Uutisia sata vuotta sitten

lauantaina 19. heinäkuuta

 

Suuret juhlat

Toijalan Wauhti järjestää elokuun 10 päiwäksi suuret urheilujuhlat Sampolan kentälle. Voimme mainita, että urheiluohjelma tulee olemaan jännittäwä. 5000 metr. juoksukilpailussa tänä wuonna ratkaistaan, kumpi, Huhdin woimisteluseuran wai Toijalan Wauhdin juoksijat saawat omakseen juoksijapatsaan, sillä kummallakin seuralla on kaksi voittoa. Kilpailuun saattaa kyllä saapua joku piirin toisista seuroista, joka ottaa haltuunsa palkinnon wuodeksi, joka olisikin toiwottavaa, että syntyisi aina isompi kamppailu.

Nyt kun Toijalan Wauhti on saanut lahjotuksia, joilla tullaan hankkimaan Huhdin Woimisteluseuran kanssa yhteinen kiertopalkinto näiden kahden seuran kesken kilpailtavaksi ja kun tulee kumpaakin seuraa edustamaan 25 urheilijaa, niin warmaan näistä kilpailuista tulee todelliset urheilukilpailut, kun wielä alle 16 wuoden oleville tulee järjestettäwäksi kilpailut kolmiottelussa. Ei siis ole kenenkään syytä unohtaa tätä päivää. Illan ohjelmasta, joka suoritetaan Sampolan salissa, tulemme ilmoittamaan lähemmin uutisessa ja ilmoituksissa.

 

Toijalan kansankirjasto

on sulettuna toistaiseksi parhaillaan toimitettawan inwentauksen johdosta. Kirjaston avaamisesta ilmoitetaan aikanaan tarkemmin.

 

Toijalan Suojeluskunnan kanslia

on muutettu yhteiskoululle ja on avoinna tiistaisin klo 6 – 7 i.

 

Kuulutus

Kun eivät wielä läheskään kaikki Akaan manttaaliin pannun maanomistajat ole kunnallistoimistoon jättäneet heiltä pyydettyjä tilastotietoja, kehoitetaan täten mitä pikemmin heitä jättämään ne Akaan kunnallistoimistoon, edelleen Maataloushallitukselle lähettämistä warten. Akaassa 12 pnä heinäk. 1919.

 

Waltion tulot tupakkawerosta

Wiime toukokuun 13 pnä annettua lakia tupakkawalmistewerosta alettiin noudattaa 22 pnä toukokuuta ja on mainittua veroa nyt kannettu wähän yli puolitoistakuukautta. Tänä aikana on waltiolla ollut tuloa tupakkawerosta noin yhdeksän miljoonaa markkaa.

Kun ottaa huomioon, että tulot werosta näin alusta owat olleet suuremmat sen wuoksi, että nyt on kannettu wero maassa ennestään löytyneistä warastoista, woitanee laskea tupakkaweron säännöllisissä oloissa tuottawan noin wiisi miljoonaa markkaa kuukaudessa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?