Valtuusto hyväksyi talousarviomuutoksen ja palautti tuulivoima-aloitteen valmisteluun – Akaan tilinpäätöksestä tulossa 3,5 miljoonaa ylijäämäinen

Akaan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 28.10.2020 kaupungin talousarvion toisen muutoksen. Valtuusto ei käyttänyt yhtään puheenvuoroa, vaan muutos hyväksyttiin esityksen mukaan. Hyväksymistä saattoi helpottaa se, että valtuutetut saivat eteensä poikkeuksellisen mukavia lukuja.

– Akaan tilanne näyttää hyvältä. Tulevat vuodet ovat haasteellisia, ja korona tuo kysymysmerkkejä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kuluvan vuoden ylijäämä tulee olemaan noin kolme ja puoli miljoonaa euroa, kaupunginjohtaja Antti Peltola kertoi.

Tilanne parantunut vuoden mittaan

Kaupunginjohtaja Antti Peltola kertoi valtuustolle Akaan tekevän näillä näkymin reilusti ylijäämäisen tilinpäätöksen. Arkistokuva Tarja Antola.

Akaan tilanne on parantunut entisestään kesästä. Silloin näytti, että ylijäämää kertyy noin 3,3 miljoonaa euroa. Ylijäämän kasvuun vaikuttavat muun muassa arvioitua pienemmät menot ja toivottuakin suuremmat tulot. Nyt hyväksytyssä talousarviossa ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan olevan 493 700 euroa arvioitua suuremmat ja toimintakulujen 658 100 euroa arvioitua pienemmät.

Valtionosuuksien arvioidaan olevan 2 400 000 euroa arvioitua suuremmat johtuen valtionosuuksien elo- ja lokakuun muutospäätöksistä sekä syksyn koronatuen ennakkotiedosta.

Vaikka lopputulos on positiivinen, muodostuu kokonaisuus monesta palasesta ja korona näkyy nyt kaupungin taloudessa vahvasti. Tästä osoituksena esimerkiksi terveydenhoidon kuluissa on kasvua 1 315 800 euroa ja verotuloissa laskua 295 000 euroa.

Tuulivoima-aloite palaa valmisteluun

Havainnekuva Toijalan eteläpuolelle suunnitelluista tuulivoimaloista Riisikkalan suunnalta katsottuna. Voimaloiden roottorit näkyvät punaisten viivojen kohdalla puiden latvojen yläpuolella. Kuva: Abo Wind.

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin myös kuntalaisaloitetta, jonka mukaan Akaan Karhunrahkan alueen mahdollinen käyttö tuulivoima-alueena on siirrettävä vuoteen 2035. Aloitetta on käsitelty kaupunginhallituksessa ja elinvoimalautakunnassa. Kaupunginhallitus ehti jo kertaalleen palauttaa asian uuteen valmisteluun kesäkuun kokouksessaan. Nyt asia tuli valtuustoon kaupunginhallituksen ehdotuksella, että valtuusto toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi ja toteaa, ettei aloite aiheuta muita toimenpiteitä.

Ennen asian käsittelyä Maija Toivonen (kok) ja Jouni Vaittinen (kesk) jääväsivät itsensä. Pykälän käsittelyn ajaksi Toivosen tilalle tuli varavaltuutettu Anttijussi Vikman ja Vaittisen tilalle Anton Murola.

Kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen kertoi aloitteen käsittelyn aiemmista vaiheista lyhyesti valtuutetuille. Sarkkinen arvioi kaavaprosessin pääsevän joka tapauksessa alkuun aikaisintaan vuoden 2021 lopulla ja vievän valituksineen vuosia.

– Rakennuslupamenettely siintää vasta vuosien päässä. Ei olisi kaupungin etu siirtää asiaa aloitteessa ehdotetulla tavalla, Sarkkinen totesi.

Tapio Kivistö (ps) moitti omassa puheenvuorossaan tutkimusta, johon asian esittelyssä viitataan. Tutkimuksen kuuntelukokeissa infraäänen esiintymistä tuulivoimaloiden äänessä ei kyetty havaitsemaan, se ei vaikuttanut äänen häiritsevyyteen, eikä tahdosta riippumattoman hermoston stressiä ilmentäviin vasteisiin.

– Tutkimus ei selvittänyt pitkän ajan vaikutuksia. Suunnitellusta tuulivoimalasta tulisi myös paljon tehokkaampi kuin tutkimuksessa käytetty. Onko esittelijä edes lukenut aloitetta, Kivistö kysyi.

Tasainen äänestys valmisteluun palauttamisesta

Mervi Pulkkinen (kesk) esitti asian palauttamista valmisteluun. Perusteena oli kielilaki. Akaan hallintosäännön mukaan Akaan kaupungin hallinto on yksikielistä, Pulkkinen muistutti. Hänen mielestään päätettäväksi tuotu esitys perustui englanninkieliseen raporttiin.

Sami Rajala (kok) halusi kuulla kaupungin hallintopäälliköltä, onko Pulkkisen esittämä peruste riittävä. Hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö vastasi Rajalan kysymykseen, että mainittu englanninkielinen materiaali on taustamateriaalia.

Koska oli tehty esityksestä poikkeava ja useamman valtuutetun kannattama esitys valmisteluun palauttamisesta, siirryttiin äänestykseen. Äänestyksessä Jukka Ahonen (Ryhmä 2020), Heli Einola-Virtanen (ps), Matti Humaloja (vas), Hannu Järvinen (sdp), Sari Lapinleimu (kok), Jaakko Leinonen (kok), Vesa Liehu (kesk), Kirsi Nord-Sarkola (sdp), Marko Peltola (kok), Heli Piirainen (vas), Mervi Pulkkinen (kesk), Janita Puomila (kok), Saija Roininen (sdp), Mika Rupponen (sdp), Jouni Salonen (sdp), Mika Setälä (kd), Kirsi Vaittinen (sdp), Tapio Kivistö (ps) ja Anton Murola (lib) äänestivät valmisteluun palauttamisen puolesta. Näin 19 valtuutettua oli kannattanut aloitteen palauttamista valmisteluun ja 16 äänestänyt hallituksen esityksen mukaan. Valtuusto siis päätti palauttaa aloitteen valmisteluun.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?