Uutisia sata vuotta sitten: Akaan naisyhdistyksen t. k. 5 pnä toimeenpanema iltama onnistui kaikinpuolin hyvin

lauantaina 11. lokakuuta

Elintarvikelautakunnat saawat wiljan ostoon luottoa waltiolta

Wiljakonttorin määräyksestä on Elintarwikelautakuntien ostettawa ainakin neljän kuukauden korttikulutusta wastaawa wiljamäärä warastoihinsa. Koska piirissämme on paljon sellaisia Elintarvikelautakuntia, jotka eiwät tule omalla wiljallaan toimeen koko kulutuskautta ja joille ulkolainen wilja on kuljetettawa joko maanteiste tai meritse, on Elintarviketoimisto sopinut wiljakonttorin kanssa siten, että ne Elintarwikelautakunnat, jotka nyt heti tai wiimeistään ennen laiwakulun päättymistä ottawat warastoihinsa ulkolaista wilja, woiwat saada luottoa waltiolta ehdolla, että kunnanwaltuusto menee lainasummasta takuuseen.

 

Uutisia

Akaan naisyhdistyksen t. k. 5 pnä toimeenpanema iltama onnistui kaikinpuolin hyvin, yleisöä tosin olisi sietänyt olla enemmän. Ohjelman suorituksista mainittakoon rouwa Hallonblandin puolittain runomittaan puettu puhe sekä rouwa Hilma Salovaaran ansiokas esitelmä oikeakielisyydestä mikäli se tulee kysymykseen erikoisesti kodin piiristä. Jo aiheeltaankin oli esitelmä senlaatuinen, että toiwoisi sellaista kuulewansa useimminkin tawanmukaisissa iltamissa. Se antaisi aihetta miettimiseen ja käyttäytymiseen jälkeenkinpäin. Iltamasta kerääntyneet warat käytetään Toijalan yhteiskoulun warattomien oppilaiden stipendirahaston kartuttamiseksi.

 

Akaan kirkollisia ilmoituksia:

Kuolleita: Työm. Juho Johansson Haihunkoskelta 61 w. 10 p. Kuulutettuja: Tal. p. Armas Oswald Jyrämö Sääksmäeltä ja palw. Hulda Matilda Salminen Kurisjärveltä; työm. Pietari Saren ja Liikew. tytäs Lempi Lyydia Järwinwn Toijalasta. Muuttawia: Renki Otto Wiljam Lammasmäki Lontilasta Hattulaan.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?