Pysähdy hetkeksi: Sielun autuudesta

Saarnaajan kirja 3:1. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Kaikilla asioilla on oma aikansa maan päällä. Jumala on suunnitellut tarkoin ihmiselämän alun, sen kasvun ja kehityksen kuten sen päätöksenkin. Synnymme tiettynä aikana Jumalan valitsemaan kulttuuriin ja perheeseen.

Kaikki me olemme rajallisia, määräaikaisia ja vain hetken kauttakulkumatkalla ajan aalloilla. Kukaan ei ole jäänyt maan päälle pysyvästi, ei edes mahtavinkaan, vaan jokainen on ajastaan päätynyt kuoleman virtaan ja ikuisuuteen. Pisimmilläänkin meidän elämämme pituus on äärimmäisen lyhyt, jos vertaamme sitä siihen ikuisuuteen, joka on loputonta ja jolle ei ole asetettu päätepistettä. Poisnukkuneita emme saa takaisin tälle puolella rajaa, koska näin Jumala on sen hyväksi nähnyt. Heistä jokainen on saanut elämänsä päiviin armon ajan, jota kutsutaan etsikonajaksi. Silloin he ovat voineet kääntyä syntielämästä Vapahtajan puoleen. Jos he ovat löytäneet sielunrauhan ja levon Jeesuksessa ja Hänen verihaavoissaan, heidän osansa on Jumalan ikuisessa valtakunnassa.

Kaikille meille ajassa eläville ja oleville on Jumalan suunnittelema tarkoitus ja tehtävä, olipa elämämme lyhyempi tai pidempi. Kun ikää ja ymmärrystä karttuu riittävästi, niin Jumalan valtakunta tulee Sanan saarnaan vaikutuksesta lähelle. Silloin on valinnan paikka. Jumalan armokutsu kaikuu herätyksen tilassa olevan kohdalle ja antaa mahdollisuuden pelastumiseen synnin turmiovoimien alta. Veren evankeliumin julistaminen tarjoaa Jumalan armoa ja lahjaa, jotta ottaisimme Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena Vapahtajana ja elämämme Herrana. Juuri silloin on mahdollisuus tehdä parannus ja kääntyä synneistään ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Kyseessä olevana aikana synnissä elävän mielenkiinto herää Raamatun sanomaa kohtaan.

Samanaikaisesti sielujemme vihollinen pyrkii suorittamaan häirintäänsä, jotta armokutsun alla oleva yksilö ei ottaisi vastaan Totuuden Sanaa ja pelastuisi. Jh 15:16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää…

Jumala antaa aikaa tehdä valintoja ja ratkaisuja. Erikoisesti Jumala kutsuu yhteyteensä lapsuudessa ja nuoruudessa. Heb 3:15. ”Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne…  2 Kr 6:1. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. 2. Sanoohan hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.”

Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Jumala kutsuu valtakuntaansa jokaista, joka kuulee ja ymmärtää Sanan. Koska Jeesus on meidän Luojamme ja Lunastajamme, on ihmisen suostuttava eläessään maan multien päällä Jumalan pelastusehtoihin, jotta hän pääsisi sisälle Jumalan valtakuntaan. Päästyään pelastavasta uskosta osalliseksi, Jumala alkaa kasvattaa lastaan armon Sanalla ja johdattamaan, jotta Hänen ikuinen ja hyvä tahtonsa pääsisi tapahtumaan yksilö uskovan elämässä.

Juhani Kolehmainen

Kirjoittaja on Akaan helluntaiseurakunnan pastori.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.