”Johtamisedellytykset olivat merkittävästi heikentyneet” – Näin paljon Ali Kulhian kultainen kädenpuristus maksaa tuomiokapitulille, edellinen vastaava sopimus tehtiin vuonna 2018

Akaan kirkkoherraksi pyrkineet Ali Kulhia (vas.), Kirsi Hämäläinen ja Olli-Matti Vuori aloittivat vaalikiertueen Kylmäkosken kirkosta marraskuussa 2014. Arkistokuva: Juha Kosonen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli kertoi maanantai-iltana 27. maaliskuuta, että se on tehnyt Akaan seurakunnan kirkkoherran, teologian tohtori Ali Kulhian kanssa sopimuksen Kulhian virkasuhteen päättymisestä.

Sopimuksen mukaisesti Kulhia irtisanoutui kirkkoherran virasta 1.8.2023 alkaen eikä 27.3. solmitun sopimuksen jälkeen enää palaa hoitamaan virkaansa.

Tuomiokapituli kertoi suorittavansa Kulhialle korvauksena kymmenen kuukauden palkkaa vastaavan summan. Kulhia puolestaan kertoi samassa tiedotteessa, että hänen viranhoitoonsa on tullut siinä määrin raskaita elementtejä, että hän katsoo parhaaksi mennä oma terveys ja lapset edellä.

– Palvelen jatkossakin eri tilaisuuksissa ja kirkollisissa toimituksissa, yksityisrippikouluissakin, mikäli kutsu tulee seurakunnan kautta.

Tuomiokapitulin näkökulmasta kyse on kirkkoherranvirasta irtisanoutumisesta.

– Kirkkoherran virkaan liittyvien asioiden hoitaminen on päättynyt. Sen sijaan pappisvirka eli oikeus toimia pappina säilyy samalla tavoin kuin esimerkiksi papin eläköityessä, Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Terhi Törmä kertoi Akaan Seudulle torstaina.

Ali Kulhia

Helmikuussa 2015 Akaan kirkkoherraksi valittu Ali Kulhia sai kirkkoherranvaalissa lähes 60 prosenttia äänistä. Arkistokuva: Tarja Antola

Seurakuntaan haluttiin työrauha

Hiippakuntadekaani Terhi Törmän mukaan piispa Matti Repo ja tuomiokapitulin johtoryhmä kävivät Ali Kulhian kanssa keskusteluja ennen tämän irtisanoutumista. Päätös sopimuksesta tehtiin tuomiokapitulin istunnossa kollegion toimesta.

– Sopimuksen allekirjoitti tuomiokapitulin valtuuttamana lakimiesasessori Jorma Juutilainen, Törmä kertoo.

Hänen mukaansa Kulhialle päätettiin maksaa irtisanoutumisesta korvaus, koska tilanteessa, jossa Ali Kulhian johtamisedellytykset olivat merkittävästi heikentyneet muun muassa Akaan seurakunnan itse lausuttua näkemyksensä asiassa, haluttiin turvata seurakuntaan työrauha.

– Kirkossa ei ole käytössä muissa organisaatioissa tunnettuja johtajasopimuksia, ja siksi tilanteet on ratkaistava tapauskohtaisesti, mikäli johtamiselle ja toisaalta virasta irtisanomiselle ei ole selviä edellytyksiä, Törmä avaa.

Sekä Kulhian irtisanoutuminen että korvauksen maksaminen olivat hänen mukaansa yhdessä käytyjen keskustelujen tulosta.

Entä oliko tuomiokapitulin tavoitteena se, että Ali Kulhia olisi irtisanoutunut ilman korvausta?

– Joskus viranhaltija päätyy näissä tilanteissa itse irtisanoutumaan. Tässä tapauksessa ei ollut niin.

Ali Kulhia Akaan kirkkovaltuuston kokouksessa joulukuussa 2019. Kuva: Tarja Antola

Ensimmäinen erä maksetaan elokuussa

Ali Kulhian saaman korvauksen suuruus eli kymmenen kuukauden palkkaa vastaava summa perustuu Terhi Törmän mukaan käytyihin neuvotteluihin sekä siihen, että se on linjassa joidenkin vastaavien ratkaisujen kanssa. Tampereen tuomiokapituli on tehnyt samankaltaisen sopimuksen vuonna 2018.

– Ruoveden seurakunnan kirkkoherralle Markku Simulalle maksettiin tuolloin irtisanoutumisen johdosta korvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Kulhian saama korvaus on Törmän mukaan yhteensä noin 57 000 euroa, ja summa maksetaan kahdessa erässä elokuussa 2023 ja helmikuussa 2024.

Akaan seurakunnan kirkkoherran viran hoitoa jatkaa tässä vaiheessa Leena Sorsa, joka on toiminut Akaan vs. kirkkoherrana jo yli vuoden Ali Kulhian virkavapaiden ja lyhyen loman ajan. Sorsan nykyinen viranhoitomääräys jatkuu 27. toukokuuta saakka.

Leena Sorsa on niiden neljän hakijan joukossa, joista valitaan Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra 11. toukokuuta. Terhi Törmän mukaan tässä vaiheessa ei ole mahdollista ottaa kantaa siihen, kuka toimii Akaan seurakunnan kirkkoherrana, jos Sorsa valitaan Tampereelle.

Kirkkoherra Ali Kulhia syksyllä 2021. Maaliskuusta 2022 alkaen Kulhian sijaisena on toiminut Leena Sorsa. Kuva: Tarja Antola