kajannon mukaan valtuutettujen pitäisi osallistua säästötalkoisiin luopumalla kolmen kuukauden kokouspalkkioista.  Palm ehdotti 25. syyskuuta valtuuston kokouksessa Kajannon kannattamana, että valtuutetut osallistuisivat omalta osaltaan kaupungin säästötalkoisiin luopumalla vuoden 2014 tammi-, helmi- ja maaliskuun kokouspalkkioista. Henri Palm laski säästöä syntyvän 8 514 euroa. Rahat voitaisiin hänen mukaansa ohjata hyvään tarkoitukseen kuten lakkautettavien…

Viimeiseen hengenvetoon asti

Talouden tasapainottamistyöryhmän esityksessä on esitetty; Aseman koulun lakkauttaminen 1.8.2014 lukien (säästö kiinteistökustannuksissa, kiinteistö myyntiin.) Samalla esitetään myös koulurakennuksessa toimivan ryhmäperhepäivähoidon lakkauttamista. Esityksen kohdalla ei ole lainkaan esitetty säästölaskelmia tuleville vuosille, miksi ei? Säästölaskelmat tulisi olla tarkkaan tehtynä tässä vaiheessa, kun lakkautusta esitetään. Säästöjä ei synny ennen kuin kiinteistöt on saatu myytyä. Olin talouden tasapainottamistyöryhmän jäsen,…