Mini-Versossa lapset ratkovat itse riitansa – Uutta toimintakulttuuria jo päiväkodista alkaen

Iida Lehtimäki ja Piipi Hiltunen ovat kiertäneet päiväkoteja kertoen, kuinka Herra Harmi Vilpun ja Vennin kanssa ratkovat riitojaan.

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Tätä viisautta on sovellettu Akaan kaupungin varhaiskasvatuksessa, jonka päiväkoti-ikäisten lasten riitojen sovitteluun tähtäävää Mini-Verso-menetelmää esiteltiin lapsille kaupungin päiväkodeissa lokakuussa.

Piipi Hiltunen ja Iida Lehtimäki kävivät muun muassa Viialassa Sahurin päiväkodissa näyttämässä nukketeatterin keinoin, miten riidat voivat syntyä, ja eritoten miten ne ratkaistaan.

Lapset tosin itsekin olivat hyvin perillä, miten kinaa kavereiden kanssa syntyy ja esimerkiksi anteeksipyytämisen merkityskin oli monelle hyvin sisäistetty.

Mini-Versossa olennaisinta ei ole varsinainen anteeksipyytäminen ja -antaminen, vaan se, ettei kenellekään jää mitään asiassa hampaankoloon. Tärkeintä on sopiminen, sovitteleminen ja jutteleminen. Sovittelusopimuksella asialle saadaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Presidentin ideasta eteenpäin

Sahurin päiväkodin lasten mukaan riitoja voi tulla vaikka lelujen ottamisesta kädestä, jolloin voi pikaistuksissaan tönäistä toista. Keskenään kaverin kanssa sopiminen kannattaa, siitä Mini-Versosta on saatu jo hyviä tuloksia.

Mutta mikä on Mini-Verso?

– Mini-Verso on sovittelumalli, työkalu, jolla pystytään käsittelemään lasten välisiä konflikteja niin, että sen käsittelyn jälkeen lapset pystyvät jatkamaan leikkiä eivätkä kaveruus- ja vertaissuhteet katkea riitoihin, esittelee koulutussuunnittelija Jarmo Holopainen.

Piipi Hiltunen kertoo, että Mini-Verson tavoitteena on tuottaa lapselle oppimista, jonka kautta he pystyisivät ratkomaan ongelmiaan keskenään ilman aikuisen auktoriteettikeskeisyyttä.

Verso-ohjelma on ollut alun perin käytössä kouluissa konfliktitilanteiden ratkaisussa. Päiväkoteihin se tuli hieman poikkeuksellista reittiä.

– Silloin istuneelle presidentti Tarja Haloselle oli esitelty Verson toimintaa ja hän kysyi, että jos tämä toimii koulussa, niin miksei se voisi toimia myös päiväkodissa. Verso-ohjelman kehittäjät Maija Gellin ja Eeva Saarinen lähtivät kehittelemään asiaa, jota me sitten Mini-tiimissä olemme jatkaneet, valaisee Holopainen.

Piipi Hiltunen kertoo, että idea on kannattanut, sillä palaute koulumaailmasta on vahvistanut, että Mini-Verson myötä lasten riitojenratkaisukyky on huomattavasti parantunut.

Myös tutkimustulokset ovat olleet rohkaisevia.

– Viime keväänä haastateltiin 160 2–6-vuotiasta lasta. 90 prosenttia heistä ilmoitti oppineensa sovittelemaan riitoja, kertoo Holopainen.

Paremmat valmiudet koulumaailmaan

Akaan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri uskoo Mini-Verson kehittävän viisivuotiaiden lasten ongelmanratkomiskykyjä heidän siirtyessä myöhemmin esiopetuksen piiriin.

Myös Akaan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säterin mielestä Mini-Verson hyödyt ovat selkeitä. On haluttu, että kaupunkilaisten hyvinvointi ulottuu aina päiväkotilapsiin asti, mutta myös kohottaa lasten toimintakykyisempää ongelmanratkaisukulttuuria. Verso-koulutukseen kuuluu myös henkilöstön opastus.

– Ennen kaikkea toivotaan, että ryhmille jäisi mieleen se tärkeä juttu, että kumpikin osapuoli tulee kuulluksi.

Säteri on tyytyväinen Mini-Versosta saaduista hyödyistä, mutta näkee sen myös osana varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta isommassa mittakaavassa.

– Aikuisilla on helposti poliisin tai syyttäjän rooli. Se on helppo tie, kun sanotaan lapselle, että älä tee noin, tee näin kuin minä sanon. Sovittelussa aikuiset ja lapset ovat tasavertaisia.

Säteri näkee nimenomaan viisivuotiaat ikäryhmänä, joka on ratkaisevassa iässä oppien sisäistämisessä.

– Kun siirrämme heidät esiopetukseen, niin toivomme, että heillä on paljon niitä valmiuksia, mitä viedä mukana. Mini-Verso-koulutukseen osallistumisesta jokainen viisivuotias saa merkinnän omaan 5-vuotiaiden hyvinvointi-CV:een.

Koulutustilaisuuden lopuksi lapset saivat soveltaa pienryhmissä juuri oppimiaan ratkaisumalleja. Mini-Verson kouluttaja Iida Lehtimäki opastaa.

Nukketeatteriesitys veti Sahurin päiväkodin yleisön vakavaksi. Viisivuotiaat olivat kuitenkin jo hyvin perillä, miten riitatilanteissa tulee toimia.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?