Valtuustolle esitetään kuntalaisten tuulivoima-aloitteen käsittelyn lopettamista – Abo Wind aikoo koronan takia järjestää yleisötilaisuuden netissä

Akaan kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa Akaaseen suunniteltuja tuulivoimaloita koskevan kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi. Aloitteen allekirjoittajien mielestä Akaan Karhunrahkan alueen mahdollinen käyttö tuulivoima-alueena on siirrettävä vuoteen 2035.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös, että aloite ei aiheuta muita toimenpiteitä. Päätökset syntyivät kahden äänestyksen jälkeen.

Keskustasta löytyy toisenmielisyyttä

Kuntalaisaloite tuli kaupunginhallituksen käsittelyyn elinvoimalautakunnasta. Siellä kahdeksan jäsentä oli samaa mieltä kuin kaupunginhallitus nyt, mutta keskustan Tiina Räsäsen ja Vesa Liehun mielestä kaupungin olisi pitänyt toimia kuten kuntalaisaloitteessa esitetään.

Kaupunginhallituksessa 20. lokakuuta keskustan Mervi Pulkkinen puolestaan esitti asian palauttamista valmisteluun, koska päätöksenteko ei hänen mielestään voi Akaassa perustua englanninkieliseen materiaaliin. Englanninkielisellä materiaalilla Pulkkinen viittasi liitteenä olleeseen Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines -tutkimukseen, joka toteutettiin Suomessa osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa ja jolla selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Pulkkisen mukaan Akaa on yksikielinen, ja Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Pulkkisen esitystä kannatti perussuomalaisten Tapio Kivistö, ja äänestyksessä asian palauttamista valmisteluun kannattivat myös Hannu Järvinen (sd), Inka Loppi (sd) ja Tuija Toivonen-Perttunen (vas).

Äänestys hajotti demarileirin kahtia, sillä Salla Bister (sd) ja Harri Rämö (sd) kannattivat käsittelyn jatkamista. Lisäksi tätä mieltä olivat Hanni Joronen (vihr), Sami Rajala (kok) ja Jouko Rytkönen (kok). Jaakko Leinonen (kok) äänesti tyhjää, joten äänestystulos oli tasan 5–5, ja puheenjohtaja Rämön jaa-ääni ratkaisi.

Kun asian käsittelyä jatkettiin, Tapio Kivistö esitti, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle valtuuston ryhtyvän aloitteen edellyttämiin toimiin. Mervi Pulkkinen kannatti Kivistön tekemää muutosehdotusta, mutta äänestyksessä kaksikko kärsi tappion, kun seitsemän jäsentä kannatti kaupunginjohtajan esitystä, ja Jaakko Leinonen ja Inka Loppi äänestivät tyhjää.

Havainnekuva Karhunrahkaan suunnitelluista tuulivoimaloista Viialan suunnalta katsottuna. Kuva: Abo Wind.

Haittavaikutuksista ollaan huolissaan

Kuntalaisaloitteen mukaan vuonna 2020 ollaan tilanteessa, jossa niin sanotut uuden sukupolven ja teholuokan tuulivoimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan 300 metriä, roottorinhalkaisijaltaan 200 metriä ja teholtaan kymmenen megawattia.

– Tämän koko- ja teholuokan voimaloita ei ole vielä edes merelle sijoitettuna, mutta nyt näitä suunnitellaan sijoitettavan mantereelle, Akaan Karhunrahkaan. Suunnitelmien toteutuessa tulisimme olemaan ensimmäisiä ihmisiä maailmassa, jotka joutuisivat tämän koko- ja teholuokan tuulivoimaloiden vaikutusalueelle. Meidät saatettaisiin täten koe-eläinten asemaan. Onko tämä hyväksyttävää toimintaa? allekirjoittajat kysyvät.

He ovat myös huolissaan tämän koko- ja teholuokkaisten tuulivoimaloiden moninkertaistavista haittavaikutuksista muun muassa alueen karja- ja hevostiloihin, vaikutuksista luonnon eläimiin, linnustoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä vaikutuksista kansalliseen perinnemaisemaan.

– Ihmisten terveys ja hyvinvointi ja luonnon tasapaino ovat toisistaan riippuvaisia ja erottamattomia, aloitteessa todetaan.

Lue myös: Taloustutkimus selvitti: 42 prosenttia akaalaisista kannattaa ja 32 prosenttia vastustaa oman kaupungin tuulivoimapuistohanketta – Nuorten ja eläkeläisten välisissä asenteissa selvä ero

Tähän tapaan Akaan Karhunrahkan tuulivoimalat näkyisivät Rapolan linnavuorelta Valkeakoskelta. Kuva: Abo Wind.

Tutkimustulokset yhtenä perusteluna

Kuntalaisaloitteen mukaan maailmanlaajuisestikaan ei ole kyetty osoittamaan kiistattomasti tuulivoimaloiden haitattomuutta ihmisten terveydelle. Akaan elinvoimalautakunnan ja kaupunginhallituksen päätökset perustuivat kuitenkin osaltaan edellä mainittuun tutkimukseen, jonka toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaismittauksin, millaista ääntä tuulivoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin asuntoihin. Mittauksia tehtiin yhteensä 308 päivää kahdella eri alueella, joissa tuulivoimalat olivat nimellistehoiltaan 3–3,3 megawattia.

