Uutiset

Akaan elinvoimalautakunta: Maakuntamuseolla ei ole riittävää asiantuntemusta vaneritehtaan piipun korjauksesta

Tilaajille

Viialan vaneritehtaan piippu ja sen tulevaisuus pysyvät puheenaiheena. Ely-keskus valitti tammikuussa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Akaan kaupungin elinvoimalautakunnan päätöksestä antaa lupa piipun purkamiselle. Hallinto-oikeus pyysi lautakunnalta aiheesta lausuntoa, jonka se 6. maaliskuuta pitämässään kokouksessa antoi. Ely-keskus perustelee valitustaan vetoamalla siihen, että asemakaava on vanhentunut eikä se ole asianmukaisessa suhteessa maakuntakaavaan. Niinpä piipun kulttuurihistoriallinen merkitys olisi riittävän suuri,…

Nuorisotyönohjaaja Tarmo Repo palaa Akaan seurakuntaan – Korkein hallinto-oikeus ei antanut seurakunnalle valituslupaa

Tilaajille

Korkein hallinto-oikeus ei antanut 28. helmikuuta tekemällään päätöksellä Akaan seurakunnalle valituslupaa koskien Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 23. lokakuuta 2017 tekemää päätöstä. hallinto-oikeus katsoi tuolloin, että Akaan kirkkoneuvoston päätös purkaa nuorisotyönohjaaja Tarmo Revon virkasuhde oli lainvastainen. Tarmo Revon virkasuhde katsotaan tämän johdosta palautetuksi takautuvasti, ja hän voi palata tehtäviinsä välittömästi. Vakava vaara syynä irtisanomiseen Akaan kirkkoneuvosto päätti 1.12.2016…

Akaalaisia nuoria etsitään vaikuttajiksi nuorisovaltuustoon – uudet edustajat valitaan vaalien sijaan yleisessä kokouksessa

Akaan nuorisovaltuuston valinta uudistuu. Vaalien sijaan nuorisovaltuusto valitaan yleisessä kokouksessa keskiviikkona 24. huhtikuuta. Kokous pidetään Nuorten toimintakeskuksessa Myllytiellä, ja se on avoin kaikille 13–20-vuotiaille akaalaisnuorille. Ehdolle nuorisovaltuuston jäseneksi voivat ilmoittautua 13–20-vuotiaat akaalaisnuoret. Ilmoittautuminen tapahtuu 24. maaliskuuta mennessä sähköpostilla Akaan kaupungin nuorisopalveluihin. Ehdolle asettuneilla on mahdollisuus esittäytyä yleisessä kokouksessa. Nuorisovaltuustoon valitaan vähintään viisi ja enintään 12…

Hajonneen hallituksen ministeriössä ihmetellään Akaan hyvinvointikeskusta: ”Senhän olisi pitänyt olla jo valmis”. Kaupungin itse paljastama jahkailu ja uusi hinta veivät poikkeusluvan – nyt lähdetään tyhjältä pöydältä

Tilaajille

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Kirsi Kaikko on ollut kahdesti tekemisissä Akaan hyvinvointikeskuksen poikkeusluvan kanssa. Ensin vuonna 2016 ja tänä vuonna omaksi yllätyksekseen uudestaan. Marraskuussa 2016 Kaikko allekirjoitti esittelijänä poikkeusluvan, jota Akaan kaupunki haki hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi Toijalaan. Samana vuonna säädetyn lain mukaan kunta tai kuntayhtymä ei saanut tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia,…

Akaan valtuusto pitää ylimääräisen kokouksen – hyvinvointikeskuksen rakentamiselle on haettava uusi poikkeuslupa tiukentuneilla ehdoilla

Tilaajille

Akaan kaupunginhallitus käsitteli tämän viikon tiistaina uudestaan 20. helmikuuta valtuustossa tehtyä hyvinvointikeskuksen rakentamispäätöstä. Syynä oli sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, jonka mukaan poikkeuslupa hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi ei ole enää voimassa, mikäli hanke muuttuu sisällöltään, budjetiltaan ja poikkeuslupapäätöksen perusteena olleesta. Ministeriö ilmoitti, että mikäli Akaan kaupunki haluaa toteuttaa hankkeen valtuuston 20.2. tekemän päätöksen mukaisesti, se joutuu hakemaan uutta…

Pirkanmaalla olisi ollut valmius jatkaa maakunta- ja sote-uudistusta – tehtyä työtä hyödynnetään jatkossa

Tilaajille
Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala pyytää kansalaisia kiinnittämään päähuomion sote-uudistuksen todelliseen sisältöön eikä poliittisiin kuumiin kysymyksiin kuten valinnanvapauteen tai maakuntiin.

Perjantaina aamupäivällä tulleen tiedon mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ei jatku hallituksen esityksen pohjalta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kävi aamupäivällä myös pyytämässä tasavallan presidentiltä hallituksen eroa, mikä myönnettiin. Hallitus jatkaa toimitusministeriönä vaaleihin asti. Pirkanmaalla olisi ollut valmius toteuttaa uudistus tavoitteiden mukaisesti. Valmistelu on edennyt erinomaisesti maakunnassamme yhteistyössä kuntien, sairaanhoitopiirin, ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä maakunnan liiton…

Nyt se on varmaa: kolme Osuuspankkia yhdistyy Etelä-Pirkanmaalla – päätökset tehtiin torstaina Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella

Akaan Seudun Osuuspankin osuuskunnan kokous ja Urjalan sekä Valkeakosken osuuspankkien edustajiston kokoukset päättivät torstaina 7.3. pankkien yhdistyvän Etelä-Pirkanmaan Osuuspankiksi. Uusi pankki aloittaa toimintansa 1.9.2019. Kaikki kolme pankkia kertovat olevansa vakavaraisia ja kasvavia. Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat kuitenkin pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän. – OP Etelä-Pirkanmaan…

Kaupunginhallitus repesi juristien selvityksen edessä: Kuusi moitti Antti Kemiä ja halusi kuulla poliisia – viisi olisi painanut villaisella saman tien

Tilaajille

Akaan va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori tilasi tämän vuoden tammikuussa viranhaltijapäätöksellä selvityksen Keskustan koulun peruskorjausten laadun arvioinnista ja siihen liittyvistä vastuista KPMG Oy Ab:lta. Käskyn selvityksen tilaamiseen oli antanut kaupunginhallitus lokakuussa 2018. KPMG:n lausunto on nyt saatu, ja se koskee ensisijaisesti asian yleistä juridista arviointia KPMG:lle annettujen tietojen ja asiakirjojen perusteella. Kaupunginhallitus käsitteli lausuntoa tiistaina. Briitta-Liisa…

Akaa Pointin yritystilayhtiön suunnittelu alkaa – Neuvotteluja Valoisa Woodin suursahasta käytiin tänään

Tilaajille

Akaan elinvoimalautakunta valtuutti keskiviikkona kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkisen ja elinkeinopäällikkö Jari Jokisen valmistelemaan esitystä Akaa Point Yritystilat Oy:n perustamiseksi. Lautakunta oli päätöksestä yksimielinen. Sarkkisen mielestä kaupungin on tarpeellista ottaa merkittävä johtajan rooli Akaa Pointin yritysalueen kehittämisessä, jotta se lähtee liikkeelle ja alueelle saadaan houkuteltua yritysten investointeja. – Tähän mennessä Akaan kaupunki on toteuttanut teollisuushallien rakentamista omaan…