Akaan perusturvalautakunta

Kylmäkosken 4H-yhdistykselle 16 380 euron avustus

Akaan perusturvalautakunta on myöntänyt Kylmäkosken 4H-yhdistykselle 16 380 euron avustuksen palkkaus- ja matkakuluihin. Yhdistys käyttää avustuksen toiminnanjohtajan palkkaukseen sekä nuorisotoiminnan kehittämisestä ja työllistämistoiminnasta aiheutuviin matkakuluihin. Perusturvalautakunta äänesti avustussummasta. Yhdistyksen anoman 18 200 euron myöntämistä esitti lautakunnan jäsen Heli Piirainen (vihr), ja häntä kannattivat Bjarne Illman (kok) ja Risto Kajanto (Akaan sit.). Lautakunta hyväksyi äänin 6-3…

Torkonkartanolle halutaan jatkoa

Akaan perusturvalautakunta olisi valmis aloittamaan Hakalehdon vanhainkodin korvaavan, lokakuussa käyttöön otettavan 36-paikkaisen Torkonkartanon laajentamisen. Lautakunta esittää Torkonkartano II:n saamista kaupungin investointisuunnitelmaan vuosille 2015–2016. Vanhusten asumispalveluille on Akaassa suuri tarve. Heinäkuussa vuodeosastoilla asumispalvelupaikkaa odotti 12 akaalaista. Kaupungin omien paikkojen puuttuessa on ostopalveluihin sijoitettu 16 akaalaista. Pitkäaikaisen vuodeosastohoidon ja ostopalvelujen kustannukset 28 vanhuksella ovat reilut 1,5 miljoonaa…

Akaa avustaa MLL:n puhelin- ja nettipalvelua

  Akaan perusturvalautakunta on myöntänyt 1000 euron avustuksen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalvelulle. Valtakunnallinen Lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalvelu tarjoaa aikuisen tukea esimerkiksi kiusaamisesta, yksinäisyydestä ja mielenterveyspulmista kärsiville lapsille ja nuorille. Palvelu on avoinna vuoden jokaisena päivänä ja yhteydenotot ovat lapsille ja nuorille maksuttomia. MLL ylläpitää palvelua Raha-automaattiyhdistyksen ja kuntien avustuksella.

Kaupungilta avustus Toijalan MLL:n leikkikoulutoiminnalle

Akaan perusturvalautakunta on myöntänyt 6500 euron avustuksen Toijalan MLL:lle käytettäväksi leikkikoulutoimintaan. Toijalan MLL järjestää leikkikoulutoimintaa 3-vuotiaille sekä 4–5-vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa Toijalan paloaseman kerhotiloissa. Toimintaa suunnittelee ja ohjaa yhdistyksen palkkaama leikkikouluohjaaja. Lisäksi kerho työllistää pitkäaikaistyöttömän henkilön. Leikkikoulussa harjoitellaan sosiaalisia taitoja, ryhmässä toimimista ja kädentaitoja.