”En minä tuommoiseen ole aikaisemmin törmännyt” – Tekninen lautakunta evästi Jaana Kootaa valmistelemaan kriittiset lausunnot uudestaan

Akaan tekninen johtaja Jaana Koota on tänä kesänä ajanut muun muassa Haihunkosken puistoalueen kunnostamista ja suurempaa hyödyntämistä. Heinäkuussa Koota kuikuili alueella olevaan ulkorakennukseen, jossa on muun muassa saunatilat. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Akaan tekninen lautakunta jätti keskiviikon 28.8. kokouksessa tekemättä päätökset kahdesta listalla olleesta asiasta. Kummassakaan pykälässä tekninen johtaja Jaana Kootan esityksiin ei tehty muutos- tai vastaesityksiä, vaan Kootan lausunnot palautettiin valmisteluun.

Toisesta palautuksesta lautakunta oli yhtä mieltä, mutta toinen päätös syntyi vasta äänestyksen jälkeen.

Lautakunta oli yksimielinen siitä, että Kootan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018 on valmisteltva uudelleen. Palauttamista esitti vihreiden Anu Salovaara, joka kertoo olleensa lausunnosta pääosin samaa mieltä Kootan kanssa ja pitävänsä tätä todella hyvänä ja pätevänä teknisenä johtajana.

– Hän on tarkka, ja siitä tykkään tosi paljon. Evästimme johtajaa ja esitimme tekstiin pieniä muokkauksia. Se näkyy varmasti, ja hän osaa valmistella asian seuraavaan kokoukseen, Salovaara uskoo.

Salovaaran mukaa asiassa käytiin hyvää keskustelua hyvässä yhteistyössä. Demareiden Saija Roininen kannatti palauttamisehdotusta, minkä jälkeen muukin lautakunta asettui samalle kannalle.

Kootan alkuperäinen valmisteluteksti sisälsi muun muassa seuraavan kappaleen.

– Yleisenä huomiona todetaan, että arviointikertomuksen sisältö osoittaa tarkastuslautakunnan perehtymättömyyttä teknisen toimen tehtäviin ja sen tuottamiin palveluihin sekä teknisen toimen käytettävissä oleviin resursseihin.

Salovaara kertoo, ettei osaa ottaa kantaa siihen, onko hän tästä asiasta samaa mieltä Kootan kanssa.

Tarkastuslautakunta toteaa viime vuoden osalta myös, että ulkoalueiden hoitoon on saatu uusia osaavia tekijöitä, joiden myötä strategian ”Akaa on kaunis” tavoite tulee saavuttaa. Jaana Koota taas totesi tekniselle lautakunnalle esittämässään lausunnossa, että tehtäväalueelle ei ole saatu uusia työntekijöitä ja alueiden kunnossapidolla ei ole riittäviä resursseja huolehtia kaupunkistrategian mukaisista tavoitteista.

Yleisilme viheralueilla on heikko

Toinen teknisessä lautakunnassa valmisteluun palautettu pykälä käsitteli tilannekatsausta yleisten piha- ja liikennealueiden, puistojen ja leikkikenttien hoitoon kesäkaudella 2019.

Tekninen lautakunta päätti huhtikuussa, että strategisesti tärkeät alueet kuten sisääntuloväylät ja keskusta-alueet sekä liikennealueet, leikkipuistot ja liikenneviheralueet säilytetään A2-luokassa ja muilta osin viheralueiden hoitotaso heikennetään merkittävästi B-luokkaan. Tämä tarkoitti sitä, että muun muassa nurmialueita muutetaan soveltuvin osin maisemapelloiksi, joita leikataan mahdollisuuden mukaan murskaimella kerran vuodessa.

Tekninen johtaja Jaana Kootan mukaan kesän 2019 aikana puistotöissä on ollut kolme vakituista työntekijää ja kolme puolen vuoden määräaikaista työntekijää, joista yksi on työnsuunnittelija. Lisäksi kahden kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa on ollut yksi henkilö rakentamassa Sontulan lähiliikuntapaikkaa ja kuntouttavassa toiminnassa yksi henkilö neljä tuntia viikossa. Koululaisia on kesän aikana ollut 4 kesäkuussa ja 4 heinäkuussa.

