Lopetusuhan alla olevan Arvo Ylpön koulun korjaustarve on 80 prosentin luokkaa – ”Kulttuurillisesti arvokkaana sillä on arvioitu olevan jatkokäyttömahdollisuuksia muissa kuin koulukäyttötarkoituksissa”

Arvo Ylpön koulu ei ollut mukana selvityksessä Toijalan tulevaisuuden kouluverkosta. Sen toiminta lakkaisi ja siirtyisi laajennetavaan Toijalan yhteiskouluun. Syynä on konsulttien mukaan Arvo Ylpön koulun kuntotilanne ja haasteellinen tilaratkaisu eli toiminta useassa eri rakennuksessa. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Akaan kaupungin tilaaman konsulttiraportin mukaan Toijalan yläkoulun ja Akaan lukion sisältävä yhteiskoulu on peruskorjattu hiljattain ja voi jatkaa toimintaa sellaisenaan. Siksi kaupungin esittämät ja konsulttien tarkastelemat tulevaisuuden kouluvaihtoehdot rakentuvat Toijalassa yhteiskoulun laajennuksen ympärille.

Konsulttien selvitys jatkoi Akaan kaupungin palveluverkkotarkastelua. Selvityksen tarkoitus oli tutkia sivistystoimen ja teknisen toimen tunnistamien kouluverkkovaihtoehtojen elinkaarikustannuksia päätöksenteon ja sen valmistelun tueksi. Vaihtoehdoista laskettiin 40 vuoden elinkaarilaskelma, jonka mukaan sekä Viialassa että Toijalassa uudisrakentamista sisältävät vaihtoehdot ovat elinkaarikustannuksiltaan edullisempia kuin korjausrakentamista sisältävät vaihtoehdot.

Akaan Seutu uutisoi torstaina 30.5., että yksi nyt tutkittu vaihtoehto on keskittää kaikkien Toijalan taajaman koulujen toiminta yhteiskouluun, jota laajennettaisiin. Akaan lukion kanssa oppilaita olisi tällöin jopa yli 1200. Arvo Ylpön koulu ja Nahkialan koulu eivät jatkaisi toimintaansa missään nyt tarkastellussa vaihtoehdossa. Boost Brothers -nimiseltä yritykseltä tilatun raportin ja kaupungin aiemmin teettämien kuntotutkimusten mukaan kummankin koulun rakennuksissa on viitteitä sisäilmaongelmista.

– Nyt koulurakennuksissa voidaan vielä toimia, mutta pidemmän päälle ne vaatisivat kattavat peruskorjaukset, mikäli niiden toimintaa halutaan jatkaa ja poistaa sisäilmariskit riittävällä varmuudella, Boost Brothersin tuore raportti kertoo.

Käyttötarkoituksia ei eritellä raportissa

Pappilan koulun rakennusten kuntoluokan katsotaan Boost Brothersin raportissa olevan ”välttävä” rakennuksen iän, kunnon ja sisäilmaongelma-viitteitten takia. Konsulttien mukaan tämä tarkoittaa, että rakennuksen käyttöiän jatkaminen 25 vuodella vuodesta 2022 eteenpäin edellyttäisi mittavia ja kattavia korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen korjausaste olisi 80 prosentin luokkaa.

Pappilan kivikoulun korjaaminen tai uudisrakentaminen samalle tontille sisältyvät kuitenkin nyt selvitettyihin vaihtoehtoihin.

Arvo Ylpön koulurakennuksiin pätevät konsulttien mukaan samat kuntotiedot kuin Pappilan kouluun. Arvo Ylpön koulu ei kuitenkaan ole mukana selvityksen vaihtoehtojen asettelussa kuntotilanteen ja haasteellisen tilaratkaisun eli usean eri rakennuksen vuoksi.

– Kulttuurillisesti arvokkaana sillä on arvioitu olevan jatkokäyttömahdollisuuksia muissa kuin koulukäyttötarkoituksissa, konsultit kertovat.

Raportissa ei lue, kuka näin on arvioinut ja missä, tahi mitä nämä käyttötarkoitukset olisivat.

Konsulttien mukaan heidän nyt tekemänsä selvityksen yhteydessä on ehdotettu, että myös Nahkialan nykyisestä koulurakennuksesta luovuttaisiin, eikä sen korjaaminen siksi ole mukana investointivaihtoehtojen asettelussa.

– Nahkiala sijaitsee junaradan pohjoispuolella lähellä Pappilan koulua ja on siksi perusteltua yhdistää Nahkialan koulun toimintoja joko yhteiskouluun tai Pappilan kouluun, raportti perustelee.

Lue lisää: Koko Toijalan alueen opetuksen keskittäminen Lastumäkeen synnyttäisi yli 1200 oppilaan koulun

Arvo Ylpön koulun kivikoulu on valmistunut vuonna 1916. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Arvo Ylpön koulun päärakennuksesta ja vasemmalla olevasta liikuntasalisiivestä löytyi viime vuoden kuntotutkimuksissa mikrobivaurioita. Liikuntasali on ollut syksystä saakka kokonaan pois käytöstä. Kuva: Mikko Peltoniemi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 8 viikkoa vain 3,90 €.