Koko Toijalan alueen opetuksen keskittäminen Lastumäkeen synnyttäisi yli 1200 oppilaan koulun – Arvo Ylpön ja Nahkialan koulujen taru päättyisi kaikissa kaupungin pohtimissa vaihtoehdoissa

Boost Brothersin konsulttiselvityksen lähtökohdat Akaan koulurakennusten kunnosta olivat nämä. Kuva: Boost Brothers.

 

Akaan kaupungin tilaama konsulttiselvitys kertoo, kuinka suuret kustannukset eri kouluvaihtoehdoista kertyisi 40 vuodessa. Selvitys jatkoi Akaan kaupungin palveluverkkotarkastelua, ja sen tarkoitus oli tutkia sivistystoimen ja teknisen toimen tunnistamien kouluverkkovaihtoehtojen elinkaarikustannuksia päätöksenteon ja sen valmistelun tueksi.

Vaihtoehdoista laskettiin 40 vuoden elinkaarilaskelma, jonka mukaan sekä Viialassa että Toijalassa uudisrakentamista sisältävät vaihtoehdot ovat elinkaarikustannuksiltaan edullisempia kuin korjausrakentamista sisältävät vaihtoehdot.

Viialan osalta päättäjät pohtivat sitä, tehdäänkö koko taajamaa varten yksi yhtenäiskoulu vai rakennetaanko tai peruskorjataanko Rasin koululle korvaaja eli toinen pienempi yksikkö.

Viialan tilanteesta ovat tahtonsa ilmaisseet jo sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta, jotka asettuivat yhden uuden, 750 oppilaan yhtenäiskoulurakennuksen kannalle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa tiistaina 4. kesäkuuta, ja valtuuston on tarkoitus tehdä päätös Viialan koulutulevaisuudesta keskiviikkona 19. kesäkuuta.

Vaikka Toijalan koulujen tulevaisuudesta ei päätetä vielä, myös niiden tilannetta on selvitetty. Asiaan ovat paneutuneet niin kouluverkkotyöryhmän jäsenet kuin konsultit jo vuosien ajan. Tuorein konsulttiraportti eli toukokuussa valmistunut Boost Brothersin Kouluverkon investointivaihtoehtojen elinkaarikustannuslaskenta paneutuu erilaisiin kaupungin valitsemiin vaihtoehtoihin. Kaikissa niissä sekä Arvo Ylpön koulu että Nahkialan koulu lakkautettaisiin mutta Sontulan koulu jatkaisi toimintaansa.

Akaan kaupunki tilasi konsulteilta selvityksen tulevaisuuden kouluverkon eri vaihtoehdoista Toijalassa. Arvo Ylpön koulun neljän rakennuksen kompleksi ei jatkaisi missään nyt tutkitussa vaihtoehdossa. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Pienimmässäkin yhtenäiskoulussa olisi lähes 900 oppilasta

Ensimmäinen vaihtoehto Toijalan tulevaksi kouluverkoksi on, että kaikki taajaman oppilaat esiopetuksesta ysiluokkalaisiin keskitettäisiin samaan yhtenäiskouluun. Koulu syntyisi Lastumäkeen nykyistä yhteiskoulun ja lukion rakennusta laajentamalla, ja siihen tulisi arviolta 1040 peruskoulun oppilasta ja 180 Akaan lukion oppilasta. Arvo Ylpön koulu, Pappilan koulu ja Nahkialan koulu suljettaisiin.

Tässä vaihtoehdossa rakennuksen elinkaarikustannus olisi 29,6 miljoonaa euroa. Elinkaarikustannus kattaa rakennuksen kaikki tarkasteluhetkellä tiedossa olevat kustannukset suunnittelusta jäännösarvoon eli myös rakentamisen ja ylläpidon 40 vuoden aikana.

Toijalan alueen kakkosvaihtoehdossa syntyisi yhtenäiskoulu, johon niputetaan nykyinen yhteiskoulu ja Arvo Ylpön koulu. Oppilaita tulisi 710 plus lukio eli noin 900. Nahkialan koulu yhdistettäisiin Pappilan kouluun, jonne tulisi luokille 0–6 yhteensä 330 oppilasta. Nykyistä suurempi Pappilan koulu voitaisiin toteuttaa joko uudisrakennuksena samalle tontille tai peruskorjaamalla kivi- ja puukoulu ja rakentamalla lisälaajennus.

Tässä vaihtoehdossa elinkaarikustannus olisi Pappilan koulua korjaamalla ja laajentamalla 36,8 miljoonaa ja Pappilan koulun uudisrakennuksella 30,2 miljoonaa.

Kolmannessa vaihtoehdossa uuteen yhtenäiskouluun Lastumäen maisemiin tulisivat yhteiskoulu, Arvo Ylpön koulu sekä Pappilan ja Nahkialan luokat 3–5 eli yhteensä 900 oppilasta plus lukio. Pappilan koulu jäisi pienten kouluksi, johon tulisivat Pappilan ja Nahkialan 0–2 luokkien yhteensä 140 oppilasta. Koulu tehtäisiin joko korjaamalla nykyinen Pappilan kivikoulu tai rakentamalla uudisrakennus Pappilan koulun tontille.

Tässä vaihtoehdossa elinkaarikustannus olisi Pappilan kivikoulua korjaamalla 37,2 miljoonaa ja Pappilan koulun uudisrakennuksella 30,7 miljoonaa euroa.

Koulujen oppilasmäärät perustuvat vuoden 2022 ennusteeseen.

Lue lisää: Lopetusuhan alla olevan Arvo Ylpön koulun korjaustarve on 80 prosentin luokkaa

Boost Brothersin raportissa on esitetty vaihtoehtoisia paikkoja nykyisen Toijalan yhteiskoulun laajentamiseksi. Kuva: Boost Brothers.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 8 viikkoa vain 3,90 €.