Tuulivoimaa vastustavia mielipiteitä kerättiin valmiilla kaavakkeella – kaupunki pitää puheita harhaanjohtavina

Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta jätettiin määräaikaan mennessä 15 lausuntoa ja 120 mielipidettä. Akaan kaupunkikehitysjohtajan Jyri Sarkkisen mukaan iso nippu hanketta vastustavista mielipiteistä toimitettiin kaupungille samanlaisella lomakkeella.

– Ihmisille on ilmeisesti jaettu ainakin osassa Toijalaa ja kenties entistä Kylmäkosken aluetta valmista kaavaketta, jolla on voinut vastustaa hanketta. Siihen on voinut laittaa omat vastustusajatuksensa ja ottaa niistä, mitä paperilla oli valmiina, ja laittaa alle oma nimensä. Niitä oli todella paljon, Sarkkinen kertoo.

Valmiilla lomakkeella kannanottoja tuli kaupungille 56 kappaletta. Sarkkisen mukaan lisäksi useissa muissa kannanotoissa sisältö oli yhtenevä lomakkeen perustelujen kanssa.

Sarkkisen mukaan ihan kaikki kannanotot eivät vastustaneet hanketta vaan kommentoivat sitä positiivisesti. Yksi kannanoton toimittanut totesi kyselyn olevan johdatteleva.

Huolta eläimistä, äänestä ja terveydestä

Sarkkinen ei ole vielä lukenut kaikkia kannanottoja, mutta hänen mukaansa kannanotoissa toistuvat tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset eläimistöön sekä ääni- ja terveysvaikutukset.

– En muista lukeneeni maisemasta tai näkymistä, mutta näkemättäkin voin sanoa, että 120 kommentista osa liittyy siihen, miten voimalat näkyvät ja millä tavalla ne maisemassa vaikuttavat.

Kaupunkikehitysjohtaja epäilee, että liikkeellä on ollut myös harhaanjohtavia väitteitä.

– Kuulin yhdeltä meidän työntekijältämme, että hänen pihaansa oli tultu tuomaan allekirjoitettavaksi valmista kaavaketta, jossa vastustettiin hanketta. Nimikirjoitusten kerääjä oli hyvin asiantuntevasti sanonut, että myllyt näkyisivät siihen paikkaan, missä tämä oli nimikirjoituksia hakemassa. Myllyjen paikkaa näkymässä ei ole kuitenkaan vielä tarkkaan analysoitu, joten se että joku osaa sanoa kenen pihaan ne näkyvät, on jopa harhaanjohtavaa nimikirjoitusten keräilyä, Sarkkinen arvelee.

Miten kaupunki asiaan suhtautuu?

– Jos ihminen on kommentin allekirjoittanut ja haluaa sen jättää, toki kaikki huomioidaan samalla tavalla, Sarkkinen sanoo.

Valkeakoski sai lisäaikaa

Akaan kaupungin lausuntopyyntöön vastasivat Liikenne- ja viestintävirasto, Luonnonvarakeskus, Fingrid, Ilmatieteenlaitos, Pirkanmaan liitto, Tampereen ympäristöterveys, Puolustusvoimat, Museovirasto, Hämeen Ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Suomen Turvallisuusverkko, Lempäälän kunta, Pirkanmaan pelastuslaitos, Urjalan kunta ja Väylävirasto.

Valkeakosken kaupungille on myönnetty lisäaikaa, koska lausunnon antavat Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta ja kaupunginhallitus kokoontuvat vasta elokuun loppupuolella.

Akaan kaupunki toimittaa kannanotot Pirkanmaan ely-keskukseen, joka laatii perustellun päätelmän hankkeen ympäristövaikutuksista.

Akaan kaupunki arvioi, miten kannanotot vaikuttavat tuulivoimahankkeen osayleiskaavan laadintaan.

– Kaavan osalta katsomme, mitä annetut lausunnot ja mielipiteet tuovat lisää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, tarvitaanko uusia selvityksiä vai tulevatko asiat huomioitua niissä selvityksissä, jotka on jo aloitettu. Loppujen lopuksi kyse on siitä, onko asiat huomioitu riittävästi vai eivät, kaupunkikehitysjohtaja Sarkkinen toteaa.

Osayleiskaava riittää rakennuslupaan

Sarkkisen mukaan ely-keskuksen päätelmä ympäristövaikutuksista vaikuttaa merkittävästi kaavan lopulliseen sisältöön. Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella.

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Karhunrahkan alueelle, joka rajautuu etelässä Hämeenlinnan kunnanrajaan. Hankealueen pinta-ala on noin 19 neliökilometriä. Tuulivoimahanke käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 15 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 megawattia.  Sähkönsiirron osalta voimalat liittyisivät maakaapelilla noin 8 kilometriä luoteessa sijaitsevaan Humppila–Viiala-voimajohtolinjaan.

Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta jätettiin 120 mielipidettä, joista 56 toimitettiin valmiilla lomakkeella. Tuulivoiman vastustajat jakoivat Akaassa kahta paperia, joista toiseen oli koottu näkemyksiä tuulivoimaa vastaan ja toisessa paperissa oli tilaa omalle kannanotolle.

 

Juttua on korjattu. Tuulivoiman vastustatajat jakoivat kahta erillistä eikä kaksipuolista paperia. 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.