Paikallista elinvoimaa Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta

Havainnekuva kertoo miltä tuulivoimalat näyttäisivät Lontilantieltä katsottuna noin 3,4 kilometrin etäisyydeltä.

ABO Wind Oy haluaa vastata Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta tehtyihin kirjoituksiin.

Yrityksemme suunnittelee Akaan Karhunrahkan alueelle noin 11–15 voimalan tuulivoimahanketta. Suunnittelun ensimmäiset askeleet ovat mahdollistaneet maanomistajat, jotka ovat mukana hankkeessa erityisesti vuokranantajina. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa paikallista, uusiutuvaa energiaa, joka tuo työpaikkoja ja elinvoimaa Akaaseen.

ABO Wind on toiminut Suomessa jo vuodesta 2014 lähtien. Ensimmäisen voimalamme pystytimme Haapajärvelle, jonka jälkeen olemme rakentaneet useita voimaloita ympäri Suomea. Samalla olemme tarjonneet töitä sadoille ja tuoneet miljoonia euroja verotuloja. Emme ole kadonneet hankkeiden valmistuttua maailmalle, vaan voimaloista ja niiden vaikutusalueista pidetään huolta.

Suomessa maankäytön suunnittelu tapahtuu lukuisten selvitysten ja sääntöjen kautta. Tuulivoimaa koskevaa lupa- ja ohjekäytäntöä on päivitetty kattavasti kuluneen vuosikymmenen aikana ja nykyään ollaan jo varsin hyvin selvillä tuulivoiman toteutuvista vaikutuksista. Tuulivoimaa ei sijoiteta paikkoihin, joihin se ei sovi. Esimerkiksi eräs hankkeemme Etelä-Suomessa keskeytettiin, koska alueella pesi petolintuja.  Suomessa maankäytön suunnittelussa on lisäksi hienoa se, että kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa – monessa hankkeissamme paikallisten muistutukset ohjasivat mm. voimaloiden siirtoihin sekä lisäselvityksiin. Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen suunnittelu- ja lupaprosessi on alkuvaiheessaan. Tämä tarkoittaa, että rakentamisesta ei ole vielä päätetty, vaan selvitämme tuulivoimatuotannon mahdollisuuksia alueella. Tällä hetkellä voimaloiden määrää, sijaintia ja lopullista kokonaiskorkeutta selvitetään. Selvityksessä käytetyllä 300 metrin suunnittelukorkeudella halutaan selvittää maksimivaikutukset, joita ei saa ylittää toteutusvaiheessa. Nyt nähtävillä olevat ja yleisötilaisuudessa esitellyt osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma ovat nimenomaan tätä selvitystyötä ohjaavia suunnitelmia.

Hankkeen maisemavaikutukset huolettavat osaa asukkaista. Maisemavaikutukset kartoitetaan tarkasti ympäristövaikutusten arvioinnin osana. Nykyisellä mallinnustekniikalla voimalat voidaan sijoittaa tarkasti maisemaan. Ohessa oleva esimerkkikuva on otettu talvella 2018 osoitteesta Lontilantie 590. Etäisyys lähimpään voimalaan on noin 3,4 kilometriä. Laadittava maisemaselvitys tulee siis tarkasti kuvaamaan mahdollista tuulivoimatuotantoaluetta.

Tuulivoimaloiden suunnitellut paikat ovat punaisten pisteiden kohdalla.

Tuulivoimaloiden koko on kasvanut teknologisen kehityksen myötä. 300 metrin suunnittelukorkeudella haluamme varmistaa pysymisen mukana tässä kehityksessä. Teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että Suomeen on toteutumassa useampi tuulipuisto ilman valtion tukea. Myös Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke toteutuisi näillä näkymin markkinaehtoisesti.

Keskustelussa on tuotu esille erinäisiä väitteitä melusta ja sen mallinnuksesta. Tuulivoimaloiden tuottamia ääniä on mitattu sekä viranomaisten että ABO Wind Oy:n toimesta ja mittausten mukaan mallinnukset pitävät hyvin paikkansa. Tuulivoimalat synnyttävät kuultavan äänen lisäksi myös matalataajuista infraääntä, samoin kuin monet muutkin asiat, kuten liikenne. Tuulivoiman äänelle on säädetty tiukat ohjearvot, joita noudattamalla ei ongelmia ole niin kuultavan kuin matalataajuisenkaan äänen osalta. Tuulivoimaloiden infraäänen väitetyistä terveyshaitoista ei ole löytynyt näyttöä Suomessa 2017 tehdyssä selvityksessä (TEM, 2017). Asiaa jatkotutkitaan parhaillaan, ja tämän tutkimuksen tulokset ovat aikataulun mukaan valmistumassa keväällä 2020.

Ilmastonmuutos on suurin ihmiskuntaa kohtaavista ongelmista. Tätä torjuakseen Suomen valtio on päättänyt luopua hiilestä energiantuotannossa ja siirtyä päästöttömiin energianlähteisiin. Samalla esimerkiksi lämmitys ja liikenne sähköistyvät. Muutos tuo mukanaan mahdollisuuden myös Akaalle olla mukana talkoissa elinympäristömme pelastamisessa. Tuulivoima on tällä hetkellä suosituin ja yksi edullisimmista tavoista tuottaa puhdasta sähköä suuressa mittakaavassa. Tuulivoimaa lisäisi 80 prosenttia suomalaisista (Energiateollisuus Ry, 2018) ja sen keskimääräinen sähköntuotantokustannus per megawattitunti on Suomessa noin 41 €/MWh (uusi ydinvoima noin 55 €/MWh) (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2017).

Tuulivoiman tuotanto ja hyvä paikallinen asuin- ja elinympäristö Akaassa voidaan yhteensovittaa laadukkaalla tuulivoimakaavoitusmenettelyllä, jonka yhteydessä toteutetaan muun muassa ympäristöselvitykset, maisemaselvitys sekä ääniraportit. Ääniraportteihin sovelletaan Ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita tuulivoimamelusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelusta, sekä Sosiaali- ja terveysministeriön antamia sisätilan pienitaajuisen melun toimenpiderajoja. Tuulivoimaloiden riittävä etäisyys vakituisista ja vapaa-ajan asunnoista määritellään tarkoituksenmukaisesti ja tapauskohtaisesti edellä mainittujen selvityksien ja kaavoituksen perusteella, noudattaen lainsäädännön ja ohjeistusten rajoituksia.

Tulemme järjestämään lisää yleisötilaisuuksia kuntalaisille Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeeseen liittyen. Lisäksi meihin voi ottaa yhteyttä hankkeen internetsivuilta löytyvän palautelomakkeen avulla: https://www.abo-wind.com/fi/toiminta/tuulivoimakehitys/projektit/akaa.html

 

Julian Wehnert, Projektijohtaja ja Aapo Koivuniemi, Toimitusjohtaja ABO Wind Oy 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.