Uutisia sata vuotta sitten

lauantaina 9. elokuuta

 

Mietteitä koulunkäynnistä

Wanhemmat, wanhemmuuttanne täyttämään. Paras perintö, mikä wanhin woi lapselleen jättää, on – lukuunottamatta siweellisen luonteen muodostamista – sellaisen tietojen antaminen, että hän kykenee hywin tulemaan toimeen nykyajan winhasti eteenpäin pyrkiwässä elämässä. Ennenkuin koulut owat aloittaneet jälleen toimintansa, on tästä lehdestä ennenkin ollut wanhemmille osoitettu kehotus tätä welwollisuuttaan muistamaan. Nytkin taas otamme sen puheeksi, waikkakin tällä kertaa tawallista aikaisemmin, jottei kukaan saisi myöhästymistä sanoa laiminlyöntinsä syyksi.

 

Presidentin wala

Juhlallisuudet eduskunnasta. Kun eduskunnan täysistunnossa wiime lauantaina klo 11 a. p. on nimenhuuto toimitettu, astui presidentti K. J. Ståhlberg istuntosaliin. Terwehdyttyään puhemiestä, eduskunnan jäseniä, diplomaatteja ja hallitusten jäseniä asettui hän istumaan pääministerin wiereen hallituksen aitioon. Puhemies lausui tämän jälkeen seuraavaa: hallitusmuodon 24 pykälän mukaan on presidentin toimeen astuessaan annettava eduskunnan edessä kysymyksessä olewasta pykälästä lähemmin määriteltävä wakuutus. Kehoitan Teitä Herra Presisdentti, täyttämään tämän hallistusmuodon täyttämisen. Presidentin wirkawala. Presidentti teki tämän jälkeen seuraawan walan: Minä Kaarlo Juho Stålhberg jonka Suomen kansa on walinnut Suomen tasawallan presidentiksi, waltuutan täten, että minä presidentin toimessani tulen wilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan woimassapitämään tasawallan waltiosääntöä ja lakeja sekä kaikin woimin edistämään Suomen kansan menestystä.

 

Hautapatsaita

ryhmä- sekä yksityispatsaita, löytyy varastosta suuri valikoima. Hinnat kohtuulliset, työ ensiluokkainen. Huom! Pyydettäessä lähetetään piirustuksia hintatarjouksineen. Suomen Graniitti Osakeyhtiö Tampere. Veistämö Hatanpään kadun varrella. Puhelin 18 54.

 

Käyrälän-Riisikkalan Alakansakoulu

aloittaa toimintansa elok. 18 pnä Käyrälän Iso-Mikkolassa. Kouluun otetaan 7-9 ikävuosien wälillä olewia lapsia ja sisäänkirjoitus alkaa klo 10 ap. Wanhemmat, ymmärtäkää, miten tärkeätä lapsellenne on alemman koulusivistyksen hankkiminen, ja tuokaa pienokaisenne kouluun.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?