Aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen – Rajoitustoimilla halutaan turvata muun muassa lähestyvää koulujen alkua

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt määrätä tartuntatautilain nojalla kokoontumisrajoituksen ja niin sanotun turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle, kertoo aluehallintoviraston tiedote 30. heinäkuuta.

Määräykset ovat voimassa 5.–29.8.2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) arvioi asiantuntijalausunnossaan, että edellytykset sekä kokoontumisrajoituksille että turvavälimääräykselle täyttyvät.

Pirkanmaa on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, ja alueen epidemiatilanne on huonontunut nopeasti.

Sairaanhoitopiirin 29. heinäkuuta antamien tietojen mukaan ilmaantuvuus on 111 / 100 000 / 14 vrk, ja se on edelleen nousussa. Positiivisten näytteiden osuus on noussut päälle kolmen prosentin.

Kasvavat tartuntamäärät lisäävät terveydenhuollon kuormitusta näytteenotossa, päivystyksessä ja vuodeosastoilla ja uhkaavat jäljitystoimintaa, mikä voi aiheuttaa riskin epidemian hallitsemattomalle leviämiselle.

Kuultuaan sairaanhoitopiiriä aluehallintovirasto näkee välttämättömänä asettaa rajoituksia alueelle epidemian leviämisen estämiseksi.

Terveydenhuollon kantokyvyn lisäksi rajoituksilla halutaan turvata lähestyvää koulujen alkua ja erityisesti perusopetuksen toteuttamista lähiopetuksena.

– On erittäin tärkeää, että pirkanmaalaiset jaksaisivat vielä toimia vastuullisesti ja noudattaa tartunnan torjunnasta annettavia ohjeita. Virus leviää nyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, eli myös heidän kannattaa ottaa rokote mahdollisimman pian, aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield muistuttaa avin tiedotteessa.

Asiakas- ja toimitiloissa pystyttävä välttämään lähikontaktit

PSHP-alueen toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Määräys koskee seuraavia toimijoita:

-yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
-yksityiset elinkeinonharjoittajat
-kunnat ja kuntayhtymät
-uskonnolliset yhdyskunnat
-julkisoikeudelliset laitokset.

Määräys koskee toimijoiden..

-sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun,
-rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä ja
-tiloja, joita käytetään tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotilassa tai sisätilassa oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Määräystä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin kokoontumisrajoitus

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Jos tilaisuus järjestetään sellaisessa asiakas- tai toimitilassa, jota koskee tartuntatautilain mukainen määräys lähikontaktien tosiasiallisesta välttämisestä, on järjestäjän noudatettava sekä kokoontumisrajoituksia että turvavälimääräystä.

Aluehallintovirasto voi tehdä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä.

Aluehallintovirasto seuraa Pirkanmaan epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?