Aki Viitasaari

Kaupunki vaatii oikeudelta Aarre Nordin valitusten hylkäämistä

Akaan kaupunginhallitus esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että se hylkää eläkkeellä olevan sopimustoimitsijan Aarre Nordin valituksen valtuuston 22.2.2017 ja 31.5.2017 tekemistä päätöksistä perusteettomana ja pysyttää valtuuston valituksenalaiset päätökset voimassa. Nordin vaatimus täytäntöönpanokiellon asettamisesta on kaupungin mielestä myös hylättävä perusteettomana. Nord jätti hallinto-oikeuteen 6. heinäkuuta kunnallisvalituksen, joka koski valtuuston 22. 2. tekemää päätöstä tilapäisen valiokunnan perustamisesta ja 31.5….

Aki Viitasaaren mielestä hänet on irtisanottu lainvastaisesti

Akaan valtuuston 31. toukokuuta yksimielisesti kaupunginjohtajan virasta erottama Aki Viitasaari vaatii Hämeenlinnan hallinto-oikeutta kumoamaan erottamispäätöksen, koska se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on muutenkin lainvastainen. Mikäli hallinto-oikeus ei Viitasaaren lakimiehensä John-Henrik Spåren avustuksella 7. heinäkuuta päivätyn valitusasiakirjelmän perusteluiden perusteella jo katso asian ratkeavan, vaatii Viitasaari, että hallinto-oikeus järjestää asiasta suullisen käsittelyn asian selvittämiseksi ja hänen…

Akaalla on kesällä neljä kaupunginjohtajaa

Akaan kaupungin henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori toimii Akaan kaupungin vs. kaupunginjohtajana 30.11.2017 saakka. Sinivuori on toiminut vs. kaupunginjohtajana helmikuusta 2017 alkaen. Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari jäi tuolloin pois töistä, ja 31. toukokuuta Akaan valtuusto irtisanoi Viitasaaaren puolen vuoden irtisanomisajalla luottamuspulan vuoksi. Tällä hetkellä Viitasaari on sairauslomalla. Briitta-Liisa Sinivuoren ollessa vuosilomalla 10.7. – 6.8.2017 kaupunginjohtajan sijaisena toimivat 10.–16.7….

Järkeä on lupa käyttää

Tampereen radion aamulähetyksessä 2.5. heitti eräs kuuntelija ilmaan mielenkiintoisen kysymyksen: ”Kenen pillin mukaan Akaassa pitää tanssia pitääkseen virkansa?” Tämä onkin todennäköisesti avainkysymys etsittäessä syitä tavallisille kaduntallaajille yllättäen ilmaantuneelle kaupunginjohtajan luottamuspulalle. Toimikautensa päättävän valtuuston puheenjohtajan kaksinaismoraali kummastuttaa. Hänen mielestään valtuuston päätöksellä voidaan kyllä viedä, mutta ei palauttaa luottamus. Äänestäjät puolestaan näyttivät, keneen he luottavat äänestämällä demarien…

Tilapäinen valiokunta esittää Aki Viitasaaren irtisanomista

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren asemaa selvittänyt tilapäinen valiokunta esittää keskiviikkona kokoontuvalle valtuustolle, että se toteaa Viitasaaren menettäneen valtuuston luottamuksen ja että se irtisanoo Viitasaaren kaupunginjohtajan virasta. Tilapäinen valiokunta esittää myös, että valtuusto panee irtisanomispäätöksen täytäntöön heti ja samalla vapauttaa Aki Viitasaaren tehtäviensä hoidosta. Esityksen mukaan Viitasaaren virkasuhde päättyy kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua irtisanomisen toimittamisesta. Asiassa eriävän…

”Luottamus ei palaa valtuuston päätöksellä”

Tulevallakin valtuustokaudella keskeisissä tehtävissä jatkava Akaan toukokuun loppuun istuvan valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd) pitää hyvänä asiana sitä, että kaupunginjohtaja Aki Viitasaari on ottanut vastaan tilapäisen valiokunnan hänen virkatoimistaan laatimat asiakirjat. – On tavattoman hyvä asia, että hänet on tavoitettu ja tämä kaikkien kannalta ikävä asia saadaan eteenpäin. Minä en tiedä mitä selvityksessä on, sehän…

Aki Viitasaari on ollut alaisilleen näkymätön johtaja

Akaan kaupunginjohtajan Aki Viitasaaren toiminta- ja johtamistavoista on Akaassa keskusteltu jo vuosia. Asioiden huonoa ja viime tinkaan jäänyttä valmistelua on arvosteltu julkisestikin muun muassa valtuuston kokouksissa, mutta henkilöstöjohtamisesta on puhuttu pienemmissä piireissä. Akaan Seutu kysyi alkuvuodesta 2017 ihmisten kokemuksia siitä, minkälaista on työskennellä Aki Viitasaaren alaisena. Useimmista haastatteluista sovittiin jo ennen kuin Viitasaaren irtisanomisaikeista tiedettiin….

Kokoomus haluaa päästä tekemään Akaan strategiaa

Akaan kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Leinonen ihmettelee julkisuudessa esitettyjä väitteitä, että kokoomus olisi nostanut Akaan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Jouko Rytkösen (kok) myös ensi kaudeksi. – Tietäen tehtävän vaativuuden, Jouko Rytkönen oli vain yksi ehdotus, ei todellakaan mikään vaatimus. Ihmettelen perussuomalaisten Sauli Turjan kommenttia asiasta, sanoo Leinonen. Kokoomus kutsui kuntavaalien jälkeen vihreiden, keskustan, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten edustuksen…

Loppusuoran loanheitto yllätti yhden naisen valtuustoryhmän

Kuntavaaleissa 2008 Kylmäkoskella oli yksi vihreiden ehdokas, Heli Piirainen. Hän sai 63 ääntä, viidenneksi eniten koko kunnassa, ja pääsi valtuustoon. Kuntavaaleissa 2012 Kylmäkoski oli liittynyt Akaaseen, ja vihreillä oli viisi ehdokasta. Heistä ainoana pääsi valtuustoon Heli Piirainen 135 äänellä. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Akaassa oli vihreä ehdokas, Heli Piirainen. Hän sai 467 ääntä, joista 190 tuli…

Marita Markkula haluaa erota kaupunginjohtajan asemaa käsittelevästä valiokunnasta

Valtuutettu Marita Markkula (ps) anoo eroa tilapäisestä valiokunnasta, joka käsittelee kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomista tai siirtämistä muihin tehtäviin. Eroanomuksessaan Markkula toteaa toimineensa yli kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti Akaan kaupungin eri luottamustehtävissä. – Mainitun luottamustoimen hoitaminen jo olemassa olevien luottamustoimien lisäksi on osoittautunut minulle kohtuuttomaksi, koska olen kokopäivätyössä ja asun osan ajastani toisella paikkakunnalla, Markkula toteaa eroanomuksessaan….