Uutisia sata vuotta sitten

lauantaina 12. heinäkuuta

Talonkauppa

Liikemies J.F. Sipilä on ostanut rouwa Maria Sariolan omistaman Kakkolin perintötalon kanatilan 155,000 markan kauppahinnasta. Wastaanotto tapahtuu ensi lokakuun 1. p:nä.

 

Kirkkoherranwaali

Akaassa tapahtuu huomenna ja kuulostaa siltä, että kolmannella waalisijalla olewa Pihlajaweden kirkkoherra J.A. Peltonen on saavuttanut seurakuntalaisten keskuudessa yleisen kannatuksen. Se ilmeni mm. viime sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen Pirtillä pidetyssä kokouksessa, jonne oli pyydetty seurakuntalaisia keskustelemaan ja päättämään lopullisesti siitä, ryhdytäänkö neljättä waalipappia anomaan.

Kun keskustelusta selwisi, että erittäinkin wiimeisellä waalisijalla olewa pappi oli tyydyttänyt seurakuntalaisia, tarjottiin näin ollen neljännen ehdokkaan saamista mahdottomaksi toteuttaa, kun sitä warten waaditaan puolet seurakunnan äänimäärästä neljännen ehdokkaan puolelle. Niinpä kokous päätti luopua enemmistä toimenpiteistä tässä suhteessa ja sen sijaan lausuttiin toivomuksia siihen suuntaan, että seurakuntalaiset lukuisasti ottaisiwat osaa waaliin, yhtä lukuisasti kuin he owat seuraneet waalisaarnojen suoritustakin ja että he antaisivat äänensä kirkkoherra J.A. Peltosen hyväksi. Hänestä tiedetään saataman työkykyinen, niin seurakunnalliseen kuin kunnalliseen elämään osaaottawa mies.

 

Wiialan Osuuskaupan

sivumyymälää puuhataan Sääksmäen Metsäkansan kylään. Jo aikaisemmin on aiasta pidetty pientä pakinaa yksityisten paikkakuntalaisten kanssa ja äskettäin oli Metsäkansan kansakoululla kokous. Asian alusti S.O.K:n neuvoja, opettaja J. Lähteenmäki. Keskustelussa hanketta yksimielisesti kannatettiin. Koemerkintä pantiin alulle ja valittiin toimikunta sitä jatkamaan sekä tiedustelemaan kaupalle huoneistoa. Huoneiston saanti tuottaakin jonkun werran hankaluutta, sillä kapinan aikana punaiset polttivat näillä seuduilla lähes 30 taloa. Kokouksessa olijat kuitenkin uskoivat siitäkin pulasta hywällä tahdolla aluksi wähiin waatimuksiin tyytyen selwittäwän ja warmaan selvitäänkin.

 

Läänin maaherran wirasto

on wahwistanut seuraavat maaneroittamiset. Kaihenojan tilan Urjalan pitäj. Salmen kylässä on eroitettu Hanhisuo 13 niminen palsta ja Terisen tilalla Sääksmäen pitäjässä on erotettu Ilomäki niminen uusi tila.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?