Abo Wind

Linnusto otettava huomioon kaavoituksessa – Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Valkeakosken Lintuharrastajien kannanotto Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeeseen

Tilaajille

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja Valkeakosken Lintuharrastajat ry ovat osallisia asiassa. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:n kotipaikka on Tampere ja toimialue Pirkanmaan maakunta. Valkeakosken Lintuharrastajat ry:n kotipaikka on Valkeakoski ja toimialueena on Valkeakoski ympäristökuntineen. Yhdistyksien tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, lintututkimusta sekä linnuston- ja luonnonsuojelua. Lisäksi yhdistykset toimivat alan harrastajien alueellisena yhdyssiteenä. Näiden…

Tuulivoimahanke ei ole kurjuutta kummempaa – ”Ainut hyöty kaupungille tulisi kiinteistöverotuksen muodossa, ja sekin hyöty menetettäisiin, kun terveydelliset syyt mahdollisesti pakottaisivat ihmiset muuttamaan pois”

Tilaajille

Akaan Seudussa julkaistiin viime viikolla markkinahenkinen ja myönteisiä mielikuvia tavoitteleva kirjoitus ABO Windiltä (AS 10.7.2019). Kovin luvattiin korjata käsityksiä tuulivoimaloiden aiheuttamista ja muiden esille tuomista haittatekijöistä, kuitenkaan sanomatta, mitä asioissa olisi ollut korjattavaa. Tuulivoimaloiden mukanaan tuoma työllisyysvaikutus Akaaseen olisi kertaluonteista ja koskisi lähinnä vain metsä- ja ehkä myös maanrakennustöitä. Voimalat tuotaisiin valmiina komponentteina asennuspaikoilleen, ja…

Raha menee terveyden edelle, kiinteistöt arvottomiksi? – Karhunrahkan tuulivoimalapuistohanke saa jyrkän tuomion lähialueen asukkailta

Tilaajille

Kurisjärvellä Karhunrahkan alueelle suunnitellun tuulivoimalapuiston lähellä asuvat ja siellä vapaa-ajan kiinteistöjä omistavat ovat puistohakkeesta tyrmistyneitä. Saksalainen Abo Wind Oy suunnittelee rakentavansa Karhunrahkaan 11–15 tuulivoimalaa. Hankkeen osayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä yleisötilaisuudessa viime viikon tiistaina kuultiin katkeria mielipiteitä. – Kaikki alueelle suunnitellut tuulivoimalat tulevat olemaan kilometrin sisällä minun kiinteistöstäni. Nyt puhutaan koko ajan siitä, mitä kukakin…

Akaan tuulivoimaloiden määrä voi kasvaa yli kaksinkertaiseksi – myös tarvittava alue olisi suurempi

Tilaajille

Akaan kaupunki päätti syyskuussa käynnistää osayleiskaavan laatimisen Abo Wind Oy:n suunnittelemaa tuulivoimapuistoa varten. Kaava laaditaan Riisikkalantien itäpuolelle, Karhunrahkan alueelle, lähelle Hämeenlinnan rajaa. Toijalan keskustasta katsottuna alue sijaitsee noin kuusi kilometriä lounaaseen. Hankealue on kooltaan noin 1 260 hehtaaria ja sijoittuu pääasiassa metsätalousalueelle. Kun kaupunki käsitteli syyskuussa kaavoitusta, Abo Wind kertoi, että sen suunnitelmissa on rakentaa…

Abo Wind Oy haluaa rakentaa tuulipuiston Akaaseen

Tilaajille

Saksalaisen Abo Windin suomalainen tytäryhtiö Abo Wind Oy suunnittelee Karhunrahkan alueelle Riisikkalantien varteen 6–7 tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus olisi noin 200 metriä, roottorihalkaisija noin 200 metriä ja maksimikorkeus noin 300 metriä. Alustavan aikataulun mukaan sähköntuotanto voisi alkaa vuonna 2021. Puiston käyttöikä olisi noin 25 vuotta. Projektinjohtaja Julian Wehnertin mukaan yritys haluaa tuoda tuulipuiston Akaaseen muun muassa…