Antti Kemi

Avoin kirje Mikko Peltoniemelle

Mikko hyvä. Koulutilojen mitoituksen perusasiana ovat oppilasmäärät ja -ennusteet, opetusryhmien koot ja viikkotuntien, sekä opettajien ja muun henkilökunnan määrät. Opetusministeriön suositus on, että jokaisessa rakennettavassa opetustilassa tulisi olla vähintään 27 viikkotuntia. Kirkonkylän koululla teknisen työn opetusta annetaan kahdeksan ja liikuntaa 12 viikkotuntia. Tutustuimme Espoossa kahteen juuri valmistumisvaiheessa olevaan 300 oppilaan kouluun, joihin kumpaankaan ei toteutettu…

Antti Kemi haluaa siirtyä osa-aikatyöhön

Akaan teknisestä johtajasta Antti Kemistä tulee ensi vuonna osa-aikainen Akaan kaupungininsinööri, mikäli kaupunginhallitus ja viime kädessä valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvän kaupungininsinöörin vakanssin. Tehtävä olisi 60-prosenttinen ajalle 1.2.2018–31.8.2019. Kemin tilalle palkattaisiin uusi tekninen johtaja. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen kaupungininsinöörin vakanssista yksimielisesti. Akaan vs. kaupunginjohtajan Briitta–Liisa Sinivuoren mukaan kyseessä on varhennettuun vanhuuseläkkeeseen liittyvä järjestely, josta…

Kylmäkosken uusi koulu on tulossa vanhan viereen

Kylmäkosken Kirkonkylän uusi koulu aiotaan rakentaa nykyisen koulun viereen, lakkautetun kirjaston paikalle. Punatiilinen kirjastorakennus aiotaan purkaa heti, kun siellä oleva entisen Viialan museon esineistö saadaan siirrettyä muualle. – Tarkoitus on, että vanha kirjasto saataisiin tyhjäksi tänä vuonna, sivistysjohtaja Tero Kuusisto kertoi viime keskiviikkona. – Kirjasto on tiensä päässä, sitä meidän on ihan turha lämmitellä, tekninen…

Antti Kemiä ollaan siirtämässä kaupungininsinööriksi

Akaan teknistä johtajaa Antti Kemiä ollaan siirtämässä kaupungininsinöörin osa-aikaiseen tehtävään. Siirto sisältyy teknisen lautakunnan ensi vuoden talousarvioesitykseen. Kaupungininsinöörin vakanssi olisi 60-prosenttinen ja kesto 1.2.2018–31.8.2019. Antti Kemin tilalle aiotaan palkata uusi tekninen johtaja. Antti Kemi aloitti Akaan teknisenä johtajana heinäkuussa 2013. Talousarviosta päättää lopullisesti valtuusto joulukuussa.

Kari Immonen kiirehtii Keskustan koulun korjausten aloittamista

Keskustan koulua helmikuusta alkaen tutkinut diplomi-insinööri Kari Immonen on sitä mieltä, että käytöstä poistetun koulun jatkokorjausten aloittamista pitäisi kiirehtiä. – Kaikille osapuolille olisi hyvä, että korjauksiin ryhdyttäisiin. Odottamisesta tulee kustannuksia kaikille. Toinen kysymys on, kauanko oppilaita voi pitää tilapäisissä opetustiloissa, Immonen sanoo. Hänen mukaansa vuosina 2014–2015 silloisen valtuuston päätöksen mukaan täydellisesti peruskorjattu rakennus kannattaa ilman…

Väistötilan rakennuslupa haettiin väärillä piirustuksilla

Akaan kaupunki haki ja sai itselleen Viialan yhtenäiskoulun teknisen työn väistötilojen rakennusluvan väärien rakennuspiirustusten perusteella. Akaan tekninen johtaja Antti Kemi kysyi Rakennus Vahala Oy:n toimitusjohtajalta Vesa Vahalalta tiloja suorahankintamenettelyllä sen jälkeen, kun avoin kilpailu ei tuonut yhtään tarjousta. Suorahankinnassa täytyy kuitenkin noudattaa alkuperäisen kilpailun ehtoja. Kaupunki oli alunperin hakenut 500–600 neliön tiloja. Tarjouksessa, jonka toimitusjohtaja…

Akaalla on kesällä neljä kaupunginjohtajaa

Akaan kaupungin henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori toimii Akaan kaupungin vs. kaupunginjohtajana 30.11.2017 saakka. Sinivuori on toiminut vs. kaupunginjohtajana helmikuusta 2017 alkaen. Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari jäi tuolloin pois töistä, ja 31. toukokuuta Akaan valtuusto irtisanoi Viitasaaaren puolen vuoden irtisanomisajalla luottamuspulan vuoksi. Tällä hetkellä Viitasaari on sairauslomalla. Briitta-Liisa Sinivuoren ollessa vuosilomalla 10.7. – 6.8.2017 kaupunginjohtajan sijaisena toimivat 10.–16.7….

AW-Rakennus kieltää tehneensä virheitä muovimattojen asennuksessa

Akaan kaupunginhallitus on päättänyt, että Viialan yhtenäiskouluun kuuluvassa Keskustan koulussa suoritetaan vain urakoitsijan takuuvastuuseen kuuluvat korjaustoimenpiteet. Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori muutti asiaan liittyvää esitystään kokouksessa. Alkuperäinen ehdotus oli, että Keskustan koulussa suoritetaan akuutit korjaustoimenpiteet siten, että rakennuksen kolmas kerros on käytettävissä syyslukukauden 2017 alkaessa. Sinivuoren mukaan kaupunki on sitä mieltä, että esimerkiksi kaikki tarvittavat lattioiden…

Virkamiehen esteellisyys ei ole asia, jonka hän voi huomioida halutessaan

Perustuslain 1 §:n 2 momentin mukaan ”Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.” Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” Perustuslain 118 §:n 1 momentin mukaan ”Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta.” Hallintolain…