Tuulivoiman vastustajat ahkerasti liikkeellä – Pirkanmaan Ely-keskus haluaa selvittää Karhunrahkan tuulivoimahakkeessa myös matalampien myllyjen vaihtoehdon

Pirkanmaan Ely-keskus esittää, että Karhunrahkan tuulivoimahakkeessa selvitetään myös pienempien voimaloiden ympäristövaikutukset.

Pirkanmaan Ely-keskus esittää lausunnostaan Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta, että myös vaihto, jossa voimalat olisivat 200–230 metrisiä, selvitetään. Matalamman vaihtoehdon arviointi tuottaa Ely-keskuksen mielestä tietoa mahdollisista ympäristövaikutusten eroista verrattuna 300-metrisiin voimaloihin ja tietoa vaihtoehtojen valintaan ja päätöksentekoon nähden keskimääräisten erojen mahdollisesta merkityksellisyydestä.

Ely-keskuksen mielestä ennakolta ei ole tunnistettavissa ja poissuljettavissa, että maakuntakaavan arvioinneissa oletuksena olleella voimaloiden korkeudella noin 200 metriä ja niitä merkityksellisesti korkeammilla 300-metrisillä voimaloilla ei olisi eroja eri haitallisten ympäristövaikutusten kannalta. Tämä pitää siis nyt selvittää.

Haitat lievemmiksi suunnitellen

Lisäksi Ely-keskus edellyttää, että kussakin vaihtoehdossa maisemaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi tulee suunnittelussa ja arvioinnissa varautua voimaloiden sijoitusvaihtoehtojen tutkimiseen. Hankevaihtoehdoissa tulee tunnistaa sijainnit, joissa pienilläkin muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestelmien toimintaan. Nykytilan kuvaukseen on siten lisättävä tiedot olemassa olevista W- ja radiolähetysasemista ja mastoista. Tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa tulee lähtökohtaisesti valita tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että haitat ovat poistettavissa. Vaikutusalueen rajaus näissä arvioinneissa on noin 30 kilometriä-

Määräaikaan mennessä Ely-keskus sai Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta 120 mielipidettä. Mielipiteissä heijastuu erityisesti voimakas huoli siitä, millaisia haitallisia ympäristövaikutuksia 300 metrin tuulivoimaloihin liittyy.

Alkuperäisetkin vaihtoehdot tutkitaan

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Akaan kaupungin Karhunrahkan alueelle. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kaupungin kuntarajaan. Hankealueen pinta-ala on noin 19 neliökilometriä. Hankkeesta vastaava suunnittelee alueelle enintään 15 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW ja teho yhteensä enintään 150 MW.

Sähkönsiirtoa varten suunnitellaan maakaapeli, joka liittyisi noin 8 kilometriä hankealueelta luoteeseen päin sijaitsevaan Humppila-Viiala 110 kV -voimajohtolinjaan. Uusi sähköasema rakennetaan liittymispisteen lähelle. Arvioitavat ja vertailtavat hankevaihtoehdot Arviointisuunnitelmassa hankkeesta vastaava esittää arvioitavaksi kolmea hankevaihtoehtoa.

Alun perin oli tarkoitus selvittää kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta. Vaihtoehto 1: alueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä. Vaihtoehto 2: alueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa.

Voimaloiden sijoittelu ja huoltoteiden linjaukset tarkentuvat YVA-arvioinnin aikana.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.