avustus

Arajärven yksityistie ei saa lisäavustusta

Akaan tekninen lautakunta on päättänyt, että Arajärven yksityistien hoitokunta ei saa enempää avustusta kuin sille on jo myönnetty. Markku Anttila (kesk) ja neljä muuta valtuutettua jättivät syyskuussa valtuustoaloitteen, jolla esitettiin hoitokunnalle sen anomaa 4500:aa euroa. Lautakunta totesi, että vuonna 2016 Akaan kaupunki on maksanut Arajärven yksityistielle tieyksiköitä 4087,02 euroa ja perusmaksua 10 euroa. – Aikaisempina…

Keskiryhmäläiset haluavat kaupungilta suuremman avustuksen Arajärventielle

Keskustan valtuutettu Markku Anttila jätti edellisessä Akaan valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään Arajärven yksityistielle nykyistä suurempaa avustusta. – Me allekirjoittaneet esitämme, että Akaan kaupunki avustaa Arajärven yksityistien hoitokuntaa sen anomalla summalla eli 4 500 eurolla, toteavat Anttila, keskustan Jouni Vaittinen, Vesa Liehu, Ilkka Rehuttu ja perussuomalaisten Marita Markkula. Valtuutetut perustelevat esitystään sillä, että Vähä-Arajärvellä on…

Vanajavesisäätiö jakaa avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle

Vanajavesisäätiö jakaa noin 10 000 euroa avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle. Hakuaika on 15.2.–31.3. Avustuksia myönnetään Vanajavesikeskuksen toimialueella toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta. Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen ja avustettavan toiminnan tulee tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita. Avustuskohteiksi toivotaan…

Kylmäkosken 4H-yhdistykselle 16 380 euron avustus

Akaan perusturvalautakunta on myöntänyt Kylmäkosken 4H-yhdistykselle 16 380 euron avustuksen palkkaus- ja matkakuluihin. Yhdistys käyttää avustuksen toiminnanjohtajan palkkaukseen sekä nuorisotoiminnan kehittämisestä ja työllistämistoiminnasta aiheutuviin matkakuluihin. Perusturvalautakunta äänesti avustussummasta. Yhdistyksen anoman 18 200 euron myöntämistä esitti lautakunnan jäsen Heli Piirainen (vihr), ja häntä kannattivat Bjarne Illman (kok) ja Risto Kajanto (Akaan sit.). Lautakunta hyväksyi äänin 6-3…

Viialan museolle 5 800 euron avustus

Akaan kaupunki saa valtiolta 5 800 euron avustuksen Viialan museon näyttelyn uudistamiseen ja esineiden inventointiin. Kaupunki pohtii parhaillaan, minne uusi museo perustetaan ja mitä esineistöä sinne siirretään. Vanhat museotilat eli entisen Viialan kunnan navetan ja viereisen asuin rakennuksen kaupunki myi alkuvuodesta. Museovirasto jakoi Suomen museoille harkinnanvaraisia avustuksia yhteensä lähes 600 000 euroa. Avustusta sai 132 museota,…

Säästökuuri pienentää 4H-yhdistyksen avustusta

Akaan kaupunginhallitus päätti viime kokouksessaan, että Kylmäkosken 4H-yhdistys saa kaupungilta 16 380 euron suuruisen avustuksen eikä perusturvalautakunnan jo kertaalleen hyväksymää 18 200 euroa. Kaupunginhallitus käytti lautakunnan päätökseen otto-oikeutta ja päätti yksimielisesti avustussummaksi 16 380 euroa, joka on valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukainen. Säästöohjelman mukaan avustuksia pienennetään kymmenen prosenttia vuonna 2014. Kylmäkosken 4H yhdistys käyttää kaupungin avustuksen kokopäiväisen toiminnanjohtajan…

Kaupunki tukee Toijalan MLL:n leikkikoulutoimintaa

Akaan perusturvalautakunta on myöntänyt 5850 euroa MLL:n Toijalan yhdistyksen leikkikoulutoimintaan. Yhdistys anoi lautakunnalta 6500 euroa, mutta kaupungin talouden tasapainottamisohjelman vuoksi avustussumma on pienentynyt 10 prosenttia. Kulttuuritalo Laaksolassa kokoontuva Toijalan MLL:n leikkikoulu tarjoaa kotihoidossa oleville lapsille toimintaa koulujen toimintakausien ajan kahdessa ryhmässä kaksi kertaa viikossa. Leikkikoulun ryhmät on tarkoitettu 3- sekä 4–5-vuotiaille lapsille. Toimintaa suunnittelee ja…

Akaa tukee lasten ja nuorten puhelinta

Akaan perusturvalautakunta on myöntänyt 900 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliitolle lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalveluun.  Palvelussa MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset vastaavat lasten ja nuorten yhteydenottoihin ammattilaisen ohjauksessa.  Viime vuonna tukea tarjottiin muun muassa kiusaamisesta, perheen vaikeasta tilanteesta ja mielenterveysongelmista kärsiville lapsille ja nuorille. Viime vuonna Akaan kaupunki osallistui toimintaan 1000 eurolla, mutta talouden tasapainottamisohjelman vuoksi avustus on…

Kylmäkosken 4H:lle 18 200 euron avustus

Akaan perusturvalautakunta on myöntänyt Kylmäkosken 4H-yhdistykselle 18 200 euron avustuksen käytettäväksi palkka- ja matkakuluihin. Yhdistys käyttää avustuksen toiminnanjohtajan palkkaukseen sekä nuorisotoiminnan kehittämisestä ja työllistämistoiminnasta aiheutuviin matkakuluihin. Kylmäkosken 4H-yhdistys tuottaa lapsille ja nuorille vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia koko Akaan alueella. Lisäksi yhdistys työllistää nuoria ja aikuisia määräaikaisiin työtehtäviin Kylmäkosken alueella.