Akaan perinneympäristöjen kartoitusta joudutaan myöhäistämään – Viimeisimmällä kierroksella erityisen arvokkaiksi todettiin viisi luontokohdetta

Akaassa on viimeisimmän vuosina 2017–2018 tehdyn perinneympäristöjen kartoituksen mukaan viisi erityisen arvokasta ympäristökohdetta. Näiden joukossa ovat Rätön laitumet ja Hannulan niitty, joita pidetään maakunnallisesti arvokkaina kohteina. Kolme muuta arvokkaaksi luokiteltua kohdetta ovat Tolvilan laitumet, Taivallahden rantaniitty ja Toivettulan rantaniitty, jotka ovat kartoituksen mukaan paikallisesti arvokkaita.

Akaan arvokkaisiin perinneympäristöihin kuuluu lisäksi 13 paikallisesti arvokasta kohdetta, jotka on kartoitettu jo 1990-luvulla.

Perinneympäristöjen kartoituksia tekee Pirkanmaan ELY-keskus, joka kiertää jatkamassa työtä Pirkanmaalla tänä kesänä. Akaasta oli tarkoitus kartoittaa elokuun loppuun mennessä kaksi uutta kohdetta. ELY-keskuksen mukaan työ siirtynee kuitenkin Akaan osalta ensi kesään, sillä toinen Pirkanmaan alueita kartoittaneista projektityöntekijöistä on siirtynyt toisiin työtehtäviin. Akaan perinnemaisemien kartoitus oli nimetty juuri hänen tehtäväkseen.

Maastokartoituksissa etsitään alueiden erityisen huomionarvoisia kasvilajeja ja arvioidaan sekä kasvillisuutta että maisemaa laajemmin. Maastokartoitusten avulla rahoittajana toimiva Ympäristöministeriö ja ELY-keskus pyrkivät edistämään perinneympäristöjen eliöiden ja luontotyyppien säilymistä. Tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta, mutta kyse ei ole virallisesta alueiden suojelusta.

Kartoituksissa kerätyt tiedot tallennetaan myöhemmin uuteen koko Suomen kattavaan paikkatietoaineistoon.

Onko sinulla kokemuksia Akaan perinneympäristöistä tai henkilökohtainen yhteys johonkin Akaan viidestä arvokkaasta luontokohteesta? Kerro meille ajatuksesi jutussa mainituista luontokohteista sähköpostilla, toimitus@akaanseutu.fi, tai lähetä kokemuksesi juttuvinkki-lomakkeella.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 8 viikkoa vain 3,90 €.