markkinaoikeus

Mäntymäen myymättä jättäminen maksaa kaupungille kaksi miljoonaa euroa

Mäntymäen vanhainkodin toiminnan ja rakennuksen myynti on viime aikoina puhututtanut paljon. Haluan tuoda esiin Kokoomuksen paikallisyhdistyksen ja valtuustoryhmän kannan koskien myyntipäätöstä. Päätöksen toiminnan kilpailuttamisesta ja kiinteistön myymisestä on tehnyt edellinen valtuusto 22.2.2017 kokouksessaan. Vanhuspalveluiden osittaista siirtoa yksityisen tahon hoidettavaksi on myös käsitelty vanhustyön strategiassa. Yksityisen palvelun pitäminen oman tuotannon rinnalla on erittäin tärkeää, jotta saamme…

Siunauskappelin remontti alkaa keväällä

Toijalan siunauskappelin peruskorjaus pääsee alkamaan keväällä.  Akaan seurakunnassa ehdittiin jo ounastella, että urakoitsijavalintaa käsitellään vielä markkinaoikeudessa, mikä viivästyttäisi muutenkin jo venyneen hankkeen aloitusta. Kirkkoneuvosto valitsi marraskuussa peruskorjauksen tekijäksi AW-Rakennus Oy:n 540 000 euron urakkahinnalla. Urakkatarjouksen jättäneistä yrityksistä kolme hylättiin liian pienen liikevaihdon takia. Seurakunta edellytti, että  yrityksen liikevaihto on vähintään neljä kertaa tarjoushinnan suuruinen. Hylätyistä yrityksistä…

Markkinaoikeus kumosi kaupungin hankintapäätöksen

Markkinaoikeus on kumonnut Akaan kaupunginhallituksen maaliskuussa 2015 tekemän hankintapäätöksen, joka koski veteraanien tuettua kotikuntoutusta 1.4.2015–31.3.2018. Kaupunginhallitus valitsi tuolloin veteraanien tuetun kotikuntoutuksen antajaksi Kuntoaskel Oy:n, mutta hankintaa koskevaa sopimusta ei ole allekirjoitettu. Päätöksestä valitti Pirkanmaan Kotikuntoutus, jonka kaupunginhallitus sulki pois tarjouskilpailusta. Kaupunginhallituksen mukaan Pirkanmaan Kotikuntoutuksen lähihoitajan työkokemuksen pituus ei täyttänyt vähimmäisvaatimusta. Hankintapäätöksen kumonneen markkinaoikeuden mukaan kaupungin…

Coronaria valitti palvelutalopäätöksestä

Akaan palvelutaloja, Viialan Karpinmäkeä ja Toijalan Kurkelanhovia, tällä hetkellä pyörittävä Coronaria Hoitoketju Oy on valittanut markkinaoikeuteen Akaan kaupungin päätöksestä, jonka mukaan kaupunki valitsi palvelutalojen palveluntuottajaksi Attendo Oy:n. Sopimusaika on vuoden 2014 alusta vuoden 2018 loppuun. Akaan kaupungin vanhus- ja vammaistyön johtaja Leila Haakana kertoo, että Coronarian valitus koski kaupungin tarjouspyynnössä olleita hoitoluokkia, joita Coronaria piti…