Pitkäaikaismittausten mukaan tuulivoimalat muuttivat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevien asuntojen ääniympäristöjen äänenpainetasoja kaupunkimaiseen suuntaan. Tuulivoimaloiden aiheuttama ääni asunnoissa oli hyvin pientaajuista, alle 2 hertsiä.

Altistuskokeissa tutkittiin kokeellisesti kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa, vaikuttaako infraääni tuulivoimalan äänen havaitsemiseen, häiritsevyyteen ja fysiologisiin vasteisiin. Kokeissa käytettiin pitkäaikaismittauksissa nauhoitettuja eniten infraääntä ja merkityksellistä sykintää sisältäviä ääninäytteitä.

Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: henkilöihin, jotka kertoivat saavansa oireita tuulivoimaloiden infraäänestä ja henkilöihin, jotka eivät kokeneet saavansa oireita tuulivoimaloiden infraäänestä.

Altistuskokeissa infraäänen esiintymistä tuulivoimaloiden äänessä ei kyetty havaitsemaan, se ei vaikuttanut äänen häiritsevyyteen eikä tahdosta riippumattoman hermoston stressiä ilmentäviin vasteisiin. Osallistujaryhmien välillä ei ollut eroja.

Julian Wehnert (vas.) esitteli yleisölle Abo Windin tuulipuistohanketta keväällä 2018 yhdessä Pasi Toivasen, Amanda Cardwellin ja Arto Pyhtisen kanssa.

Aikatauluun on tullut viivästystä

Tuoreiden tutkimustulosten lisäksi kaupunginhallituksen päätöksen perusteluna oli se, että suunnitteilla olevan tuulivoimala-alueen rakentuminen on joka tapauksessa vuosien päässä tulevaisuudessa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista. Akaan kaupunginhallitus päätti syyskuussa 2018 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen, ja vasta kaavaehdotusvaiheessa ratkaistaan hankkeen toteuttamisen edellytykset.

Kaavassa määritellään muun muassa voimaloille sallittavat sijoituspaikat, enimmäismäärät ja -korkeudet. Myöhemmin, kaavoitusvaiheen jälkeen varsinaista rakentamisvaihetta edeltää rakennuslupaprosessi.

Osana Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanketta Akaa on myös sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Tuulivoimaloita Akaaseen suunnittelevan Abo Wind Oy:n oli tarkoitus järjestää Akaassa kaupungin kanssa lokakuun aikana yleisötilaisuus tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja kaavaluonnoksesta. Abo Windin tiimivetäjä Julian Wehnert kertoi Akaan Seudulle, että aikatauluun on tullut jonkun verran viivästystä.

– Raportointi on nyt loppusuoralla, ja ilmoittelen kun yva-selostus ja kaavaluonnos julkaistaan. Tarkoitus on kuitenkin laittaa nähtäville kaikki asiakirjat tämän vuoden aikana, Wehnert kertoi 12. lokakuuta.

Tiistaina 27.10. Wehnert kertoi myös, että yleisötilaisuus pidetään koronatilanteen vuoksi todennäköisesti netissä striimauksena.

Amanda Cardwell (vas.) kertoi kevään 2018 yleisötilaisuudessa Abo Windin tuulivoimaloista Juhana Riekkiselle, Aku Merolle ja Tiina Merolle.

Kommentit (3)

 1. erkkikivisara

  Mitenkähän tuokin onnistuu, miten ilmoitetaan osallistumaan haluaville? Kuka voi kommentoida ”virallisia” puheenvuoroja? Ymmärrän kyllä maiseman muuttumisen Lontilantien varressa.

 2. Lauri Kervinen

  Tämän jutun otsikointi ”keskustasta löytyy toisenmielisyyttä” on virheellinen. Tuulivoimalahankkeelle löytyy vastustusta yli puoluerajojen. Tänään 28.10. on valtuuston kokous: vetoan kaikkiin päättäjiin, kuunnelkaa kuntalaisianne tässä asiassa ja ottakaa kuntalaisaloite vakavasti! Tässä linkki valtuutetuille lähettämääni viestiin: bit.ly/aloitteesta

  • Mikko Peltoniemi

   Lauri Kervinen. Äläpä johda ihmisiä harhaan. Otsikointi ei ole virheellinen. Jutussa ei puhuta minkäänlaisesta vastustuksesta tuulivoimalahanketta kohtaan eikä todellakaan väitetä, ettei eri puolueissa olisi tuulivoimalahankkeen vastustajia. Väliotsikko ”Keskustasta löytyy toisenmielisyyttä” viittaa siihen jutussa kerrottuun tosiseikkaan, että keskustan jäsenet sekä elinvoimalautakunnassa että kaupunginhallituksessa olivat eri mieltä kaupunkikehitysjohtajan ja kaupunginjohtajan päätösesitysten kanssa. Jos tarkkoja ollaan, edes kyseinen kuntalaisaloite ei vastusta tuulivoimahanketta vaan esittää sen lykkäämistä pidemmälle tulevaisuuteen. T. Mikko Peltoniemi, Akaan Seutu

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?