Hirvialhon koulu

Pääkirjoitus: Hivenen kunnianhimoa

Tilaajille

Viialaan suunnitellaan uutta koulua. Tavoitteena on modernit koulutilat 750 oppilaalle. Taajaman asukkaat odottavat uutta koulutaloa kuin kuuta nousevaa. Työskentely erilaisissa väistötiloissa on kestänyt liian pitkään. Vaikka sisäilmaongelmia on lähes jokaisessa Suomen kunnassa, se ei poista viialalaisten tuskaa. Uusi koulutalo on hankesuunnitteluvaiheessa. Nyt tavoitellaan kaikille osapuolille tyydyttävää ratkaisua. Osapuolia hankkeessa ovat tulevassa koulussa työskentelevät oppilaat ja…

Akaaseen halutaan yhtenäinen ja terve kouluverkko – Kaupunginhallitus esittää yhtä uutta koulua Viialaan

Tilaajille

Akaan kaupunginhallitus päätti kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan esittää valtuustolle, että Viialaan rakennetaan yksi 750 oppilaan yhtenäiskoulu. Päätös oli myös kaupunginjohtaja Antti Peltolan, sivistyslautakunnan ja elinvoimalautakunnan esityksien mukainen. – On erittäin tärkeää, että päätöksiä syntyy ja asioita saadaan asioita eteenpäin. Perustelut esitykselleni ovat ennen muuta taloudelliset, toiminnalliset ja tuotannolliset. Yksi yhtenäiskoulu puoltaa näitä kaikkia, joten mieluiten se,…

Akaan homeisen parakin loppuosa ei ole aiheuttanut ongelmia Laihialla

Akaan kaupunki tiedotti viime viikolla, että Viialan yhtenäiskoulun käytössä Hirvialhon koulun pihalla oleva parakkirakennus on homeessa. Toisessa päädyssä olevassa musiikkiluokassa havaittiin loppuvuodesta 2017 epänormaalia hajua, jonka syyksi ovat selvinneet katon ja ulkoseinän mikrobikasvustot. – Vesikaton alusvanerin alapinnassa on silmin havaittavaa mikrobikasvua. Musiikkiluokan yläpohjaan tehdystä rakenneavauksesta tuli myös voimakasta mikrobiperäistä hajua sisäilmaan päin ilmavirtausten mukana, ja…

Akaan valtuusto antoi luvan Viialan siirtokoulun hankinnan käynnistämiseen

Tilaajille

Valmistelut 500 oppilaan siirtokoulun hankkimiseksi Viialan tajamaan ovat jo käynnissä. Hankintaan kuuluu myös optiona tilat 300:lle mahdollisesti muista kouluista tuleville oppilaille. Akaan valtuusto hyväksyi virallisesti hankinnan käynnistämisen kokouksessaan viime keskiviikkona. Päätökseen lisättiin yksimielisesti valtuutettu Mika Setälän (kd) ponsi, että kiinteistöpäällikkö varmistaa asiantuntijoiden kanssa hankintapyyntöasiakirjan tekniset yksityiskohdat konsultoiden hankintajuristeja. Tarjouspyyntö on julkaistava hankintaohjelma Hilmassa mahdollisimman nopeasti…

Hirvialhon koulun ulkoseinien eristeet ovat homeessa

Hirvialhon koulun ulkoseinien eristetiloista elokuun alussa otettujen rakennusmateriaalinäytteiden mukaan neljässä kuudesta näytteestä on selvää mikrobikasvua. Näytteet on otettu sattumanvaraisesti kaikilta seiniltä rakennuksen eri kerroksista. Hirvialhon koululta näytteet ottaneen rakennusterveysasiantuntija Raimo Lajusen mukaan mikrobilöydökset ovat eristevillassa. Mikrobikasvua löytyi luokkien 162, 230, 225 ja 218 ulkoseinien eristetiloista otetuista näytteistä. Kolmesta näytteestä löytyi paljon homeita ja jokaisesta indikaattorimikrobeja….

