Uutisia sata vuotta sitten – Kaksi miestä hukkui heikkoihin jäihin Kylmäkoskella

lauantaina 8. marraskuuta 1919

Ilmoitamme

että ilmoitusasiamiehiksemme owat lupautuneet: Wiialasta: Wiialan Työwäen Osuuskauppa. Sääksmäen Saarioispuolelta: toiminimi W. K. Mäkinen. Kylmäkoskella: Lahja Simola, os. Taipale. Asiamiehemme ottawat ilmoituksia samoilla ehdoilla ja hinnoilla kuin lehden konttorikin, mutta tulee ilmoitukset, ehtiäkseen lauantain lehteen, jättää asiamiehille keskiwiikkoisin. Kunnioittaen: Toijalan Sanomain konttori.

Surullinen onnettomuus Kylmäkoskella

Kaksi miestä hukkunut heikkoihin jäihin. Maanantaina päiwällä klo 1 aikaan sattui Kylmäkoskella ikävä onnettomuus, joka vaati uhrikseen kaksi ihmishenkeä. Kun metsätyönjohtajat K. Lindgren, K. Grönfors ja I. Karllund oliwat matkalla Akaasta Kylmäkoskelle Järwiön kylään, yrittiwät he mennä jäätä pitkin erään lahden poikki. Jää oli kuitenkin wielä siksi heikkoa, että se petti sillä seurauksella, että Lindgren joutui weteen. Grönforstin ryhtyessä toweriaan pelastamaan petti jää hänenkin altaan ja samoin käwi myöskin apuunrientäneelle Tipurin torpparille Ahlstenille. Awunhuudot kuultuaan riensi ihmisiä ennenmänkin paikalle, mutta kun jää oli liiaksi heikkoa, oli onnettomuuspaikkalle pääsy kowin waikeaa. Kun apu wihdoin ehti paikalle oliwat tällöin jo Lindgren ja Ahlasten painuneet pohjaan, jotawastoin Grönfors saatiin pelastettua, mutta oli hänkin jo hywin huonossa tilassa.

Näin onnettoman lopun saaneet oliwat keski-ikäisiä miehiä, jättäen kumpikin jälkeensä waimon ja lapsia.

Tapaus on tehnyt järkyttäwän waikutuksen paikkakunnalla, sillä näin odottamattoman tapaturman uhriksi joutuiwat tunnetut hyviksi, kunnon kansalaisiksi.

Warattomien kansakoululasten hyväksi

pidettäwästä iltamasta Sampolassa t. k. 9 pnä pyydämme täten wielä huomauttaa. Älkööt sitä kukaan unohtako!

Wirkaanasettajaiset

Ensi sunnuntaina 9 p. marraskuuta asetetaan Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra, rowasti I. W. Wallinheimo juhlallisesti virkaansa. Toimituksen suorittaa iäkkään piispan sijasta tuomiokapitulin asessori, rowasti Hj. Swanberg.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?