Kyselytutkimus tuhannelle: Some ja blogit ovat luotettavuuden hännänhuippuja – Lehti on nuorille aikuisille tärkein paikallisten asioiden edistäjä

Sanomalehtien ykkösasema luotettavimpana mediana on vahvistunut Suomessa aivan erityisesti 18–24-vuotiaiden keskuudessa, ilmenee IRO Researchin elo–syyskuussa tekemästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta.

Nuorista aikuisista 88 prosenttia pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä luotettavina. Tulos on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Sanomalehtien luotettavuus on nuorten mielestä aivan omaa luokkaansa, sillä toiseksi sijoittuvaa televisiota pitää luotettavana vain 35 prosenttia nuorista aikuisista. Ero sanomalehtiin on peräti 53 prosenttiyksikköä.

Koko aikuisväestöstä 75 prosenttia luottaa painettuihin tai digitaalisiin sanomalehtiin. Seuraavaksi eniten luotetaan tv-kanaviin tai niiden verkkopalveluihin (58 %) ja radiokanaviin tai niiden verkkopalveluihin (43 %).

Tv:n ja radion luotettavuus laski

Sanomalehtien asema on myös vahvistunut medioiden keskinäisessä luottamusvertailussa. Sanomalehtien luotettavuus on säilynyt yhtä vahvana kuin edellisvuonna, mutta television ja radion luotettavuus on kummallakin laskenut 6 prosenttiyksikköä.

Googlen, verkossa olevien uutisportaalien, sosiaalisen median, tubettajien ja blogien luotettavuus on kaikkien aikuisten keskuudessa hyvin alhaisella 2–6 prosentin ja nuorimpien osalta 3–15 prosentin tasolla.

Sanomalehtien erittäin vahva asema luotettavuudessa on merkityksellinen, koska luotettavuus on suomalaisten mielestä uutis- ja ajankohtaismedian tärkein ominaisuus. Näin ajattelee 89 prosenttia suomalaisista.

– Tuloksista on nähtävissä, että erityisesti nuoret aikuiset kokevat sanomalehtien lunastavan erittäin hyvin uutis- ja ajankohtaismedialle tärkeimmän ominaisuuden, kommentoi Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.

– Kun luotettavuutta pitää tärkeänä 89 prosenttia nuorista, niin jokseenkin saman verran, 88 prosenttia, myös pitää sanomalehtiä luotettavina.

Toiseksi tärkein ominaisuus on kaikkien vastaajien mielestä asiantuntevuus (76 %) ja nuorille aikuisille laadukkuus (79 %). Neljän tärkeimmän ominaisuuden joukkoon sijoittuvat myös riippumattomuus ja laadukkuus.

Faktat on tarkistettu, eikä laadusta tingitä

Suurin ero uutis- ja ajankohtaismedian ominaisuuksien tärkeydessä nuorten aikuisten ja koko aikuisväestön välillä syntyy laadukkuuden kohdalla. Kun kaikista aikuisista laadukkuutta pitää tärkeänä vajaa puolet, niin 18–24-vuotiaista peräti neljä viidestä nostaa laadukkuuden tärkeäksi ominaisuudeksi.

– Nuoret käyttävät vanhempia selvästi enemmän erilaisia digitaalisia medioita ja kohtaavat hyvin monella tavalla tuotettua sisältöä. Ehkä laatuvaatimus uutismedialle nousee tästä taustasta. Jostain pitää tuntea varmuutta, että faktat on tarkistettu eikä sisällön laadusta tingitä, Sirpa Kirjonen arvioi.

Paikallinen merkitys korostuu

Nuorista aikuisista 90 prosenttia ja kaikista aikuisista 82 prosenttia pitää sanomalehtien toimintaa yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian edistäjänä merkityksellisenä. Nuorista 44 prosenttia pitää sanomalehtien toimintaa yhteiskunnallisesti vieläpä erittäin merkityksellisenä.

Paikallisten asioiden edistäjänä sanomalehtien toimintaa pitää merkityksellisenä kaikista aikuisista 80 prosenttia ja 18–24-vuotiaista 85 prosenttia.

Kaikkien vastaajien näkemykset ovat edellisvuoteen verrattuna ennallaan, mutta yhä useampi nuori aikuinen arvioi sanomalehtien yhteiskunnallisen ja paikallisen merkityksen suuremmaksi kuin vuosi sitten.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, mistä medioista vastaaja kokee saavansa sellaista tietoa, jota ei välttämättä saisi muuten kuin seuraamalla kyseistä mediaa.

Eniten sisällöltään ainutlaatuisina pidetään painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä (53 %), televisiota (48 %) ja radiota (30 %). Vain 6–21 prosenttia vastaajista kokee saavansa muista lähteistä erottuvaa sisältöä sosiaalisesta mediasta, Googlesta, kaupunkilehdistä, aikakauslehdistä, verkon uutisportaaleista, blogeista tai tubettajilta.

Haastattelut tehtiin elo–syyskuun vaihteessa

Medioiden luotettavuutta, uutis- ja ajankohtaismedioiden tärkeimpiä ominaisuuksia ja sanomalehtien merkitystä yhteiskunnalle ja paikallisuudelle on tutkittu osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimusta varten tehtiin yhteensä 1000 tutkimushaastattelua 18 vuotta täyttäneiden suomalaisten keskuudessa.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 25.8.–2.9.

Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan +/- 3,2 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen tilasi Sanomalehtien Liitto. Tutkimuksesta vastasi IRO Research Oy:ssä toimitusjohtaja Vesa Väisänen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?