Terveiset Karhunrahkan tuulivoimapuiston 18.6.2019 yleisötilaisuudesta Akaasta

Olemmeko tuhoamassa maakuntakaavassakin kulttuurillisesti arvokkaaksi merkityn Akaan Karhunrahkan maaseutumaiseman saksalaisen ABO Windin tuulivoimaloiden vuoksi? 11–15 kappaletta 300 metristä tuulivoimalaa saa tuhota maiseman, jota tähän asti on suojeltu tiukoilla rakentamismääräyksillä? Suostutaanko maailmanlaajuisesti ensimmäisiksi tuulivoimala-ihmiskokeen edustajiksi Akaassa? Tässä ihmiskokeessa tullaan testaamaan ennätyssuurten 300 metristen tuulivoimaloiden vaikutusta terveyteemme sekä talouteemme.

Tuulivoimaloiden äänien, myös infraäänien haittavaikutukset on selvitettävä perusteellisesti. Karhunrahkan tuulivoimapuiston lähin asukas tulisi olemaan vain kilometrin päässä voimaloista. Työ- ja elinkeinoministeriön 2017 julkaisussa tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutuksista terveyteen todetaan, että asiaa on tutkittu varsin vähän. Varsin vähän ei vakuuta, jos asuinkuntaasi on tulossa 11–15 maailman korkeinta tuulivoimalaa. Todellisia tämän mittaluokan tuulivoimapuiston terveysvaikutuksia ei voida kattavasti ja todenperäisesti mitata, sillä vastaavanlaista massiivista tuulivoimapuistoa ei maailmassa vielä ole. Kaikki esitykset ovat vain arvioita. Alueen kaava-asioita tilaisuudessa esitellyt ABO Windin palkkaama Pöyryn asiantuntija esitti lieventävänä asiana äänivaikutuksista puhuttaessa, että alueen läheisyydessä toimii jo nyt ampumarata sekä moottoriharrastusalue. Näiden satunnaisessa käytössä olevien harrastepaikkojen ikään kuin vertaaminen ja niiden verukkeella hyväksyttävämmäksi 24/7 ääntä pitävien voimaloiden olemassaolon tekeminen oli yksi lukuisista epäluottamusta herättävistä illan hankkeen esittelijöiden kommenteista.

Kiinteistöjen rahallinen – sekä käyttöarvo romahtavat alueella. Hankealan pinta-ala on 19 neliökilometriä ja vaikutusalue ulottuu kilometrien päähän tästä. Eri vuoden- ja vuorokaudenaikoihin sekä eri ilmansuunnista läheltä ja kaukaa tehdyt havainnekuvat tulisi saada heti kaikille kuntalaisille nähtäville, jotta ymmärrettäisiin tuulivoimapuiston suuruus ja laaja vaikutusalue.

Alue on varattu maakuntakaavassa tuulipuistokäyttöön, mutta pakko sitä ei siihen ole rakentaa. Sen päättää kaupunki. Miksi muuttaisit tuulivoimalan viereen, jos viereisessä kunnassa voit olla ilman sitä? Miksi kuuntelisit jatkuvaa voimaloiden suhinaääntä sekä vastaanottaisit infraääntä ja katselisit taivaalla välkehtiviä kirkkaita voimaloiden varoitusvaloja, jos vaihtoehtona on viereinen kunta ilman niitä? Muutamassa vuodessa uusien voimaloiden suunnitelmat ovat kasvaneet 200 metrisistä voimaloista näihin 300 metrisiin. Vain saksalainen sen tietää, että miten valtavia sähkövoimaloita tulevaisuudessa tulevatkaan rakentamaan valtaamalleen entiselle maaseudullemme. Puisto on sanana tälle hankkeelle vääristävä. Puisto on kuntalaisten virkistäytymispaikka, tämä hanke on sähkövoimala-alue.

Eläimistä mainittakoon, että tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan tuhoa esimerkiksi linnuille ja hyönteisille. Tämä vaikutus luonnollisesti tulee näkymään luonnon monimuotoisuudessa alueella.

Yleisötilaisuudessa oli paikalla auditoriollinen kuntalaisia, joiden vallitseva ja kuuluva ääni oli vahvasti kritisoiva, eikä puoltanut hankkeelle jatkoa.

Akaan tuulivoimapuiston esitykseen/asiakirjaan voi esittää mielipiteen 2.8.2019 mennessä osoitteella Akaan kaupunki, kaavoitus ja maankäyttö, PL 34, 37801 Akaa tai sähköpostitse akaan.kaupunki@akaa.fi.

 

Tuuli Pollari

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 8 viikkoa vain 3,90 €.