Uutisia sata vuotta sitten

lauantaina 20. syyskuuta

Akaan kuntalaisille

Akaan kunnan warallisuusweron maksuwelwollisille ilmoitetaan, että warallisuuswerolautakunnan kanslia on ensi maanantaista alkaen awoinna kelloo 10-2 päiwällä. Samalla wielä kerran kehoitetaan werowelwollisia kiirehtimään warallisuusilmoituksiaan, jotta kaikilta ennätetään saada mainitut ilmoitukset wiimeistään 26 p:nä kuluwaa syyskuuta, jonka päiwän jälkeen ei enää niitä wastaanoteta, waan tullaan kukin ilmoittautumiswelwollisuutensa laiminlyönyt siitä huolimatta werottamaan, jolloin hän menettää walitusoikeutensa asiasta ja koko siten osotettu weromäärä häneltä heti peritään. Toijalassa 18 päiwänä syyskuuta 1919. Akaan kunnan warallisuuswerolautakunnan puolesta: Otto Savio.

 

Naispalvelijan toimi

Akaan kunnan lastenkodissa ilmoitetaan halukkaiden haettavaksi tk. 25 p:wään mennessä. Hakemukset todistuksineen ynnä rahapalkkawaatimuksineen woidaan jättää tai lähettää allekirjoittaneelle. Toimeen on astuttava 1 pnä ensi lokak. Lastenkodin puolesta seuraa asunto, lämpö ja walo sekä ruoka laitoksen ruokawaroista. Köyhäinhoitol. esimies Frans Birtamo

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?