Kuudesluokkalaisten paluu Arvo Ylppöön ja Pappilaan tietäisi parakkeja pelikentille – Rehtori Vuoristo valtuuston päätöksestä: ”Ei ole pätkääkään huomioitu niitä olosuhteita, mitä kullakin koululla on”

Perussuomalaisten Heli Einola-Virtanen esitti sivistyslautakunnassa, että kaupungin on viipymättä alettava valmistelemaan lisätiloja Arvo Ylpön koululle sekä Pappilan koululle. Arkistokuva helmikuun 2019 valtuustosta: Tiina Kauppinen.

Akaan valtuusto päätti joulukuussa 2018 yksimielisesti palauttaa kuudennet luokat yläkoulujen yhteydestä Sontulan ja Kirkonkylän kouluille lukuvuoden 2019–2020 alusta. Muiden alakoulujen osalta muutos tehtäisiin kouluverkkoselvityksen valmistuttua lukuvuoden 2021–2022 alusta.

Viialassa Keskustan koulun alaluokat on jo aiemmin yhdistetty Hirvialhon koulun yläluokkien kanssa Viialan yhtenäiskouluksi, ja tämän lukuvuoden alussa myös Rasin koulu yhdistettiin yhtenäiskouluun. Tällä hetkellä kaikki toimivat samalla kampuksella ja vuonna 2023 samassa rakennuksessa, joten Viialassa siirtoja ei tarvitse enää miettiä.

Toijalassa Nahkialan koulun kuudesluokkalaiset ovat palanneet alakouluun, mutta Pappilan koulusta ja Arvo Ylpön koulusta oppilaat siirtyivät tänäkin syksynä viidennen luokan jälkeen Toijalan yhteiskoulun yhteyteen. Koska kummassakaan koulussa kuudensille luokille ei ole tilaa myöskään ensi syksynä, sivistyslautakunnassa käytiin lokakuun alussa tiukka äänestys siitä, missä nykyisiä viidensiä luokkia jatkossa opetetaan.

Perussuomalaisten Heli Einola-Virtanen esitti, että kaupungin on viipymättä alettava valmistelemaan lisätiloja Arvo Ylpön koululle sekä Pappilan koululle. Mika Rupponen (sd) ja Katri Kuusisto (vihr) kannattivat esitystä, ja äänestyksessä lisätilojen valmistelun aloittamisen takana olivat myös Suvi Soininen (vas) ja Timo Kontio (kesk).

Sivistysjohtaja Tero Kuusiston ensi vuoden budjettiesityksessä kuudensien luokkien siirtymistä tai lisätiloja ei mainittu lainkaan. Sari Lapinleimu (kok), Kirsi Nord-Sarkola (sd), Timo Pulkkinen (kok), Harri Rantala (sd), Mika Setälä (kd) ja Kari Taberman (sd) olivat Kuusiston esityksen takana, joten äänin 6–5 sivistyslautakunta ei esitä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että Arvo Ylpön koululle ja Pappilan koululle on viipymättä alettava valmistelemaan lisätiloja.

Sivistysjohtaja Tero Kuusiston budjettiesityksessä ei mainita loppujenkin kuudesluokkalaisten siirtymistä alakouluille. Kuva: Jarno Keskinen.

Tilat eivät ole suurentuneet

Arvo Ylpön koulusta kuudennet luokat siirtyivät yläkoulun yhteyteen jo vuonna 2014, kun osa ikäluokista oli kolmisarjaisia ja omat tilat loppuivat kesken. Rehtori Visa-Matti Vuoriston mukaan opetus ei onnistu myöskään ensi syksynä.

– Ei meillä ole tilat suurentuneet pätkän vertaa siitä, kun kutoset lähtivät. Koko tänä aikana se ei olisi ollut mahdollista, Vuoristo toteaa.

Hänen mukaansa sivistyslautakunnalle kyllä kerrottiin vuonna 2018 tilojen tilanne ennen kuin lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kutosluokkien palauttamista alakouluihin.

– Päätöksessä ei ole pätkääkään huomioitu niitä olosuhteita, mitä kullakin koululla on. Meillä on nyt 14 opetusryhmää, seuraavana vuonna 15 ja sitten taas seuraavina vuosina 14. Vuonna 2024 meillä olisi 12 opetusryhmää, jolloin meillä olisi kaksi luokkatilaa, joihin voisi laittaa 25 oppilasta, Vuoristo kertoo.

Myös Pappilan koulusta kutosluokat siirrettiin Toijalan yhteiskoulun yhteyteen tilanpuutteen vuoksi. Kahden vuoden takaisessa palauttamispäätöksessä ei rehtori Matti Koppasen mukaan hänen ajatuksiaan kuunneltu.

– Se tuli aika lailla ilmoitusluontoisena asiana.

Pappilan koululle kutosluokkalaiset eivät ensi syksynä mahdu, koska vaikka oppilaita on joskus ollut huomattavasti enemmän, nyt opetusryhmiä on enemmän.

– Joukossa on sellaisia oppilaita, joilla on pidennetty oppivelvollisuus, emmekä voi mennä maksimiluokkakokoihin eli 25:een ja 32:een.

