Uutisia sata vuotta sitten

lauantaina 26. heinäkuuta

 

Hämeen pataljoonan tappiot

Kaatuneet. Hämeen pataljoonasta owat Aunuksessa kaatuneet Paawo Koivula Asikkalasta ja Urpo Koskinen Lopelta

ja owat heidän ruumiinsa jääneet wihollisien puolelle.

 

Uutisia

Harmaa haikara (Ardea cinerea) nähtiin Jalannilla Akaassa tämän kuun 23. p:nä. Mainittu lintu on werrattain harwinainen täällä, on kuitenkin pesinytkin joskus maassamme. Warsinainen asuntopaikka haikaralla on Tonawan suistomaat ja Egypti. On kuitenkin Etelä-Ruotsissa jokseenkin yleinen.

 

Kesäistä pakinaa – totta ja tarinaa

Lehtemme wastaawa toimittaja on lähtenyt kylpylaitokseen. Hän ei taida olla ainoa toimittaja joka nykyään on kylpylaitoksessa, mutta siinä suhteessa kenties ainutlaatuinen, että hän on sinne lähtenyt Suomen waltion päämiehen suoranaisella awustuksella. Harwinainen kunnianosoitus lehdellemme. Tarwitseeko wastaawalta tämän jälkeen kysyäkään, kenen hän tahtoisi Suomen tasavallan presidentiksi. Sen pitäisi olla itsestään selwä.

Sinne meni –  ja siellä hän nyt loikoilee ja kylpee kenties toisenkin tuhannen edestä. Mutta me aputoimittajat hikoilemme täällä saadaksemme edes jonkun uutisen lehteen. Paljon waiwannäön jälkeen onnistuimme kuitenkin kuulemaan yhtä ja toista, mm seuraavat tuoreimmat tiedot:

Jalannin rannoilta ilmoitetaan meille: Täällä kesäänsä wiettäwä pankinjohtaja saanut suuren hauen, ainakin 2 metriä pitkän. Ahmatti oli ollut, koska lähemmin tutkittaessa ilmeni, että se oli nielaissut eläimen, joka sittemmin huomattiin erään läheisen kartanon wasikaksi, parasta ayshire-rotua.

 

Ilmoituksia

Kuulutus

Hämeenläänin Maaherranwiraston määräyksestä ilmoitetaan, että joulukuun 28 p:nä 1918 tulojen suostuntawerosta wuodelta 1917 annetun lain mukaan laadittu weroluettelo Akaan kunnan osalta, pidetään julki werowelwollisten nähtäwänä Akaan kunnallistoimistossa Toijalan kylässä kahdenkymmenen (20) päivän ajan, lukien tämän heinäkuun 23 päivästä.

Akaassa 18 p:nä heinäk. 1919. Matti Lahdensuu, kunnanwaltuuston puheenj. Frans Wirtamo.

 

Ruskean ja waaleankirjawa

nutipää, lehmän mullikka on ilmestynyt karjaani ja saa omistaja sen periä allekirjoittaneelta

Helinä

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?