Kaupunki odottaa raporttia Keskustan koulun kesän tutkimuksista

Akaan valtuusto kokoontui  tiistaina iltakouluun keskustelemaan Akaan koulujen tilanteesta. Kaupungin tiedotteen mukaan tällä hetkellä odotetaan kuntoraportteja, joiden kaupunki edellyttää olevan valmiina perjantaina 4.8. Mikäli raportteja ei saada, tulee kaupunki tiedotteen mukaan teettämään tutkimukset toisilla konsulteilla. Keskustan, Hirvialhon ja Rasin koulujen kuntoa ovat tutkineet diplomi-insinööri Kari Immonen ja rakennusterveysasiantuntija Raimo Lajunen. Sivistysjohtaja Tero Kuusiston mukaan raporttia…

Väistötilan rakennuslupa haettiin väärillä piirustuksilla

Akaan kaupunki haki ja sai itselleen Viialan yhtenäiskoulun teknisen työn väistötilojen rakennusluvan väärien rakennuspiirustusten perusteella. Akaan tekninen johtaja Antti Kemi kysyi Rakennus Vahala Oy:n toimitusjohtajalta Vesa Vahalalta tiloja suorahankintamenettelyllä sen jälkeen, kun avoin kilpailu ei tuonut yhtään tarjousta. Suorahankinnassa täytyy kuitenkin noudattaa alkuperäisen kilpailun ehtoja. Kaupunki oli alunperin hakenut 500–600 neliön tiloja. Tarjouksessa, jonka toimitusjohtaja…

AW-Rakennus kieltää tehneensä virheitä muovimattojen asennuksessa

Akaan kaupunginhallitus on päättänyt, että Viialan yhtenäiskouluun kuuluvassa Keskustan koulussa suoritetaan vain urakoitsijan takuuvastuuseen kuuluvat korjaustoimenpiteet. Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori muutti asiaan liittyvää esitystään kokouksessa. Alkuperäinen ehdotus oli, että Keskustan koulussa suoritetaan akuutit korjaustoimenpiteet siten, että rakennuksen kolmas kerros on käytettävissä syyslukukauden 2017 alkaessa. Sinivuoren mukaan kaupunki on sitä mieltä, että esimerkiksi kaikki tarvittavat lattioiden…

Viialan nuorten musikaali tuo sadun nykypäivään

Laura Flankkumäen luotsaama teatterikerho toi tämän viikon alussa Viialan Hirvialhon koulun lavalle nykyaikaisen satumusikaalin. Kaikille tuttu tarina Tuhkimosta oli tuotu nykyaikaan, eikä sadun prinsessa kadottanutkaan nyt lasikenkäänsä, vaan  kännykkänsä. Musikaalia lähdettiin tekemään joulukuussa Flankkumäen ideasta, mutta mukana olleet 4–9-luokkalaiset saivat vaikuttaa vuorosanoihinsa ja musiikkivalintoihin. – Sanoin aina, että kenenkään ei tarvitse sanoa tai laittaa päälle…

Kaupunki varautuu hankkimaan väistötiloja myös Hirvialhon koululle

Akaan kaupunginhallitus esittää keskiviikkona kokoontuvalle valtuustolle 569 000 euron määrärahalisäystä Viialan yhtenäiskoulun siirtorakennusten hankintaan. Määrärahaan sisältyy Keskustan koulun väistötilojen lisäksi Hirvialhon koulun väistötiloja.  Myös Hirvialhon koululla on tutkittu kevään aikana sisäilmaongelmaa. Määrärahalla kaupunki varautuu siihen, että Hirvialhon koulun opetusta joudutaan siirtämään elokuussa väistötiloihin. Tarvetta on silloin maksimissaan 25 väistötilalle, joihin sisältyy 18 luokkatilaa ja 7 pientilaa….