Kootan mielestä henkilöstömäärä on ollut riittämätön vastaamaan kaupungin alueiden hoidon tarpeisiin. Lisäksi vakituisen henkilöstön kesäaikaiset loma-ajat ovat vaikuttaneet kunnossapitotöiden toteuttamiseen.

– Hoitoluokkien vaatimaa tasoa ei ole saavutettu millään alueella. Erityisesti kiinteistöt ja puistot ovat jääneet huonompaan kuntoon. Liikennealueet on saatu hoidettua siten, että kasvillisuus ei ole vaarantanut liikennettä, mutta yleisilme liikenneviheralueilla on heikko hoitamattomuuden vuoksi.

Palautetta on tullut paljon

Leikkikentillä on Kootan mukaan pystytty turvaamaan kuluttajien turvallinen käyttö tarkastuksilla, korjauksilla ja vanhojen leikkivälineiden vaihtamisilla uusiin. Leikkialueiden kalustoa on myös onnistuttu monipuolistamaan.

Kiinteistöjen pihoilla on pystytty hoitamaan nurmikko, mutta rakennusten seinustat, kasvillisuus, sora- ja asfalttialueet ovat jääneet huonolle hoidolle, ja vikoja on korjailtu vasta käyttäjien ilmoituksesta.

Kootan mukaan puistonurmikoiden hoitoluokkien alentaminen näkyy merkittävän negatiivisesti kaupungin yleisilmeessä.

– Kuntalaisten palautetta on tullut paljon, mikä on ollut pääasiassa negatiivista. Se on vaikuttanut työilmapiiriin motivaatiota heikentävästi, tekninen johtaja Jaana Koota kirjoittaa.

Hänen mukaansa viher- ja puistoalueiden ja niiden kiinteistöjen sekä leikkipuistojen hoito pystyttäisiin hoitamaan hoitomitoituksen mukaisesti erittäin hyvin, mikäli käytettävissä olisi 8,5 puolen vuoden kausityöntekijää enemmän.

Asiat valmistellaan seuraavaan kokoukseen

Tekninen lautakunta ei hyväksynyt teknisen johtajan tilannekatsausta vaan palautti sen valmisteluun äänin 7–4. Palauttamista ehdotti vihreiden Anu Salovaara, ja ehdotusta kannattivat demareiden Saija Roininen ja Kirsi Vaittinen. Äänestyksessä samaa mieltä olivat myös demareiden Timo Jaakkola ja Timo Tammisto sekä kokoomuksen Matti Hänninen ja Marko Peltola.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Maija Toivonen (kok) sekä Juhani Jara (vas), Ilkka Rehuttu (kesk), ja Marko Kivi (ps) olivat teknisen johtajan esityksen kannalla. Sen mukaan lautakunta olisi merkinnyt esittelytekstin mukaisen selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Uutta valmistelua esittänyt Anu Salovaara kertoo, että hänen mielestään selvitys oli hyvä, mutta hän toivoi siihen lisätietoa siitä, miten teknisen lautakunnan huhtikuinen päätös säilyttää strategiset alueet A2-luokassa ja hakea tähän tarvittavat lisämäärärahat on toteutunut.

– Minä toivoin enemmän selvitystä siitä, miten viime vuosina on tapahtunut muutoksia ja paljonko on budjetoitu tehtäväalueelle.

Salovaaran mukaan toteutumattomille asioille on yleensä joku hyvä syy.

– Säät voivat vaikuttaa viheralueiden hoitoon. Voi olla, että joinakin kesinä on ollut aurinkoinen kesä niin, että on ollut vähemmän ajettavaa nurmikkoa. Tai voi olla poissaoloja. On tosi kiva, että saadaan lisätietoja, koska Akaa on kaunis -strategiahan on tärkeä, Salovaara sanoo.

Tekninen johtaja Jaana Koota kertoi tällä viikolla Akaan Seudulle, että lautakunta pääsee käsittelemään kumpaakin asiaa uudestaan seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 18. syyskuuta. Lautakunnalle tiedoksi esitettyjen lausuntojen palautuspäätökset olivat Kootalle hienoinen yllätys.

– En minä tuommoiseen ole aikaisemmin törmännyt, mutta valmistellaan asiat seuraavaan kokoukseen, Koota kuittaa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.