Toijalan monitoimihallilla voi syksystä alkaen anniskella pelkällä ilmoituksella

Toijalan monitoimihallilla ei ole aikaisemmin ollut julkisia tilaisuuksia, jossa olisi anniskeltu alkoholia. Halli on valmistunut vuonna 1992. Kuva: Akaan Seudun arkisto

Toijalan monitoimihallilla voinee syksystä alkaen järjestää entistä helpommin tapahtumia, joissa anniskellaan alkoholia. Akaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan tiistaina 18. kesäkuuta, että kaupunki hakee aluehallintovirastolta kiinteistölle ennalta hyväksytyn anniskelupaikan lupaa. Jos hakemus hyväksytään, alkoholinmyyntiä sisältäviä tilaisuuksia, kuten messuja ja urheilutapahtumia, varten täytyy jatkossa vain tehdä ilmoitus, eikä tapahtumakohtaista lupaa tarvitse enää hakea.

Anniskelijan, eli sen, joka tapahtumassa tarjoilee alkoholia rahaa tai muuta vastiketta vastaan, on tehtävä tilaisuudesta ilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään kolme päivää ennen tilaisuutta.

Pelkkä ilmoitus riittää, kunhan anniskelijalla on lupa

Tähän saakka anniskelijan on Toijalan monitoimihallin tilaisuuksia varten täytynyt hakea erikseen tilapäinen anniskelulupa, jotta alkoholia on voitu myydä hallin tiloissa. Aluehallintoviraston mukaan tapahtumakohtaisia lupia on tähän saakka myönnetty 2000-luvulla vain neljään Toijalan monitoimihallissa järjestettyyn tilaisuuteen, kahteen vuonna 2003, yhteen vuonna 2009 ja yhteen vuonna 2015.

Kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkisen mukaan kaupunki itse ei ole tähän saakka hakenut omia tapahtumiaan varten anniskelulupia.

– Lupien hakeminen teettää aina paperityötä, ja se on hallinnollinen taakka. Jatkossa monitoimihallille ei tarvitse hakea erillisiä anniskelupaikan lupia. Toki tapahtuman järjestäjän täytyy aina huolehtia siitä, että anniskelun harjoittajalla on oma anniskelulupansa.

Sarkkisen mukaan kaupunki ei aio jatkossakaan itse ryhtyä tekemään anniskelua tilaisuuksissaan, vaan anniskelupalvelu tilattaisiin todennäköisesti joltakin paikalliselta yrittäjältä, jolla on jo anniskelulupa.

– Kyllä alkoholin myynnin kaupungin tapahtumissa tulee varmasti tuottamaan jokin yksityinen ravintolayrittäjä. Jos mahdollisesti esimerkiksi Akaa-Volley tekee monitoimihallilla jatkossa yhteistyötä jonkin ravintolan kanssa, kaupunki valitsisi sitten ehkä omiin tapahtumiinsa toisen paikallisen ravintoloitsijan, Sarkkinen kertoo.

Toistaiseksi vain yksi lupahakemus

Luvan hakeminen monitoimihallille helpottaa anniskelun järjestämistä myös niissä tilaisuuksissa, joissa järjestäjä itse haluaa anniskella. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kerrotaan, että esimerkiksi yhdistys, jolla ei tavallisesti ole minkäänlaista anniskelutoimintaa, voi hakea itselleen toistaiseksi voimassa olevan niin sanotun catering-anniskeluluvan, joka ei ole sidottu tiettyyn toimipaikkaan. Sen jälkeen erillisiä lupia ei tarvitse hakea monitoimihallilla järjestettäviin tilaisuuksiin, vaan pelkkä ilmoitus riittää.

Anniskelulupa on noussut keskusteluun nimenomaan Toijalan monitoimitalon käyttäjien keskuudessa. Erityisesti Akaa-Volley ja Leijona Futsal ovat Jyri Sarkkisen mukaan kaivanneet ottelutapahtumiaan varten helpompaa mahdollisuutta tarjota kävijöille alkoholinmyyntiä.

Akaan kaupunginhallitus päätti anniskeluluvan hakemisesta elinkeinolautakunnan esityksen mukaisesti. Aiemmin tekninen lautakunta palautti asian uudelleenvalmisteluun ja esitti, että kunnan pitäisi yhdenvertaisuuden nimissä harkita samanlaisten lupien hakemista muillekin kiinteistöille. Sarkkisen mukaan tätä ei kuitenkaan elinvoimalautakunnan tarkastelussa katsottu järkeväksi ratkaisuksi.

– Kaupunki omistaa valtavasti eri tiloja, ja olisi työllistävää harkita ja hakea lupia kaikille erilaisille kiinteistöillemme. Toki myöhemmin voidaan tarpeen ilmetessä miettiä, hankkisimmeko muitakin lupia.

Anniskelu lisää vetovoimaa

Sarkkinen uskoo, että anniskelulupa lisää kiinnostusta monitoimihallissa järjestettäviä tapahtumia kohtaan entisestään. Alkoholin anniskelun helpottuminen hyödyttää sekä alkoholin myyjää että tapahtuman järjestäjää ja tapahtumakävijöitä. Lisäksi kunta odottaa anniskeluluvan tuovan monitoimihallille uusia tapahtumia ja toimijoita, jotka eivät aiemmin ole olleet kiinnostuneita tuomaan tapahtumia Akaaseen.

– Kyllähän alkoholin myynti yleisötapahtumissa on tätä päivää. Haluamme, että Akaa näyttäytyy tapahtumajärjestäjille paikkana, jossa on hyvät puitteet myös alkoholillisten tapahtumien järjestämiseen.

Sarkkinen arvelee, että anniskelu voi tuoda monitoimihallin tapahtumiin myös aiempaa monipuolisempaa ruokaa, sillä ravintolapalvelujen tarjoajia kiinnostanee tilaisuus tarjota yhä useammissa anniskelua sisältävissä tapahtumissa laadukasta ruokaa alkoholijuomien kanssa.

Lupa-asia on tarkoitus saada kuntoon syyskauden ensimmäisiin urheiluotteluihin mennessä. Aluehallintoviraston mukaan hakemuksen käsittely kestää tavallisesti noin kuukauden.

Jutun teossa on käytetty apuna Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajalta Markku Paavilaiselta haastattelussa saatuja tietoja ja tarkennuksia.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.