Akaalaisnuoret suosivat korkeakouluhaussa Pirkanmaan oppilaitoksia – Kaikkein suosituin oli tänä vuonna sosionomin tutkinto

Akaalaisten hakutoiveista yleisin oli ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus. Muita suosittuja opintoaloja olivat esimerkiksi ensihoito, fysioterapia ja liiketoiminta sekä yliopistopuolelta luokanopettajan koulutus ja lääketiede.

Akaalaisia korkeakouluhakijoita näyttävät houkuttelevan Pirkanmaan suuret opiskelupaikat. Opetushallituksen tilastosta käy ilmi, että akaalaisten suosituimpien hakukohteiden listalla kahdeksan kärjessä on vain Tampereella ja Hämeenlinnassa järjestettäviä koulutuksia. Valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa syksyllä alkaviin koulutuksiin haki 342 akaalaista, joista 110 sai opiskelupaikan.

Akaalaisten suosituimmat hakukohteet olivat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) 125 hakijalla, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) 119 hakijalla ja Tampereen yliopisto 103 hakijalla. Ensisijaista hakukohdetta tarkasteltaessa kolmen kärjessä ovat samat oppilaitokset, mutta niiden järjestys on toinen: useimmat akaalaiset halusivat ensisijaisesti TAMK:n koulutukseen, toisella sijalla oli Tampereen yliopisto, ja kolmanneksi eniten ensisijaisesti haettiin HAMK:n koulutuksiin.

Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen koulutukseen, jotka hakija järjestää hakulomakkeella toiveidensa mukaiseen valintajärjestykseen. Pirkanmaalaisten oppilaitosten jälkeen eniten akaalaisia haki ensimmäisenä vaihtoehtona Helsingin yliopistoon, jonka perään sijoittuivat Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu.

Akaan lukion opinto-ohjaaja Hannele Halmela-Taberman kertoo, että monelle lukiolaiselle koulun sijainti kotiseudulla on tärkeämpää kuin esimerkiksi oppilaitoksen maine.

– Tuntuu, että kynnys lähteä kauas on nuorille aika korkea. Monien kohdalla ihmissuhdeasiat ja esimerkiksi harrastuksen jatkuminen vaikuttavat haluun pysytellä tällä seudulla. Olen silti kannustanut oppilaita hakemaan kauemmas, sillä sielläkin saa aivan samanlaisen koulutuksen, ja hakijoita on esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen korkeakouluihin vähemmän kuin vaikkapa Tampereelle.

Ei suurta eroa lukion ja ammattikoulun välillä

Kaikista akaalaishakijoista 211 oli suorittanut lukion ja 126 ammatillisen perustutkinnon. Pirkanmaalaiset korkeakoulut olivat suosituimmat korkeakoulut akaalaishakijan aiemmasta koulutuksesta riippumatta. Eroa oli lähinnä siinä, että lukion suorittaneista suurempi osa haki ensisijaisesti ammattikorkean sijaan Tampereen yliopistoon.

Halmela-Taberman on koettanut muistuttaa lukion päättäviä siitä, että Suomessa on koulutuksessa hyvin tasainen laatu ympäri maan. Hänen mielestään ainakin neljänneksi, viidenneksi ja kuudenneksi hakukohteeksi kannattaa laittaa korkeakouluja kauempaakin kotoa, jotta opiskelupaikan saaminen on varmempaa.

– On se opiskelupaikka niin arvokas asia, että ilman muuta sen perässä kannattaa lähteä muuallekin. Toki on tärkeää, että nuori hakee sinne, mikä tuntuu hänestä itsestään hyvältä. On tietenkin inhimillistä, että nuorella iällä tuntuu vaikealta lähteä kauas kotoa.

Hieman yli puolet akaalaisista hakijoista oli alle 25-vuotiaita. Heistä 61, eli vajaa viidennes kaikista akaalaisista hakijoista, oli 19-vuotiaita.
Akaalaisista yhteishakuun osallistuneista 274 oli hakemassa ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Erillishaussa korkeakouluihin haki 24 akaalaista, joista valituiksi tuli 9. Erillishaussa haetaan esimerkiksi siirtoa toiseen korkeakouluun tai pääsyä ylempiin korkeakouluopintoihin jo suoritetun alemman tutkinnon perusteella.

Kärjessä työelämään nivoutuva tutkinto

Suosituin koulutus akaalaisten hakijoiden keskuudessa oli Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus. Toiseksi suosituimpia olivat TAMK:n ja HAMK:n liiketalouden tutkinto-ohjelmat. Kärjessä olivat myös TAMK:n fysioterapeutin ja ensihoitajan koulutukset sekä Tampereen yliopiston luokanopettajan ja lääketieteen tutkinto-ohjelmat. Näihin kaikkiin haki ensisijaisesti kuudesta viiteentoista hakijaa.

Kaikkein eniten akaalaisia hakijoita pyrki Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen monimuotototeutukseen. Sen oli laittanut hakukohteidensa joukkoon 31 akaalaishakijaa. Heistä 15:llä sosionomikoulutus monimuoto-opiskeluna oli ensimmäisenä hakukohteena. Tavallisena päivätoteutuksena järjestettävään sosionomikoulutukseen haki ensisijaisesti seitsemän akaalaista hakijaa.

Monimuoto-opiskelun suosiota monilla muillakin opintoaloilla selittänee sen opiskelutavan joustavuus. Se on suunnattu työssäkäyville, jotka haluavat tehdä töitä ja opiskella ammattikorkeakoulussa samanaikaisesti. Siinä korostetaan itsenäistä opiskelua ja pyritään nivomaan opiskelijan työtehtäviä osaksi opintoja.

Syksyllä alkaviin koulutuksiin hyväksytyistä 117 akaalaisesta 110 otti opiskelupaikan vastaan. Varasijoille jääneitä hakijoita hyväksytään vapautuneisiin opiskelupaikkoihin 31. heinäkuuta saakka.

Katso kiinnostava lista – Näidenkin ammattien ja alojen opintoihin haettiin Akaasta korkeakoulujen yhteishaussa:

Sisustusarkkitehti
Farmaseutti
Eläinlääkäri
Kulttuurituottaja
Metsätalousinsinööri
Hortonomi
Biolääketiede
Merikapteeni
Kuvataiteilija
Estenomi (kauneudenhoito)
Konservaattori
Kätilö
Viittomakielen tulkki
Röntgenhoitaja
Teatteriohjaaja
Toimintaterapeutti
Prosessitekniikka
Urheilun sponsorointi
Geronomi (vanhustyöntekijä)

 

Lue myös:

Eevi pääsi liiketalouden opiskelijaksi ilman pääsykoetta: ”On kiva siirtyä suoraan kouluun, jonka opettajat ja opiskelutyyli ovat jo tulleet tutuiksi”

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.