Hyvinvointikeskuksen suunnittelu jatkuu – rakentamisaikataulu on auki, työmaan huputtamista ei ole harkittu

Akaan uusi hyvinvointikeskus nousee Toijalan Matinpuistoon, Hämeentien ja pääradan väliselle alueelle. Kuva: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set.

Akaan hyvinvointikeskuksen rakentamisen aloittamisaikataulu on vielä auki. Kaupunki sai kesäkuussa sosiaali- ja terveysministeriöltä uuden poikkeusluvan keskuksen rakentamiselle, ja tällä hetkellä valmistellaan rakennuslupahakemusta Akaan kaupungille.

– Urakoitsijan kanssa käydään läpi muutamia yksityiskohtia liittyen toteutusvaiheen sopimuksiin. Arkkitehtipuolella suunnitteluryhmä valmistelee lupavaiheen kuvia, että saadaan lupa sisään. Lisäksi eri toimijoiden kanssa käydään päivityspalavereita, kertoo kaupungin palkkaama projektipäällikkö Jan-Erik Järventie.

Uusi lupa saatiin kesäkuussa

Akaan valtuusto päätti 24.8.2016, että hyvinvointikeskus toteutetaan uudisrakennuksena. Paikaksi valittiin Matinpuiston kenttä Toijalassa, Hämeentien ja pääradan välissä.

Marraskuussa 2016 Akaa sai sosiaali- ja terveysministeriöltä ensimmäisen poikkeusluvan hyvinvointikeskuksen rakentamiselle. Poikkeuslupa tarvittiin, koska Juha Sipilän (kesk) hallitus oli hyväksynyt sote-uudistukseen liittyen lain, jonka mukaan kunnat eivät saa käynnistää yli viiden miljoonan euron sosiaali- ja terveysrakennusinvestointeja ilman erillistä lupaa.

Vuosina 2016–2019 hyvinvointikeskusta on viety eteenpäin teknisen toimen, ohjausryhmän ja projektipäällikön vetämänä.

Kevättalvella 2019 Akaa päätti aloittaa hyvinvointikeskuksen rakentamisen, mutta sosiaali- ja terveysministeriö ministeriö ilmoitti, että poikkeuslupa ei enää päde, koska hankkeen sisältö ja budjetti olivat muuttuneet ja aikataulu myöhässä.

Akaa haki toukokuussa 2019 rakentamiselle uutta poikkeuslupaa, mutta sen käsittely keskeytyi, kun Juha Sipilä hajotti hallituksensa toimitusministeriöksi. Vaikka uusi lupa kesäkuun lopussa saatiin, olivat monet asiat jääneet projektipäällikkö Jan-Erik Järventien mukaan pölyttymään.

– On tarpeen käydä suunnitelmia läpi, jotta tilat olisivat parhaalla mahdollisella tavalla toimijoiden näköisiä. Jokaisella rintamalla viedään asioita eteenpäin, ja pääurakoitsija NCC tekee työtä työmaan aloituksen varmistamiseksi, Järventie totesi tämän viikon maanantaina.

Jan-Erik Järventie aloitti Akaan hyvinvointikeskus-hankkeen projektipäällikkönä Ari Kulmalan jälkeen lokakuussa 2018.

Sandwichit on saatava suojaan

Akaan valtuuston helmikuussa 2019 tekemän päätöksen ja kaupungin maaliskuisen tiedotteen mukaan hyvinvointikeskuksen rakentamisen piti alkaa tämän vuoden kesäkuussa. Uuden poikkeuslupaprosessin vuoksi aloitusajankohta siirtyi syksyyn. Samalla eri rakentamisvaiheet siirtyivät uusiin ajankohtiin.

– Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vääntäminen toi ylimääräisen aikaviiveen, joka siirtää ikävällä tavalla rakentamista epäedullisempaan vuodenaikaan. Ei tämä ensimmäinen rakennus ole, mitä talviaikaan tehdään, mutta täytyy olla huolellinen, että talven reunaehdot otetaan huomioon, sanoo projektipäällikkö Järventie.

Talven reunaehdot eivät näillä näkymin johda siihen, että hyvinvointikeskuksen rakennustyömaa huputettaisiin eli työt tehtäisiin sateelta suojassa.

– Vielä ei ole harkittu huputtamista. Tietysti se voi tulla yhtenä vaihtoehtona, kun nähdään, milloin päästään aloittamaan. Riippuu urakoitsijan aikataulusta, missä vaiheessa hanke on epäedullisimpaan aikaan.

Järventien mukaan epäedullisimpaan aikaan työt ovat joka tapauksessa runkovaiheessa. Betonielementeissäkin on sandwich-rakenne, jossa lämmöneristeet ovat elementin sisällä.

– Kun kyse on betonielementtirakentamisesta, talven aiheuttamat haasteet eivät ole ihan niin rajuja kuin silloin, kun kyseessä on puurunkoinen rakennus. Meidän täytyy vaan velvoittaa huolellisesti urakoitsija ja urakoitsijan alihankkijat, että kaikki osat, jotka ovat kosteudelle alttiita, on kunnolla huputettu ja suojattu niin, että eristykset eivät pääse kastumaan, Järventie sanoo.

Vaikka sadetta tulee kesäaikaankin, ovat sään vaihtelut voimakkaampia talvella.

– Betonin suhteen tulee haasteita riippuen siitä, onko kova pakkanen vai märkä suojakeli. Kaikkeen pitää varautua.

Akaan hyvinvointikeskukseen tulee 11 lääkärin vastaanotto, laboratorio, röntgen, fysioterapia ja suun terveydenhuollon toiminnat. Kolmen huonokuntoisen terveysaseman toimintojen lisäksi uudisrakennukseen keskitetään myös Akaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.