Akaan tuulivoimapuisto

Linnusto otettava huomioon kaavoituksessa – Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Valkeakosken Lintuharrastajien kannanotto Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeeseen

Tilaajille

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja Valkeakosken Lintuharrastajat ry ovat osallisia asiassa. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:n kotipaikka on Tampere ja toimialue Pirkanmaan maakunta. Valkeakosken Lintuharrastajat ry:n kotipaikka on Valkeakoski ja toimialueena on Valkeakoski ympäristökuntineen. Yhdistyksien tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, lintututkimusta sekä linnuston- ja luonnonsuojelua. Lisäksi yhdistykset toimivat alan harrastajien alueellisena yhdyssiteenä. Näiden…

Paikallista elinvoimaa(ko)? – Akaan Seudun lukija on sitä mieltä, että voimalapuiston rakennusvaiheen hyödyt jäävät nopeasti taakse, kun taas voimaloiden haittavaikutukset ovat pitkäaikaisia

Tilaajille

Akaan Seudussa 10.7.2019 julkaistussa puheenvuorossa ABO Wind Oy:n edustajat korostavat, että Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke tullaan toteuttamaan kansalaisten ja kunnan mielipiteitä kunnioittaen. Vertailujärjestelminä ja tutkimuksina käytetään kuitenkin tahattomasti tai tahallisesti vanhentunutta tietoa. Karhunrahkan tapauksessa usein esitetyt näkemäalueanalyysit on tehty mittasuhteiltaan pienemmille voimaloille. Artikkelin mainitsemaa elinvoimaa hanke tuo lähinnä tuulivoimayhtiölle, joka tarvitsee riittävän määrän toimivia voimaloita liikevaihdon…

Tuulivoimahanke ei ole kurjuutta kummempaa – ”Ainut hyöty kaupungille tulisi kiinteistöverotuksen muodossa, ja sekin hyöty menetettäisiin, kun terveydelliset syyt mahdollisesti pakottaisivat ihmiset muuttamaan pois”

Tilaajille

Akaan Seudussa julkaistiin viime viikolla markkinahenkinen ja myönteisiä mielikuvia tavoitteleva kirjoitus ABO Windiltä (AS 10.7.2019). Kovin luvattiin korjata käsityksiä tuulivoimaloiden aiheuttamista ja muiden esille tuomista haittatekijöistä, kuitenkaan sanomatta, mitä asioissa olisi ollut korjattavaa. Tuulivoimaloiden mukanaan tuoma työllisyysvaikutus Akaaseen olisi kertaluonteista ja koskisi lähinnä vain metsä- ja ehkä myös maanrakennustöitä. Voimalat tuotaisiin valmiina komponentteina asennuspaikoilleen, ja…

Akaalaiset pääsevät kysymään tuulivoimasta – Ympäristövaikutuksia arvioidaan kolmen eri vaihtoehdon mukaan

Tilaajille

Akaalaiset pääsevät kysymään ja keskustelemaan tuulivoimasta. Karhunrahkan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat nähtävillä muun muassa Akaan kaupungintalossa 2. elokuuta saakka. Kaupungintalo on kuitenkin lomien takia kiinni 1.7.–28.7. Suunnitelmat ovat nähtävillä Akaassa kesäkuun ajan myös Akaan pääkirjastossa Toijalassa ja Viialan kirjastossa. Kaikille avoin yleisötilaisuus Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta järjestetään Toijalan yhteiskoulun auditoriossa tiistaina 18. kesäkuuta…

Rakennus- ja ympäristölautakunta haluaa lisää selvityksiä Akaan tuulivoimapuistosta

Tilaajille

Akaan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa Akaan tuulivoimapuistosta Pirkanmaan Ely-keskukselle. Ely-keskus on pyytänyt viranomaisilta näkemyksiä muun muassa todennäköisistä merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista. ABO Wind Oy suunnittelee seitsemän tuulivoimalan rakentamista Riisikkalantien itäpuolelle Karhunrahkan alueelle, joka sijaitsee noin kuusi kilometriä Toijalan keskustasta lounaaseen. Voimalat sijaitsevat Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n tuulivoima-alueella. Hankealue on kooltaan noin 1260…