Liikennevirasto

Kurjenkallion tasoristeys on jäämässä kevyenliikenteen käyttöön

Tilaajille

Liikennevirasto on asettanut Akaan raakapuuterminaalin ratasuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi. Suunnitelmasta on mahdollisuus tehdä muistutuksia, ja siitä pyydetään lausunnot kaikilta sidosryhmiltä. Ratasuunnitelma löytyy sekä kaupungintalolta että Akaan internet-sivujen kautta. Koko hankkeen kustannusarvio rakennusosineen ja työmaa- ja tilaajatehtävineen on noin 8,33 miljoonaa euroa. Kolmen prosentin riskivarauksen kanssa summa on noin 8,6 miljoonaa. Arvonlisäverollinen hinta on noin…

”VR tekee mitä omistaja haluaa heidän tekevän” – Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman katsoo rakennemuutosten tuolle puolen

Kari Wihlman on ollut Liikenneviraston pääjohtajana tämän vuoden alusta. Sitä ennen hän johti kahdeksan vuotta Trafia, ja yhteensä liikennehallinnossa on kertynyt uraa jo vuodesta 1991. Vieraillessaan hiljattain Tampereella Wihlman toivoi, että Suomessa päästäisiin toteuttamaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vetämän parlamentaarisen työryhmän esittämää 12-vuotista liikennesuunnitelmaa. – Sillä parannetaan pitkäjänteistä tekemistä ja mahdollistetaan oikeisiin asioihin keskittyminen,…

Puuterminaalin ratasuunnitelma tulossa nähtäville – Täysperävaununtien rakentamista kilpailutetaan

Tilaajille

AkaaPointin raakapuuterminaalin ratasuunnitelma on tulossa kansan katsottavaksi. Projektipäällikkö Laura Aitolehti Liikennevirastosta kertoo, että karttoja ja melutarkasteluja viimeistellään, ja suunnitelma laitetaan nähtäville ihan lähiaikoina. Aineistot tulevat Internetiin Liikenneviraston hankesivuille osoitteeseen https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/raakapuuterminaalit/akaan-raakapuuterminaali – Lähetämme kaupungintalolle lisäksi tulostetun materiaalin, jota pidetään nähtävillä 30 päivän ajan. Kaupunki kuuluttaa suunnitelman nähtäville, joten kuulutuksesta selviää nähtävillä olon aikataulu, Aitolehti lisää. 4,2…

Akaan raakapuuterminaalista järjestetään yleisötilaisuus maanantaina

Akaan kaupungintalon valtuustosalissa järjestetään maanantaina 15.1. kello klo 18–19.30 yleisötilaisuus Akaan raakapuuterminaalin ratasuunnitelmasta. Akaan raakapuuterminaali on osa valtakunnallista raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkostoa, jota kehitetään metsäteollisuuden, metsähallituksen, kuljetusyritysten, kuntien ja Liikenneviraston yhteistyönä. Liikennevirasto on käynnistänyt Akaan raakapuuterminaalin ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen syksyllä 2017. Vuonna 2016 valmistuneen esiselvityksen perusteella uuden raakapuuterminaalin paikaksi on valittu Toijalan ratapihan läheisyyteen…

Lättähattu kuljetti konferenssivieraita

tasoristeyskonferenssi

  Ilolan maatilan edustalla pysähtyi torstaina lättähattu-juna, jonka kyydissä oli Helsingissä pidetyn kansainvälisen tasoristeyskonferenssin osallistujia. – Pidimme maanantaista torstaihin seminaareja, ja tänään olemme maastokierroksella. Ensin olemme Toijala-Valkeakoski -radalla, sillä täällä on uudenlaisia varoituslaitteita. Ne ovat ensimmäiset Suomessa, ja esittelemme niiden toimintaa vieraille. Sen jälkeen jatkamme Humppilan suuntaan ja esittelemme muita laitteita, Liikenneviraston tekninen johtaja Markku…

Maakunta luottaa Akaan kehittymiseen

Juuri valmistuneessa Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle -selvityksessä esitetään maankäytöllinen tavoitekuva ja periaatteet siitä, miten elinkeinoelämä sijoittuu Pirkanmaalla. Kyseessä on yksi maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä, joka syventyy tulevaisuuden yritysalueisiin. Tavoitekuva kertoo, minne yritysalueiden on tarkoituksenmukaisinta sijoittua. Myös maakunnan ja kuntien merkittävimmät työpaikkakeskittymät, niiden sijainti ja suhde muuhun yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenneinfrastruktuuriin on tunnistettu. Tarkastelujen punaisena lankana on ollut ensisijaisesti…

Toijalan asema odottaa edelleen siivousta

Kaksi viikkoa sitten Akaan Seudulle (AS 23.7.) Toijalan rautatieaseman asemalaiturien, portaikkojen ja aseman hissien siivoukseen vauhtia lupaillut Liikenneviraston Veli-Matti Hirvonen kertoi Akaan Seudulle eilen tiistaina, ettei ymmärtänyt puhuneensa paikallislehden toimittajan kanssa perjantaina 18. heinäkuuta tai että virkamiehen lausunnot päätyisivät lehteen. Haastattelussa Hirvonen lupasi potkia aseman siivouksesta vastaavan VR Trackin ”ukot liikkeelle.” –          En ymmärtänyt, että…

Liikennevirasto potkii siivoojat liikkeelle

Toijalan rautatieaseman laiturit ja asematunneli ovat koko kesän olleet siivottomassa kunnossa. Portaikot ovat täynnä milloin roskia tai tupakantumppeja, milloin lasinsiruja. Laitureille kuljettavat hissit ovat törkyisiä, eikä niiden teräspinta liioin kiillä eikä ikkunoista näe läpi. Aseman alueen vastuut on jaettu kaupungin ja VR:n kesken niin, että asemalaitureiden, portaikkojen ja hissien siivous on Liikenneviraston vastuulla ja asematunnelin…

Suunnitelmia lastausalueen siirtämisestä ei ole

Akaan kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekisi Liikennevirastolle esityksen puutavaran kuormauksen siirtämisestä pois Toijalan keskustan rata-piha-alueelta ja raakapuuterminaalin rakentamisesta toisaalle. Lautakunnan mukaan varastointi ja lastaus vievät nykyisellä paikallaan liikaa tilaa ja lisäävät alueen raskasta liikennettä. – Lähinnä tässä on ajateltu esimerkiksi Yritys-Konhon aluetta, vaikka kaikki riippuu tietenkin siitä, kuinka pikaisesti nykyisestä lastausalueesta päästäisiin eroon ja…

Liikennevirasto ei murskaa käytettyjä ratapölkkyjä Toijalassa

Liikennevirasto vetää pois ympäristölupahakemuksensa, joka koskee käytettyjen betonisten ratapölkkyjen murskausta pulveroimalla Toijalan rata-alueella Veturimuseon vieressä sekä Kankomäentien tuntumassa. Osalle pölkyistä on löytynyt uusiokäyttöä Liikenneviraston omissa ratakohteissa, minkä lisäksi se on myynyt noin 5000 pölkkyä ulkopuoliselle ostajalle. Käytettyjä pölkkyjä on jo kuljetettu rekkakyydillä pois Toijalan ratapihalta. – Pulverointitarve ei ole niin suuri kuin aiemmin on arvioitu….