Koppasen mukaan näyttää siltä, että ensi vuonna koululla on kaksi viidettä luokkaa, ja kolmas ja todennäköisesti myös ensimmäinen luokka on jaettava kahteen ryhmään. Omassa rakennuksessaan olevia eskari-ikäisiä on nyt yli 25, joten heidätkin on jaettu kahteen pienempään ryhmään. Joko ensi tai seuraavana vuonna eskareita on 25, eikä nykyisiin tiloihin voi Koppasen mukaan mitenkään sijoittaa yhtä isoa ryhmää.

– Siksi eskareita vartenkin pitäisi olla koulun puolella luokka.

Rehtori Visa-Matti Vuoriston mukaan kuudesluokkalaiset voisivat mahtua Arvo Ylpön koululle aikaisintaan vuonna 2024. Kuva: Jarno Keskinen.

Koppasen mielestä nykylapset ovat valmiimpia

Visa-Matti Vuoriston mukaan lisätila kuudensille luokille tarkoittaisi Arvo Ylpön koulun tontilla parakkeja.

– Tuohon kentällekö ne tulevat, joka on meidän välituntialue ja liikuntapaikka? Halutaan siis ahtautta, Vuoristo ihmettelee.

Matti Koppasen mukaan tilanne on sama Pappilan koululla.

– Jos jotain lisätilaa kaavailtaisiin, se tarkoittaisi joko parakkityyppistä ratkaisua koulun kentälle, jota tarvitaan liikuntatunneilla, tai jostain läheltä valmiin tilan löytämistä. En tiedä, onko ylimääräisen kulun tai määrärahan osoittaminen tällaisena säästöaikana tarkoituksenmukaista. Kohta ollaan kuitenkin tekemässä isoja ratkaisuja, Koppanen sanoo.

Sekä Koppanen että Vuoristo johtavat kouluja, joiden tulevaisuus riippuu valmistelussa olevasta kouluverkkoselvityksestä ja sen pohjalta tehtävistä päätöksistä. Todennäköistä on, että molemmat koulut yhdistyvät jollain aikataululla muihin kouluihin, ja myös Toijalaan tulee Viialan tapaan alaluokat ja yläluokat yhdistävä yhtenäiskoulu.

– Jossain vaiheessa varmaan ainakin alakoulun ylemmät luokat laitetaan samaan kouluun. Onko se väliaikainen ratkaisu hyvä, että palautetaan oppilaat alakouluun ja sitten taas siirretään? Koppanen kysyy.

Hän arvelee yhtenä ajatuksena valtuuston palauttamispäätöksen takana olleen, että kuudesluokkalainen on vielä aika pieni siirtymään yläkoulun suuntaan. Koppanen itse pitää kutosten siirtymistä Toijalan yhteiskoulun yhteyteen hyvänä asiana.

– Se on tutustuminen yläkoulun maailmaan. Siellä on kuitenkin vielä luokanopettaja, ja opetus on luokkamuotoista. Se on ainoastaan paikkakysymys.

Koppasen mukaan aikojen muuttuessa muuttuvat myös lapset.

– Silloin kun tämmöinen rakenne on Suomeen tehty, että on alakoulussa on luokat 1–6, lapsetkin ovat varmaan olleet vähän erilasia ja kehittyneet vähän myöhemmin. Minun mielipiteeni on, että lapset ovat nyt valmiimpia siirtymään sinne.

Rehtori Matti Koppasen mukaan valtuuston kahden vuoden takainen päätös kuudesluokkalaisten palauttamisesta alakouluille tuli annettuna. Pappilan kouluun kutoset eivät lähivuosina mahdu. Keväällä 2018 Koppanen tutustui Akaan Seudun haastattelussa silloisiin kouluverkkosuunnitelmiin. Kuva: Veeti Ahlfors

Päätöksiä luvassa vielä tänä vuonna

Arvo Ylpön koulun rehtorin Visa-Matti Vuoriston mukaan kouluverkkoselvitys on myöhästynyt, mutta sivistysjohtaja Tero Kuusisto vakuuttaa Akaan Seudulle, että selvitystyö on edennyt suunnitellusti.

– Tavoitteena on tehdä ensimmäisiä päätöksiä Toijalan osalta vielä tämän vuoden puolella. Todennäköisesti päätöksenteko kouluverkon osalta etenee vaiheittain mutta niin, että kokonaiskuva muistakin tulevista vaiheista on olemassa, kun ensimmäisiä ratkaisuja tehdään, Kuusisto kertoo.

Toijalan kouluverkon vaihtoehdot ovat hänen mukaansa jo melko lailla selvillä, mutta kokonaiskuvaa muustakin palveluverkosta työstetään vielä hetken aikaa valmiimmaksi.

– Toijalan kouluverkon vaihtoehtoihin sisältyy jo tällä hetkellä uudisalakoulu (0–6), jonka koko eri rakentamisratkaisuissa vaihtelee oppilasmäärien mukaisesti, Kuusisto sanoo.

Mikäli kuudesluokkalaiset olisivat ensi syksynä Arvo Ylpön koululla, saattaisi ainoa vaihtoehto lisätiloiksi olla välitunti- ja liikuntakäytössä olevalle kentälle tuotavat parakit. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Yksi kommentti

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?