Uutisia sata vuotta sitten: ”Ei ole lainkaan tawatonta, että kuulee äitien tai lapsentyttöjen käyttäwän sellaisia uhkauksia kuin: Ellet waikene niin ”mörkö” tulee ja wie sinut”

Toijalan Sanomat lauantaina 22. marraskuuta 1919

Opeta lapsia puhumaan totta

Lapsia täytyy jo aikaisemmilta ikäwuosiltaan opettaa totuuteen. Ei ole lainkaan tawatonta, että kuulee äitien tai lapsentyttöjen käyttäwän sellaisia uhkauksia kuin: Ellet waikene niin ”mörkö” tulee ja wie sinut. Lapsi huutaa edelleenkin ja ”mörkö” ei tule. Silloin lapsi tulee ajatelleeksi: Hän sanoo sellaista, jota hän ei wakawasti tarkoita – woidaan niinmuodoin uhata aiwan olemattomalla. Ei pidä laskea leikkiä lapsen logiikalla eikä lapsen waikutteita herkällä mielellä. Lapsen mieli on juuri warhaisempina wuosinaan erinomaisen wastaanottawainen tässä suhteessa. Ja tällaiset ajattelemattomat uhkaukset herättäwät wain epäluottamusta lapsen mielessä.

Painowirheen takia

oli lehtemme wiime numerossa ”Kuntain awustukset maatalousneuwostotyötä warten” -nimisestä uutisesta 5 riviä joutunut köyhien lasten ompeluseuraa koskewaan wastineeseen, sen toiseen kohtaan. Tarjjaawa lukija sen ehkä ymmärsinkin.

Uusi tawaramakasiini

Toijalan asemalla on muuri walmistumaisillaan ja tullaan piakkoin awaamaan liikenteen käytettäwäksi. Makasiinin kylmä osa on werrattain tilawa, 35 m. pitkä ja 15 m. leweä. Sen lisäksi on rakennuksessa pienempi lämmin makasiini, tawaratoimisto ja huone yleisöä warten. Nykyistä makasiinia tullaan luultawasti tämän jälkeen käyttämään wain pikatawaraliikennettä warten. Kun uusi tawaramakasiini on aiwan n. s. pääylikäytäwän wieressä, lisääntyy sen johdosta maantieliike huomattawasti, niin että yhä suuremman tapaturmawaaran takia olisi mielestämme pian ruwettawa suunnittelemaan joko tien siirtoa muualle taikka warsinaisen ylikäytäwän rakentamista.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?