Muista kunnioittaa toista ihmistä

Partiolaisen ohjenuorana ovat partioihanteet, joita sitoudutaan noudattamaan partiolupauksessa. Aiemmin oli partiolaki, mutta ajan saatossa nimitys muuttui partioihanteiksi ja ihanteidenkin sanamuotoa on viime vuosina tarkennettu. Partioihanteita ovat:

Kunnioittaa toista ihmistä

Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Olla luotettava

Rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

Kehittää itseään ihmisenä

Partiolaiselta kysytään joskus, mikä partioihanteista on hänelle tärkein. Minulle tuo ”Kunnioittaa toista ihmistä” on merkittävin.

Työelämässä toisen kunnioittamisella on suuri vaikutus työilmapiiriin ja työssä viihtyvyyteen. Esimies voi osoittaa kunnioitusta alaistaan kohtaan luottamalla häneen, kysyen hänen näkemyksiään, kuuntelemalla ja myös ottamalla huomioon mahdollisuuksien mukaan. Kokouksiin ajallaan meneminen on myös toisten kunnioittamista; ei tuhlata muiden aikaa vaan sillekin annetaan arvo. Aikataulujen noudattaminen on myös toisen työn kunnioittamista. Työkavereista ei puhuta pahaa tai arvostella. Se, miten puhuttelemme toisiamme työyhteisössä, osoittaa arvostuksemme heitä kohtaan. On tärkeää ymmärtää, että olemme erilaisia myös persoonallisuutemme ja tempomme suhteen. Yksi tekee asiat nopeasti, toinen miettii ja harkitsee ennen toimimista. Meillä on eri vahvuudet ja myös heikkoudet. Työpaikalla kaikilla on oma tehtävänsä ja arvonsa. Ilman meistä jokaista siellä työyhteisössä eivät työelämän pyörät pyörisi niin hyvin kuin pitäisi.

Toisen kunnioittaminen on myös erilaisuuden sietämistä, hyväksymistä ja sen arvostamista. Miten otamme huomioon erilaiset ihmiset ulkonäön, vamman, persoonallisuuden tai erilaisen ajattelun suhteen? Varsinkin sosiaalisen median kanavia seuratessa herää välillä kysymys, kunnioitetaanko keskustelun toista osapuolta (jos sitä nyt aina edes keskusteluksi voi sanoa). On tärkeää muistaa, että muihin ja muiden tekemisiin me emme voi vaikuttaa, mutta voimme vaikuttaa siihen miten itse suhtaudumme ja toimimme. Provosoidummeko, vai muistammeko noudattaa meille opetettua toisen posken kääntämistä, kun meitä on lyöty.

Monikulttuurisessa ympäristössä toisen kunnioittaminen voi olla hänen kulttuuriinsa tutustumista, ymmärtämistä ja mahdollisuuksien mukaan huomioon ottamista. Toista on helpompi kunnioittaa, jos ymmärtää miksi hän käyttäytyy kuten tekee. Siihen voi olla historiallisia syitä, tai se voi johtua kulttuurisista rajoituksista. Itse työskentelen kansainvälisessä yrityksessä ja olen päivittäin tekemisissä muiden kuin suomalaisten kanssa. Suomalainen suora puhetyyli aiheuttaa helposti haasteita muiden kanssa, jotka eivät tähän ole tottuneet. Asian tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa molempia osapuolia, sanojaa miettimään miten asian ilmaisee ja kuulijaa kuulemaan sisältö ilmaisusta huolimatta. Meillä voi olla tiedostamattomia asioita, ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat omaan käytökseemme. Jo niiden ymmärtäminen auttaa meitä ohittamaan ennakkoluulomme ja pääsemään niistä yli.

 

Hillevi Peltola

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan kirkkovaltuutettu

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?