Uutisia sata vuotta sitten: Käsi meni poikki Toijalan asemalla

Toijalan Sanomat lauantaina 15. marraskuuta 1919

Tulipalo

Wiime torstaina paloi maanw. K. E. Tiuran uusi kuivausriihi Akaasta. Wahinko oli melkoinen, kun ei rakennus ollut palowakuutettu. Jo keväällä paloi 2 riihtä talosta ja mukana wiljaa kymmeniä hehtolitroja.

 

Minne menet sunnuntaina?

Tietysti katsomaan huwinäytelmää ”Pappi pulassa” suojeluskunnan tuwalle. Se ansaitsee sen, sillä m. m. näyttämöwarusteet owat uudet ja näkemisen arwoiset.

 

Toijalan alakansakoulu

Kuten muistuttanee täytyi Toijalan alakansakouluun oppilasluvun suuruuden takia järjestää kolmas opettajattaren wirka syyslukukauden alkupuolella, ja antoi johtokunta m. m. asian kiireellisyyden takia mainitun wiran hoidon täksi wuodeksi koulun entisten opettajain yhteiseksi huollettawaksi. Sivumennen sanoen esim. kaupunkikouluissa näin usein tehdään. Piiritarkastaja alisti kuitenkin johtokunnan päätösten kouluhallituksen ratkaistawaksi, ja on kouluhallitus nyt kumonnut johtokunnan päätöksen. Sen johdosta koulun johtokunta wiime keskiviikkona pitämästään kokouksesta on walinnut yllämainittuun wirkaan opettajatar Hilda Liimataisen.

 

Tämä tapaturma

Wiime keskiviikkona kun ratatyömiehet ratawartia A. Kämäräisen johtolla n. s. pumppuwaunulla oliwat tuomassa radalta Toijalan asemalle radasta waihdettuja kiskoja, sattui tapaturma, jossa ratatyömiehen Matti Hellmannin oikea käsiwarsi meni poikki. Tapaus sattui seuraavasti: Miehet oliwat pääsemässä kuormineen Palkinpäässä olewan wahtituwan kohdalle, kun ratawartia huomasi weturin sawun kauempana Kuurilasta päin näkywän ja senwuoksi alkoi jarruttaa waunua saadakseen sen seisahtumaan kuorman purkausta warten. Miehet hyppäsiwät alas waunulta ennekuin se täydellisesti pysähtyi, jolloin Matti Hellman kaatui ja hänen oikea kätensä joutui ratakiskolle ja pumppuwaunun yksi pyörä meni sen ylitse. Toiset miehet purkiwat kuorman ja nostiwat waunun siwuun. Juna joka tuli, oli ylimääräinen halkojuna. Rata on pitkälti suoraa, joten heillä ei ollut erikoista hätää. Loukkaantuneelle antoi ensi awun ratatienlääkäri O. Railo, jonka jälkeen hän wietiin Tampereelle sairaalaan. Matti H. on jo iäkäs wanhus, joka pitkät ajat on toiminut ratatyömiehenä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?