ABO Wind Oy

Linnusto otettava huomioon kaavoituksessa – Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Valkeakosken Lintuharrastajien kannanotto Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeeseen

Tilaajille

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja Valkeakosken Lintuharrastajat ry ovat osallisia asiassa. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:n kotipaikka on Tampere ja toimialue Pirkanmaan maakunta. Valkeakosken Lintuharrastajat ry:n kotipaikka on Valkeakoski ja toimialueena on Valkeakoski ympäristökuntineen. Yhdistyksien tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, lintututkimusta sekä linnuston- ja luonnonsuojelua. Lisäksi yhdistykset toimivat alan harrastajien alueellisena yhdyssiteenä. Näiden…

Paikallista elinvoimaa(ko)? – Akaan Seudun lukija on sitä mieltä, että voimalapuiston rakennusvaiheen hyödyt jäävät nopeasti taakse, kun taas voimaloiden haittavaikutukset ovat pitkäaikaisia

Tilaajille

Akaan Seudussa 10.7.2019 julkaistussa puheenvuorossa ABO Wind Oy:n edustajat korostavat, että Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke tullaan toteuttamaan kansalaisten ja kunnan mielipiteitä kunnioittaen. Vertailujärjestelminä ja tutkimuksina käytetään kuitenkin tahattomasti tai tahallisesti vanhentunutta tietoa. Karhunrahkan tapauksessa usein esitetyt näkemäalueanalyysit on tehty mittasuhteiltaan pienemmille voimaloille. Artikkelin mainitsemaa elinvoimaa hanke tuo lähinnä tuulivoimayhtiölle, joka tarvitsee riittävän määrän toimivia voimaloita liikevaihdon…

Onko Akaa kohta enää hunajakaupunki – Tuuli Pollari miettii, ymmäretäänkö Akaassa mitä maailman suurimmat tuulivoimalat ihan oikeasti paikkakunnalle merkitsevät

Tilaajille

Yhteisötaiteilija Tuuli Pollari on surullinen. Hänen äitinsä hankki muutama vuosi sitten mökin korvesta Kurisjärven takamailta Mämmiänmetsätien varresta. Karhunrahkan luonnon rauha veti puoleensa. Siellä voisi samoilla, istua pihakeinussa tai mökin kuistilla, eikä mikään häiritsisi. Tänään kaikki on toisin. 900 metrin päähän mökistä suunnitellaan tuulivoimalapuistoa. – Luonto on minulle äärettömän tärkeä asia. Äiti on tällä alueella lenkkeillyt…

Pääkirjoitus: Tuulen viemää

Tilaajille

Akaan kaupungin alueelle Kurisjärven Karhunrahkaan suunnitellaan tuulivoimalapuistoa. Pirkanmaan juuri hyväksytty maakuntakaava mahdollistaa tämän. Suunnittelualueen pinta-ala on 19 neliökilometriä ja se rajoittuu maakuntarajaan ja näin Hämeenlinnan kaupunkiin. Rakentamisen vaativasta osayleiskaavasta ja tämän kanssa yhdessä tehtävästä ympäristövaikutusten arviointi -menettelystä järjestettiin ensimmäinen yleisötilaisuus viime viikon tiistai-iltana. Paikalla asiaa esittelivät hankkeesta vastaavan Abo Wind Oy:n sekä kaavan laatijan Pöyry…

Akaalaiset pääsevät kysymään tuulivoimasta – Ympäristövaikutuksia arvioidaan kolmen eri vaihtoehdon mukaan

Tilaajille

Akaalaiset pääsevät kysymään ja keskustelemaan tuulivoimasta. Karhunrahkan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat nähtävillä muun muassa Akaan kaupungintalossa 2. elokuuta saakka. Kaupungintalo on kuitenkin lomien takia kiinni 1.7.–28.7. Suunnitelmat ovat nähtävillä Akaassa kesäkuun ajan myös Akaan pääkirjastossa Toijalassa ja Viialan kirjastossa. Kaikille avoin yleisötilaisuus Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta järjestetään Toijalan yhteiskoulun auditoriossa tiistaina 18. kesäkuuta…

Akaan Karhunrahkan tuulivoimapuiston kaavoitus tulee keskeyttää ennen kuin on liian myöhäistä

Tilaajille

Entisenä jäännösakaalaisena seuraan huolestuneena Akaan Karhunrahkan tuulivoimapuistohankkeen etenemistä elinvoimalautakunnan päätöksellä kaavoitusvaiheeseen (29.8.2018). Saksalaisen ABO-Wind Oy:n suunnitelmissa on rakentaa seitsemän lapakorkeudeltaan 300 metriä korkeaa tuulisähkövoimalaa. Mittasuhteista häkeltyy – pelkästään yhden laitoksen roottorin halkaisija (200 metriä) ylittää Näsinneulan (168 metriä) kevyesti. Tämän suuruisten voimalaitosten maisemahaittavaikutusta ei todennäköisesti ole osattu huomioida Akaan elinvoimalautakunnassa. Mielestäni ABO-Wind Oy:n toimittamat havainnekuvat…

Tuulivoimala kylämaisemassa

Kirjautuneille

Akaan Seudussa uutisoitiin osayleiskaavahankkeesta tuulivoimapuistoa varten (AS 12.9. Akaa aloittaa kaavoituksen tuulivoimaloita varten).  Abo Wind Oy aikoo rakentaa Akaaseen seitsemän tuulivoimalaa, joiden korkeus on 300 metriä. Paikka on lehtitietojen mukaan kuuden kilometrin päässä Toijalasta, Hämeenlinnan rajalla ja vielä metsässä, eli tällä luonnehdinnalla todella kaukana kaikesta. Oikeasti paikka on Kurisjärven ja Riisikkalan kylien lähimaastossa. Tapio Kivistö…

Rakennus- ja ympäristölautakunta haluaa lisää selvityksiä Akaan tuulivoimapuistosta

Tilaajille

Akaan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa Akaan tuulivoimapuistosta Pirkanmaan Ely-keskukselle. Ely-keskus on pyytänyt viranomaisilta näkemyksiä muun muassa todennäköisistä merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista. ABO Wind Oy suunnittelee seitsemän tuulivoimalan rakentamista Riisikkalantien itäpuolelle Karhunrahkan alueelle, joka sijaitsee noin kuusi kilometriä Toijalan keskustasta lounaaseen. Voimalat sijaitsevat Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n tuulivoima-alueella. Hankealue on kooltaan noin 1260…