Pääkirjoitus: Voiko äärimmilleen venytettyä henkilöstöä vielä venyttää – irtisanoutumiset riivaavat ja sairauspoissaolot mitataan viikoissa

Akaan koulujen oppilashuolto käy juuri nyt todella pahasti vajaateholla. Toisin sanoen kaupunkimme kouluja käyvät lapset ja nuoret eivät saa sitä tukea ja apua, mikä heille kuuluisi ja jota he tarvitsevat.

Oppilashuollon henkilöstömäärää ovat verottaneet määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden irtisanoutumiset. Esimerkiksi Akaan molempien koulualueiden psykologit ovat irtisanoutuneet kesän aikana. Toinen heistä, koulupsykologi Tiina Tommila kertoi Akaan Seudulle irtisanoutuneensa osittain siksi, että töitä on ollut todella paljon.

Akaassa on yhtä psykologia, kuraattoria ja psyykkistä sairaanhoitajaa kohden Toijalassa lähes 1200 ja Viialassa liki 1100 oppilasta, kun suositus olisi korkeintaan 800 oppilasta. Tiina Tommila kertoo kokeneensa riittämättömyyttä, kun jonot kasvavat, eikä joka paikassa voi olla koko ajan.

Paitsi että työntekijöitä on liian vähän, heidän aikaansa menee tavallista enemmän myös autossa istumiseen ja työhuoneen etsintään. Esimerkiksi Viialan kuraattori ja psykologi käyvät tapaamassa oppilaita Viialan yhtenäiskoulun ja Rasin koulun lisäksi Kylmäkosken koululla ja Akaan lukiolla. Kaikilla kouluilla ei ole psykologeille ja kuraattoreille edes omia työpisteitä.

Akaan tarkastuslautakunta luovutti kesäkuussa valtuustolle arviointikertomuksensa vuodelta 2018. Siinä kiinnitetään toistuvasti huomiota kahteen asiaan: kaupungin rakennuskannasta enin osa on erilaisten ongelmien vaivaamaa, ja henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä jatkaa kasvuaan.

Kaupungin työntekijöillä oli sairauspoissaoloja keskimäärin 24,04 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Vuonna 2017 lukema oli 22,01.

Työpäiviksi muutettuna sairauspäiviä oli viime vuonna keskimäärin 18. Niiden lisääntymisen myötä myös sijaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä on kasvanut. Määräaikaisia on jo 20 prosenttia eli yli 200 henkilöä. Myös työtapaturmien määrä on kasvanut.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa omana näkemyksenään, että alijäämäiset tilinpäätökset ovat aiheuttaneet painetta toimialoilla ja hallinnossa, joten työntekijöiden resursseja on venytetty äärimmilleen. Tähänastinen paine on pientä verrattuna siihen, että Akaan kaupungin ensi vuoden budjettiraami määrittelee säästötarpeen yli kymmeneksi miljoonaksi euroksi. Kyseiset alijäämät on nyt lain mukaan nyt kuitattava yhdessä vuodessa.

Tarkastuslautakunnan mielestä on edelleen tehtävä tiukkoja ratkaisuja, mutta samalla olisi varmistettava henkilöstö jaksaminen. Äärimmilleen venyttäminen tarkoittaa suomeksi sitä, että venyttää ei enää voi. Miten voidaan venyttää, kun ei voida enää venyttää? Ehkä tässä auttaa budjettiraamin yhteydessä mainittu suunnitelma uuden vakituisen työhyvinvointikoordinaattorin palkkaamisesta.

Tarkastuslautakunta kiittää arviointikertomuksen yhteenvedossa jokaista viranhaltijaa kovasta työstä, jonka he ovat tehneet, kun henkilöstö on hallinnossa vaihtunut paljon. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Akaan kaupungilla on hyvät menestymisen mahdollisuudet ja suunta parempaan on jo näkyvissä.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.