Nuorten mielenterveyden häiriöt kasvavat jatkuvasti – Taysin asiantuntija kertoo, miksi puhelin pitäisi pystyä ottamaan yöksi pois

Jopa joka neljännellä nuorella on todettavissa mielenterveyden häiriö. Samaan aikaan kun nuorisopsykiatrian potilasmäärät kasvavat, ei kasvaneeseen hoidon tarpeeseen pystytä vastaamaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mielestä hoitojonojen kasvua ei voida ratkaista vain lisäämällä hoitoresurssia. Nuorisopsykiatrian ammattilaiset arvioivat, että perheissä, kouluissa ja yhteiskunnassa on tapahtunut asioita, jotka uhkaavat nuorten tulevaisuutta ratkaisevalla tavalla.

– Nuorilla ilmenee yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja koko joukko erilaisia mielenterveyden häiriöitä. Yhteiskunnassa on havaittavissa piirteitä, jotka eivät tue kaikkien nuorten hyvää kehitystä. Nyt olisi syytä keskustella, miksi on perheinä, kouluina ja yhteisöinä epäonnistuttu niin monen nuoren auttamisessa kohti tasapainoista aikuisuutta, sanoo Taysin nuorisopsykiatrian vastuualuejohtaja Riittakerttu Kaltiala.

Osa huonosti voivista nuorista kasvaa perheissä, joissa on jo valmiiksi huono-osaisuutta sekä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Osa nuorista on kokonaan ilman ystäviä ja harrastuksia. Kaltialan mukaan jokaisella nuorella pitäisi olla edes yksi luotettava aikuinen, jolle voi puhua ja jolta voi saada ohjausta ja huolenpitoa.

Monet nuoret nukkuvat ja liikkuvat aivan liian vähän, ja sosiaalinen media täyttää nuorten yöt ja vapaa-ajan. Puhelin pitäisikin pystyä ottamaan yöksi pois, jotta nuori eläisi ilman virikkeitä edes öisin.

– Vaikka sosiaalisesta mediasta on myös iloa, se tekee nykyään aivan uudella tavalla näkyväksi sen, kenellä menee hyvin ja kenellä huonosti. Tämä voi entisestään lisätä paineita ja niiden ahdistuneisuutta, joilla ei ole esimerkiksi kavereita tai varaa harrastuksiin.

Kasvava vastuu on haitallista

Niin peruskoulussa, lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissakin on tehty mittavia uudistuksia, joilla on lisätty nuorten omaa vastuuta oppimisesta ja valinnoista. Samaan aikaan yhä useampia koululaisia ja opiskelijoita uhkaa uupumus ja ahdistuneisuus siitä, ettei jaksa eikä pysty oppimaan asioita vaadittavalla tasolla.

– Antaisin nuorille kasvurauhaa. Moni ei tiedä kouluiässä, mitä haluaa tehdä isona. On haitallista nuorten kehitykselle, että he joutuvat vastuuseen omista valinnoistaan aina vain nuorempina, vaikka maailma on entistä pirstaleisempi ja vaikeampi ennustaa, Riittakerttu Kaltiala sanoo.

Tukea ja vaikuttamistyötä

Nuorten syrjäytyminen ja nuorisopsykiatrian palvelujen tarve on saanut monet alan ammattilaiset sekä yhteiskunnalliset toimijat lyöttäytymään yhteen. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nimellä Nujertumattomat toimiva ryhmä on nyt käynnistämässä laajempaa hyväntekeväisyyshanketta, jonka tarkoitus on tuoda yleiseen tietoisuuteen nuorten mielenterveysongelmien huomattava määrällinen kasvu.

– Masentunut, psykoottinen tai itsetuhoinen nuori ei kiinnosta päättäjiä niin paljon kuin nyt olisi syytä. On hyvä muistaa, että nuorten sairastuminen ei ole heidän omaa syytään. Nuoret ansaitsisivat kaiken sen tarvitsemansa avun, jonka me aikuisina voisimme heille tarjota, Nujertumattomat-verkoston puuhanainen Satu-Liisa Pauniaho toteaa.

Suunnitelmissa on erilaisia tempauksia, joilla paitsi tuetaan nuoria mutta myös kiinnitetään päättäjien huomiota. Myös tamperelaiset kulttuuri- ja tapahtumatoimijat jakavat huolen ja haluavat auttaa. Ne haluavat lisätä tietoisuutta nuorten tilanteesta, keräävät rahaa poliklinikan toimintaan sekä tarjoavat kulttuuria Taysin potilaille ja heidän läheisilleen.

 

– Tutkimustenkin mukaan taide ja kulttuuri vähentävät ahdistuneisuutta ja masennusta mielenterveysongelmista kärsivillä, Pauniaho muistuttaa.

 

Faktoja Taysin nuorisopsykiatriasta

– Palvelujen kysyntä kasvanut koko 2010-luvun

– Lähetteiden määrä kasvanut viidessä vuodessa yli 40 prosenttia

– Yleisimpiä ensisijaisia häiriöitä ovat mielialahäiriöt kuten masennus (30–40 prosenttia), ahdistuneisuushäiriöt (15 prosenttia) ja käytöshäiriöt sekä sekamuotoiset käytös- ja tunne-elämän häiriöt (15 prosenttia).

– Useimmilla voidaan todeta kaksi tai kolme samanaikaista psykiatrista häiriötä.

– Masennus-, ahdistuneisuus- tai käytöshäiriön taustalla on usein myös kehityksen vaikeuksia ja esimerkiksi neuropsykiatrisia häiriöitä kuten ADHD tai autismin kirjon häiriö.

– Osastohoidossa, jossa hoidetaan vaikeimpia häiriöitä, työskennellään paljon psykoosien ja itsetuhoisen käyttäytymisen kanssa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?