Akaa Point

Pääkirjoitus: Akaan suunta on Tampere

Tilaajille

Tampereen kasvulle ei näy loppua. Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n torstaina julkistettavan ennusteen mukaan Pirkanmaan väkiluku kasvaa vuoteen 2040 mennessä 20 000 asukkaalla ja valtaosa kasvusta tulee Tampereen seutukunnalle. Kaikkein nopeimmin kasvaa MDI:n ennusteen mukaan Tampereen sisempi työssäkäyntialue, johon kuuluvat Tampereen seutukunta ja Akaa. Tämän alueen asukasmäärän ennustetaan kasvavan 6 722 asukkaalla. Jotta ennuste toteutuu, mikä on toivottavaa,…

Pääkirjoitus: Akaan unelmat ovat vaarassa?

Tilaajille

Akaan hyvinvointikeskuksen rakentamista valmistelevilla viranhaltijoilla alkaa olla uutta poikkeuslupaa varten tarvittavat asiakirjat kasassa. Sosiaali- ja terveysministeriössä tosin luultiin, että aikaisemman poikkeusluvan mukainen keskus olisi jo toiminnassa. Turhaan luultiin, sillä Akaan vatulointi asiassa meni pitkäksi. Ensimmäiseen lupaan kirjoitettiin mitä sattuu. No sellaista sattuu, mutta sitten luottamushenkilöt ryhtyivät vielä hienosäätämään rakennuksen palveluarsenaalia ja kustannusarvio karkasi käsistä. Tänä…

Pääkirjoitus: Akaa Point tarvitsee käsikassaran

Tilaajille

Akaan kaupunki suunnittelee kiinteistöosakeyhtiön perustamista vauhdittamaan Akaa Point-yritysalueen rakentumista. Kiinteistöosakeyhtiötä tarvitaan muun muassa toteuttamaan lehtipuusahayhtiö Valoisa Woodin tarvitsemien kiinteistöjen rakentaminen. Valoisa Wood on kaikkine seurannaisineen Akaalle niin merkittävä hanke, että sen onnistumisen eteen on syytä tehdä kaikki voitava. Järjestellessään Akaa Point-yritysalueensa asioita, Akaa katsoo todella kauas. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö (sd) on erittäin oikeassa todetessaan,…

Puheenjohtaja Harri Rämö vetoaa Akaan päättäjiin, jotta Akaa Point Yritystilat -kiinteistöosakeyhtiö perustettaisiin

Tilaajille

Akaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö (sd) vetoaa voimakkaasti Akaan luottamushenkilöihin, jotta kaupunki perustaisi Akaa Point Yritystilat Oy:n. Yhtiön perustamisen on osaltaan hyväksynyt yksimielisesti jo elinvoimalautakunta, joka valtuutti kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkisen ja elinkeinopäällikkö Jari Jokisen valmistelemaan yhtiön perustamista. – Näin saataisiin Akaa Pontin teollisuusalue käyntiin. Meidän pitää nyt katsoa 20-30 vuoden päähän. Toivottuja tulopohjan laajenemisia ei…

Kurjenkallion tasoristeys on jäämässä kevyenliikenteen käyttöön

Tilaajille

Liikennevirasto on asettanut Akaan raakapuuterminaalin ratasuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi. Suunnitelmasta on mahdollisuus tehdä muistutuksia, ja siitä pyydetään lausunnot kaikilta sidosryhmiltä. Ratasuunnitelma löytyy sekä kaupungintalolta että Akaan internet-sivujen kautta. Koko hankkeen kustannusarvio rakennusosineen ja työmaa- ja tilaajatehtävineen on noin 8,33 miljoonaa euroa. Kolmen prosentin riskivarauksen kanssa summa on noin 8,6 miljoonaa. Arvonlisäverollinen hinta on noin…

Akaan raakapuuterminaalista järjestetään yleisötilaisuus maanantaina

Akaan kaupungintalon valtuustosalissa järjestetään maanantaina 15.1. kello klo 18–19.30 yleisötilaisuus Akaan raakapuuterminaalin ratasuunnitelmasta. Akaan raakapuuterminaali on osa valtakunnallista raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkostoa, jota kehitetään metsäteollisuuden, metsähallituksen, kuljetusyritysten, kuntien ja Liikenneviraston yhteistyönä. Liikennevirasto on käynnistänyt Akaan raakapuuterminaalin ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen syksyllä 2017. Vuonna 2016 valmistuneen esiselvityksen perusteella uuden raakapuuterminaalin paikaksi on valittu Toijalan ratapihan läheisyyteen…

Jari Jokisen mukaan Akaa Pointissa alkaa ensi vuonna tapahtua

Akaan elinkeinopäällikkö Jari Jokisen mukaan Akaa Pointin yritysalueella alkaa tapahtua toden teolla ensi vuoden aikana. Ratkaisevassa osassa alueen kehityksen kannalta on sinne suunniteltu raakapuuterminaali ja siihen liittyvä pistoraide.  Jokinen kertoo, että heti kun pistoraiteen tarkka paikka tiedetään, voi alueen infrastruktuurin rakentaminen alkaa.  Kun infrastruktuurin rakentaminen alkaa, voi kaupunki aloittaa myös Akaa Pointin tonttien myymisen. Jokinen…

Kaupunki ostaa 726 000 eurolla maata Akaa Pointista

Akaan kaupunki ostaa kolme tilaa, jotka sijaitsevat puutavarankuormausterminaalin käyttöön suunnitellulla alueella Akaa Pointin -yritysalueella. Tilat ovat yksityisessä omistuksessa. Ostettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 19 hehtaaria, josta kaupunki maksaa yhteensä 726 000 euroa. Kiinteistöistä kahdessa on rakennuksia ja yksi on rakentumaton. Kaupunki ostaa Jussila-nimisen, 9,172 hehtaarin tilan 306 000 eurolla, 9,172 hehtaarin Haavikko-tilan 240 000 eurolla…

Elinkeinolla pöhinää

Koska kaupungin talous on ollut pitkään alijäämäinen ja tulee olemaan vielä parin vuoden ajan, kunnallisten verojen nostoon on paineita. Tämäkin vain, jos talouden tasapainottamisohjelmasta pystytään pitämään kiinni ja eikä suurempia yllätyksiä ilmesty puskan takaa. Soten viedessä noin 60 prosenttia kaupungin tuloista, toki suuren osan myös menoista, on päätettävä,  miten kaupungin taloutta voi kohentaa. Kaupungin tulot…

Akaa Point odottaa valtion pistoraidepäätöstä

Akaan kaupungin tämän vuoden talousarviossa on varattu Akaa Pointin yritysalueen uudisrakentamiseen 100 000 euroa. Liikennevirasto suunnittelee alueelle parhaillaan valtion rahoilla rakennettavaa puunlastausterminaalia, joka toisi Akaa Pointiin myös pääradalle vievän pistoraiteen. Koska Liikenneviraston yksityiskohtaiset suunnitelmat eivät ole valmistuneet, niiden mahdollista vaikutusta Täysperävaununtien katu- ja kunnallistekniikan suunnitelmiin ei tiedetä. Tämän johdosta Akaan tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle…